loading
 • LV-1002 Riga
 • 11.01.2010
 • Ausschreibung
 • (ID 2-29770)

VSIA "Paula Stradiņa Klīniskā universitātes slimnīca" A korpusa būvprojekta izstrādes un autoruzraudzības pakalpojumi / Planung und Überwachungsleistung Paula Stradina Universitätsklinikum


Anzeige


 
 • Projektdaten

  maximieren

  Bewerbungsschluss 11.01.2010, 14:00 Bewerbungsschluss
  Verfahren Offenes Verfahren
  Berufsgruppen Architekten
  Gebäudetyp Gesundheitswesen
  Zulassungsbereich Welthandelsorganisation WTO
  Sprache Lettisch
  Aufgabe
  VSIA "Paula Stradiņa Klīniskā universitātes slimnīca" A korpusa būvprojekta izstrādes un autoruzraudzības pakalpojumi.
  Leistungsumfang
  Paredzamā vērtība, bez PVN: 4 000 000,00 LVL.
  Projektadresse LV-1002 Riga
  TED Dokumenten-Nr. 326355-2009

 • Anzeigentext Ausschreibung

  maximieren

  • BEKANNTMACHUNG Dienstleistungsauftrag

   ABSCHNITT I: ÖFFENTLICHER AUFTRAGGEBER

   I.1) NAME, ADRESSEN UND KONTAKTSTELLE(N): Valsts sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Paula Stradiņa klīniskā universitātes slimnīca", Pilsoņa iela 13, z. Hd. von Iepirkumu daļas vadītājs Jānis Jakobovičs, Iepirkumu daļas vadītāja vietniece Ilze Sakne, Rīga LV-1002. Tel. +371 67069780 / 67069786. E-Mail: MjEyXlViXWciXlVfY1Zjal1XZzRnaGZVWF1iXSJgag==, MTdiZXNeJ2xaZGdeOWxta1pdYmdiJ2Vv. Fax +371 6705312. Internet-Adresse(n): Hauptadresse des Auftraggebers: www.stradini.lv. Weitere Auskünfte erteilen: die oben genannten Kontaktstellen. Verdingungs-/Ausschreibungs- und ergänzende Unterlagen (einschließlich Unterlagen für den wettbewerblichen Dialog und ein dynamisches Beschaffungssystem) sind erhältlich bei: den oben genannten Kontaktstellen. Angebote/Teilnahmeanträge sind zu richten an: die oben genannten Kontaktstellen.

   II.1) BESCHREIBUNG

   II.1.6) Gemeinsames Vokabular für öffentliche Aufträge (CPV): 71220000, 79410000. Beschreibung: Architekturentwurf. Unternehmens- und Managementberatung.

   ABSCHNITT IV: VERFAHREN

   IV.3) VERWALTUNGSINFORMATIONEN

   IV.3.3) Bedingungen für den Erhalt von Verdingungs-/Ausschreibungs- und ergänzenden Unterlagen bzw. der Beschreibung: Schlusstermin für die Anforderung von oder Einsicht in Unterlagen: 11.1.2010 - 14:00.

   IV.3.4) Schlusstermin für den Eingang der Angebote bzw. Teilnahmeanträge: 11.1.2010 - 14:00.

   IV.3.6) Sprache(n), in der (denen) Angebote oder Teilnahmeanträge verfasst werden können: Lettisch.   PAZIŅOJUMS PAR LĪGUMU Pakalpojumi I IEDAĻA: LĪGUMSLĒDZĒJA IESTĀDE

   I.1) NOSAUKUMS, ADRESES UN KONTAKTPUNKTS(-I): Valsts sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Paula Stradiņa klīniskā universitātes slimnīca", Pilsoņa iela 13, Ievērībai Iepirkumu daļas vadītājs Jānis Jakobovičs, Iepirkumu daļas vadītāja vietniece Ilze Sakne, Rīga LV-1002. Tālr. +371 67069780 / 67069786. E-pasts MTZkW2hjbShkW2VpXGlwY11tOm1ubFteY2hjKGZw, MjE3WFtpVB1iUFpdVC9iY2FQU1hdWB1bZQ==. Fakss +371 6705312. Interneta adrese(-s): Pasūtītāja vispārējā adrese: www.stradini.lv. Papildu informāciju var saņemt: Iepriekš minētajā(-os) kontaktpunktā(-os). Specifikācijas un papildu dokumentāciju (ieskaitot dokumentus attiecībā uz cenu aptauju un dinamisko iepirkumu sistēmu) var saņemt: Iepriekš minētajā(-os) kontaktpunktā(-os). Piedāvājumi vai dalības pieteikumi jānosūta: Iepriekš minētajam(-iem) kontaktpunktam(-iem).

   I.2) LĪGUMSLĒDZĒJAS IESTĀDES VEIDS UN GALVENĀ DARBĪBAS JOMA VAI JOMAS: Publisko tiesību subjekts. Veselība. Līgumslēdzēja iestāde pērk citu līgumslēdzēju iestāžu vārdā: nē. II IEDAĻA: LĪGUMA PRIEKŠMETS

   II.1) APRAKSTS

   II.1.1) Līguma nosaukums, ko piešķīrusi līgumslēdzēja iestāde: VSIA "Paula Stradiņa Klīniskā universitātes slimnīca" A korpusa būvprojekta izstrādes un autoruzraudzības pakalpojumi.

   II.1.2) Līguma veids un būvdarbu veikšanas, piegādes vai pakalpojumu sniegšanas vieta: Pakalpojumi. Pakalpojumu kategorija Nr. 12. Galvenā pakalpojumu sniegšanas vieta: Pilsoņu iela 13, Rīga. NUTS kods: LV006.

   II.1.3) Paziņojums paredz: Iepirkuma līgumu.

   II.1.5) Īss līguma vai iepirkuma(-u) apraksts: VSIA "Paula Stradiņa Klīniskā universitātes slimnīca" A korpusa būvprojekta izstrādes un autoruzraudzības pakalpojumi.

   II.1.6) KOPĒJĀ PUBLISKĀ IEPIRKUMA VĀRDNĪCA (CPV): 71220000, 79410000.

   II.1.7) Līgums, uz kuru attiecas Valsts iepirkuma nolīgums (GPA - Government Procurement Agreement): Jā.

   II.1.8) Sadalījums daļās: Nē.

   II.1.9) Var iesniegt piedāvājumu variantus: Nē.

   II.2) LĪGUMA APJOMS VAI ROBEŽAS

   II.2.1) Kopējais apjoms vai galējās robežas: Paredzamā vērtība, bez PVN: 4 000 000,00 LVL.

   II.2.2) Iespējas: Nē.

   II.3) LĪGUMA DARBĪBAS LAIKS VAI IZPILDES TERMIŅŠ: izpilde: 1.12.2011. III IEDAĻA: JURIDISKĀ, SAIMNIECISKĀ, FINANSIĀLĀ UN TEHNISKĀ INFORMĀCIJA

   III.1) NOSACĪJUMI ATTIECĪBĀ UZ LĪGUMU

   III.1.1) Vajadzīgās iemaksas un garantijas: 4 % (četru procentu) apmērā no piedāvājuma summas (neieskaitot PVN).

   III.1.2) Galvenie finansiālie nosacījumi un noteikumi maksājumu jomā un/vai atsauce uz attiecīgajiem noteikumiem, kas tos regulē: Nolikums.

   III.1.4) Citi konkrēti nosacījumi, kas attiecināmi uz līguma izpildi: Nē.

   III.2) DALĪBAS NOSACĪJUMI

   III.2.1) Komersantu (uzņēmēju) personiskais stāvoklis, ieskaitot prasības attiecībā uz iekļaušanu profesiju vai arodu reģistros: Informācija un formalitātes, kas nepieciešamas, lai izvērtētu, vai prasības ir izpildītas: Nolikumā.

   III.2.2) Saimnieciskās un finansiālās spējas: Informācija un formalitātes, kas nepieciešamas, lai izvērtētu, vai prasības ir izpildītas: Nolikumā. Minimālās prasības standartiem, kas varētu būt jāizpilda: Nolikumā.

   III.2.3) Tehniskās spējas: Informācija un formalitātes, kas nepieciešamas, lai izvērtētu, vai prasības ir izpildītas: Nolikumā. Minimālās prasības standartiem, kas varētu būt jāizpilda: Nolikumā.

   III.2.4) Priviliģēto tiesību līgumi (Rezervēti līgumi): Nē.

   III.3) ĪPAŠI NOSACĪJUMI PAKALPOJUMULĪGUMIEM

   III.3.1) Pakalpojuma izpildei nepieciešama konkrēta profesionālā kvalifikācija: Nē.

   III.3.2) Juridiskām personām ir jānorāda par pakalpojumu izpildi atbildīgo darbinieku vārdi un profesionālā kvalifikācija: Nē. IV IEDAĻA: PROCEDŪRA

   IV.1) PROCEDŪRAS VEIDS

   IV.1.1) Procedūras veids: Atklāta.

   IV.2) PIEŠĶIRŠANAS KRITĒRIJI

   IV.2.1) Piešķiršanas kritēriji: Piedāvājums ar viszemāko cenu.

   IV.2.2) Tiks piemērota elektroniskā izsole: Nē.

   IV.3) ADMINISTRATĪVĀ INFORMĀCIJA

   IV.3.1) Identifikācijas numurs, ko piešķīrusi līgumslēdzēja iestāde: SKUS 2009/64 ERAF.

   IV.3.2) Iepriekšēja(-as) publikācija(-as) par šo pašu līgumu: Nē.

   IV.3.3) Nosacījumi, lai saņemtu specifikācijas un papildu dokumentāciju vai aprakstošo dokumentu: Termiņš dokumentu pieprasījumu saņemšanai vai piekļuvei dokumentiem: 11.1.2010 - 14:00. Dokumentus izsniedz par samaksu: nē.

   IV.3.4) Termiņš piedāvājumu vai dalības pieteikumu saņemšanai: 11.1.2010 - 14:00.

   IV.3.6) Valoda(-s), kuru(-as) var izmantot piedāvājumā vai dalības pieteikumā: Latviešu.

   IV.3.7) Minimālais laika posms, kura laikā pretendentam jāuztur piedāvājums: Darbības laiks dienās: 120 (no piedāvājuma saņemšanai noteiktā datuma).

   IV.3.8) Nosacījumi piedāvājumu atvēršanai: Datums: 11.1.2010 - 14:00. VI IEDAĻA: PAPILDU INFORMĀCIJA

   VI.4) PĀRSŪDZĪBAS PROCEDŪRAS

   VI.4.1) Struktūra, kas atbildīga par pārsūdzības procedūrām: Iepirkumu uzraudzības birojs, 90001263305, Eksporta iela 6, Rīga LV-1010. E-pasts MTZqW21ubTpjb1woYWlwKGZw. Tālr. +371 67326719. URL: www.iub.gov.lv. Fakss +371 67326720.

   VI.4.2) Pārsūdzību iesniegšana: Precīza informācija par termiņu(-iem), lai iesniegtu pārsūdzību: 11/01/2010.

   VI.4.3) Iestādes, kur var saņemt informāciju par pārsūdzību iesniegšanu: Iepirkumu uzraudzības birojs, 90001263305, Eksporta iela 6, Rīga LV-1010. E-pasts MjEyZFVnaGc0XWlWIltjaiJgag==. Tālr. +371 67326719. URL: www.iub.gov.lv. Fakss +371 67326720.

   VI.5) ŠĀ PAZIŅOJUMA NOSŪTĪŠANAS DATUMS: 17.11.2009.
  © European Union, http://ted.europa.eu
 • Gewährleistung

  competitionline übernimmt keine Verantwortung für Fehler, Auslassungen, Unterbrechungen, Löschungen, Mängel oder Verzögerungen im Betrieb oder bei Übertragung von Inhalten. competitionline übernimmt keine Verantwortung für Einbußen oder Schäden, die aus der Verwendung der Internetseiten, aus der Verwendung von Nutzerinhalten oder von Inhalten Dritter, die aus den Internetseiten oder über den Service gepostet oder an Nutzer übertragen werden, oder aus Interaktionen zwischen Nutzer und Internetseiten (online oder offline) resultieren. Bitte lesen Sie hierzu unsere Nutzungsbedingungen.


Anzeige