loading
1. Preis Diashow © Filippo Bolognese / Snøhetta

 • HU-1027 Budapest
 • 12/2018
 • Ergebnis
 • (ID 3-307291)

Budapest South Gate Master Plan

Nichtoffener Wettbewerb
Anzeige


 • 1. Preis

  maximieren

  • Stadtplaner
   Snøhetta, Oslo (NO), New York (US) Büroprofil

   Beitrag ansehen  • kein Bild vorhanden Verkehrsplaner
   Besch + Partner, Feldkirch (CH)

   Beitrag ansehen • 2. Preis

  maximieren

 • 3. Preis

  maximieren

 • Ankauf

  maximieren

 • Ankauf

  maximieren

 • Ankauf

  maximieren

  • Gate Zone Stadtplaner
   HPP Architekten GmbH, Düsseldorf (DE), Düsseldorf (DE), Stuttgart (DE), Leipzig (DE), Köln (DE), Hamburg (DE), Frankfurt (DE), München (DE), Berlin (DE), Istanbul (TR), Shanghai (CN), Shenzhen (CN), Beijing (CN) Büroprofil

   Beitrag ansehen • Ankauf

  maximieren

 • Ankauf

  maximieren

 • Ankauf

  maximieren

  • Stadtplaner, Architekten
   ADEPT, Copenhagen (DK) Büroprofil

   Beitrag ansehen • Ankauf

  maximieren

 
 • Projektdaten

  maximieren

  Entscheidung 19.12.2018 Entscheidung
  Verfahren Nichtoffener Wettbewerb
  Teilnehmer Gewünschte Teilnehmerzahl: min. 17 - max. 17
  Gebäudetyp Städtebauliche Projekte
  Art der Leistung Stadt-/ Gebietsplanung
  Sprachen Englisch, Ungarisch
  Auslober/Bauherr KKBK Kiemelt Kormányzati Beruházások Központja Nonprofit Zrt., Budapest (HU)
  Aufgabe
  The goal of the design competition is to implement a viable urban development in line with the strategic objectives of Hungary and Budapest. This development should, through the creation of the Budapest Student City, produce housing of appropriate standard for nearly 12,000 students, catalyze the urban development of the area and with its new functions, sports facilities and community spaces it should be an attractive quarter of the whole capital.

  The proposed master plan is an urban development design proposal relating to the build-up of an area of almost 135 ha, delimited by the Danube, the Rákóczi bridge – the route of Könyves Kálmán Boulevard, Soroksári Street, the access road with topographical lot number 209968 – and Weiss Manfréd Street.

  The complexity of the development derives from the fact that its purpose is - beyond the simple renewal of the design area – to develop a neighbourhood, which by implementing the currently lacking functions, wishes to give new importance to the under-used brownfield areas to service both the local population and the inhabitants of a wider urban region.The sports facilities in this area are to provide support both to the Hungarian elite as well as to the recreational sports to allow hosting of major sports events.The Budapest Student City to be implemented in the area will define the profile of Hungarian higher education in the decades to come, while the building complexes and community areas in the Budapest Student City will serve as the essential living environment of the inhabitant university students in the process of their transition to adulthood and beginning their careers. An aspect of paramount importance is the enhancement of the relation between the city and the river, with this creating lively community spaces, and the preservation of monuments (such as the Wholesale Market Place and the block around the Kvassy Lock). All this have to be implemented by keeping sustainability in mind as a primary consideration in the design.

  In order to achieve these tasks successfully and at a high standard it is necessary to select the designer preparing the architectural and urban development master plan of the area in the frame of an international design competition, in accordance with the dispositions of the Government Decree 2016/2017 (XII.22.) on provisions necessary for preparations and planning of the Ferenc Kemény Sports-Infrasturture Development Program and other investments in South Pest and North-Csepel regions. The goal of the design competition is to select the most suitable designer for the implementation of the design program published in the design competition documentation. With the designer selected in the design competition, we wish to sign a contract for designing the master plan documentation for the Budapest South Gate Development project following a public procurement procedure by negotiation without announcement.
  Gesetzte Teilnehmer 1. ADEPT Architects, Dánia
  2. Sasaki Associates Inc., Amerika
  3. KCAP Architects & Planners, Hollandia
  4. Kohn Pedersen Fox (KPF), Amerika
  5. Squire & Partners, Anglia
  6. SNØHETTA, Norvégia
  7. Budapesti Építőművészeti Műhely Tervező Korlátolt Felelősségű Társaság (Dévényi Tamás)
  8. Fernezelyi, Basa Iroda Építész Korlátolt Felelősségű Társaság, FBIS Architects (Fernezelyi Gergely)
  9. Finta és Társai Építész Stúdió Kft. (Finta József)
  10. Spacefor Kft. (Finta Sándor)
  11. 3h Építésziroda Építészeti Kutató, Fejlesztő és Tervező Kft. (Günther Zsolt és Csillag Katalin)
  12. M-Teampannon Építészmérnöki Kft. (Noll Tamás)
  Adresse des Bauherren HU-1027 Budapest
    Ausschreibung anzeigen

 • Anzeigentext Ausschreibung

  maximieren


  • Magyarország-Budapest: Építészeti, mérnöki és tervezési szolgáltatások

   2018/S 125-286158

   Tervpályázati kiírás

   Legal Basis:

   2014/24/EU irányelv

   I. szakasz: Ajánlatkérő

   I.1)Név és címek
   KKBK Kiemelt Kormányzati Beruházások Központja Nonprofit Zrt.
   AK22545
   Horvát utca 12–26.
   Budapest
   1027
   Magyarország
   Kapcsolattartó személy: dr. Sirály Katalin
   Telefon: +36 17998330
   E-mail: MjE3Wl5pUVRiaVRhaVRiL1NhYlodV2Q=
   Fax: +36 17990141
   NUTS-kód: HU110

   Internetcím(ek):

   Az ajánlatkérő általános címe: http://www.kemenyferenc.org

   A felhasználói oldal címe: http://www.delivaroskapu.org

   I.2)Információ közös közbeszerzésről
   I.3)Kommunikáció
   A közbeszerzési dokumentáció korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen elérhető a következő címen: http://www.delivaroskapu.org
   További információ a következő címen szerezhető be a fent említett cím
   Az ajánlat vagy részvételi jelentkezés benyújtandó elektronikusan: http://www.delivaroskapu.org
   I.4)Az ajánlatkérő típusa
   Közjogi intézmény
   I.5)Fő tevékenység
   Egyéb tevékenység: Épület építési projekt szervezése

   II. szakasz: Tárgy

   II.1)A beszerzés mennyisége
   II.1.1)Elnevezés:

   Budapesti Déli Városkapu Fejlesztés tervpályázat

   II.1.2)Fő CPV-kód
   71240000
   II.2)Meghatározás
   II.2.2)További CPV-kód(ok)
   II.2.4)A közbeszerzés ismertetése:

   Budapest ma egy folyamatosan épülő város, valaha volt legsikeresebb korszakának küszöbén áll, óriási lehetőségek vannak a város előtt, amihez minden gazdasági-politikai feltétel adott. Egy új millennium következhet be, a XIX. század végénél is sikeresebb időszak, Budapest egy gyarapodó, erősödő, a világ nagyvárosai között egyre rangosabb és kulturális, gazdasági értelemben egyre vonzóbb várossá válhat a következő években.

   A Déli Városkapu Fejlesztési Program régi adósságot törleszt, hiánypótló fejlesztéseket indít el Dél-Pesten és Észak-Csepelen. A Fejlesztési Program egységes szemléletben valósít meg városfejlesztést, rendet teremt és formát ad Észak-Csepel és Dél-Pest soroksári Duna-ág mentén elhelyezkedő területeinek.

   A Fejlesztési Program legfontosabb eleme a 12 000 férőhelyes Diákváros, amely a fővárosban évtizedek óta hiányzó és a felsőoktatás fejlesztésében is fizikai korlátot jelentő kollégiumi férőhelyeket bővíti. Az elmúlt 40 évben nem került sor hasonló mértékű, átfogó kollégiumfejlesztésre, ráadásul a meglévő kollégiumi épületek állapota leromlott.

   A Diákváros felgyorsítja a területen egyébként is szükséges infrastrukturális beruházásokat, az egészségmegőrző, egészségtudatos városfejlesztés figyelembe vételével a „zöld megoldások”, parkfejlesztés és a Duna-part rendbe tétele és élhetővé tétele kerül előtérbe. Számos budapesti egyetem diákjai élhetnek egy helyen, amely a tudásmegosztás és a közösségi élet szempontjából kiemelkedő jelentőségű, miközben műemlék és helyi védettségű épületek is felújításra kerülnek.

   A Kemény Ferenc Sportlétesítmény-fejlesztési Program, valamint egyéb dél-pesti és észak-csepeli beruházások előkészítése és megtervezése érdekében szükséges intézkedésekről szóló 2016/2017. (XII.22.) számú Kormányhatározat kimondja, hogy a Fejlesztési Program elemei, – köztük az Országos Kollégiumfejlesztési Stratégiának (1722/2016. (XII.9) Kormányhatározat) is szerves részét képező budapesti Diákváros – a tervpályázati dokumentációban meghatározott tervezési területen kerüljenek megvalósításra. A Fejlesztési Programról szóló Kormányhatározat kimondja továbbá, hogy a terület építészeti, városépítészeti mestertervét (masterplan) elkészítő tervezőt nemzetközi tervpályázat keretében válasszák ki.

   A tervpályázat célja Magyarország és Budapest stratégiai célkitűzései mentén olyan élhető városfejlesztés megvalósítása, amely központi elemén, a Diákvároson keresztül több ütemben képes megteremteni csaknem 12 000 egyetemi polgár megfelelő színvonalú lakhatását. Ezen felül megvalósítja a területhez kapcsolódó jelentős és szintén régóta esedékes közlekedési fejlesztéseket, amelyek nem csak ésszerűbbé teszik a közösségi közlekedést, de alapjaiban változtatják meg a város és víz kapcsolatot: felszabadítják az eddig a vágányok fogságában lévő és így kevesek által látogatott Duna-partot. A tervpályázat célja továbbá azt bemutatni, hogy a Fejlesztési Programban létrejövő, a diákok és a lakosság által is használható sportlétesítményeknek, közösségi tereknek köszönhetően hogyan válhat egy lepusztult, elhanyagolt környékből, fővárosi léptékben is vonzó városnegyed. A beépítési javaslatoknak illeszkedniük kell a környező városszövethez, az infrastruktúrához, a természeti környezethez, valamint a területen meglévő műemléki védettségű építményekhez (Nagyvásártelep épületet, Kvassay-zsilip körüli épületegyüttes). A beépítési javaslatok mindegyikénél kiemelt, elsődleges szempont a fenntarthatóság.

   A jelen tervpályázat nyomán elkészítendő mesterterv (masterplan) olyan urbanisztikai pályázatot foglal magában, amely a Duna, Rákóczi híd – Könyves Kálmán körút nyomvonal, Soroksári út és a 209968 helyrajzi számú bekötőút – Weiss Manfréd út által határolt, megközelítőleg 135 ha-os terület beépítésének megtervezésére vonatkozik.

   A tervpályázat célja a tervpályázati dokumentációban közzétett tervezési program megvalósítására legalkalmasabb tervező kiválasztása.

   II.2.13)Európai uniós alapokra vonatkozó információk
   A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos: nem

   III. szakasz: Jogi, gazdasági, pénzügyi és műszaki információk

   III.1)Részvételi feltételek
   III.1.10)A résztvevők/részvételre jelentkezők kiválasztásának szempontjai:

   A részvételi szakaszban, az alkalmasság igazolásához és a rangsoroláshoz nyújtott információk során a beadandó dokumentumokat, az elektronikus közbeszerzés részletes szabályairól szóló 424/2017 (XII.19.) Kormány rendelet 2. § (5) bekezdése alapján működtetett tervpályázati honlapon keresztül kell a részvételre jelentkezőknek és meghívottaknak feltöltenie.

   Alkalmassági minimumkövetelmény:

   I. A részvételre jelentkező pályázónak mindösszesen legalább egy, az alábbi feltételek valamelyikének megfelelő referenciával kell rendelkeznie:

   1. Legalább 100 ha kiterjedésű területre szerződésszerűen teljesített, elfogadott építészeti masterplan, amely alapján a kivitelezés megkezdődött;

   2. Vízparti: folyó-, tenger vagy tóparti fekvésű területre készített építészeti masterplan;

   3. Legalább 1 ha területű campusra (egyetemi vagy főiskolai oktatási és szabadidős funkciókat is magában foglaló városrész) készített építészeti masterplan;

   4. Legalább 45 000 lélekszámú település egészére vagy településrészre készített urbanisztikai terv vagy építészeti fejlesztési koncepció, amely magában foglalt közlekedésfejlesztési-, telepítési -és zöldterület kialakítási koncepciót.

   A referenciákról a részvételre jelentkezőnek/konzorciumi partnerének nyilatkoznia kell. A referencia követelményeknek legalább egy konzorciumi tagnak meg kell felelnie. Elfogadhatók a részvételre jelentkező/konzorciumi partnere teljesítésbe bevont tagjának, munkavállalójának személyes referenciái is. Az információk valódiságáért a részvételre jelentkező felel.

   II. Kiíró az alábbi minimum követelményeket határozza meg a szakemberek tekintetében a 266/2013 (VII.11.) Kormány rendelet szerint:

   1. 1 fő építésztervező É

   2. 1 fő táj- és kertépítész tervező K

   3. 1 fő közlekedésmérnök tervező KÉ

   A részvételre jelentkező által bemutatott tervezőknek rendelkezniük kell saját országukban, vagy abban az országban ahol munkájukat végzik, érvényes hivatalos, a fentiekben meghatározott vagy azzal egyenértékű tervezői jogosultsággal. Az alkalmasság igazolásához csatolni kell ezen jogosultságot igazoló dokumentumok másolatát és az előírt szakemberek szakmai önéletrajzát. A Kiíró felhívja a figyelmet, hogy a hatályos magyar jogszabályok alapján, amennyiben a tervpályázatot követő közbeszerzési eljáráson nyertes Pályázó nem rendelkezik Magyarországon érvényes jogosultsággal, úgy a szerződés megkötésének előfeltételeként a tervezői jogosultságát vagy honosítania kell a Magyar Mérnök Kamaránál vagy a Magyar Építész Kamaránál, vagy magyarországi jogosultsággal rendelkező szakember bevonásával kell biztosítania a tervezői jogosultságot.

   A fentiekben felsorolt alkalmassági követelményeket teljesítő – azaz érvényes – részvételre jelentkezők rangsorolása az alábbi szempontok szerint történik:

   1. A követelményeknek megfelelő és benyújtott referenciamunkák darabszáma;

   2. A referenciakövetelmények 1. pontjában meghatározott referenciák közül azok darabszáma, amelyek 100 ha-nál nagyobb méretű területre vonatkoznak;

   3. A referenciakövetelmények 2. pontjában (vízparti referenciák) meghatározott referenciák darabszáma.

   A rangsorolási szempontokkal és a rangsorolás folyamatával összefüggésben részletes információkat a tervpályázati dokumentáció tartalmaz.

   III.2)A szerződéssel kapcsolatos feltételek
   III.2.1)Meghatározott szakmára (képzettségre) vonatkozó információk
   A részvétel egy meghatározott szakmához (képzettséghez) van kötve: igen
   nevezze meg az adott szakmát: 266/2013 (VII.11.) Kormány rendelet az építésügyi és az építésüggyel összefüggő szakmagyakorlási tevékenységekről

   IV. szakasz: Eljárás

   IV.1)Meghatározás
   IV.1.2)Az eljárás fajtája
   Meghívásos
   Résztvevők száma: 17
   IV.1.7)A már kiválasztott résztvevők neve:
   1. ADEPT Architects, Dánia
   2. Sasaki Associates Inc., Amerika
   3. KCAP Architects & Planners, Hollandia
   4. Kohn Pedersen Fox (KPF), Amerika
   5. Squire & Partners, Anglia
   6. SNØHETTA, Norvégia
   7. Budapesti Építőművészeti Műhely Tervező Korlátolt Felelősségű Társaság (Dévényi Tamás)
   8. Fernezelyi, Basa Iroda Építész Korlátolt Felelősségű Társaság, FBIS Architects (Fernezelyi Gergely)
   9. Finta és Társai Építész Stúdió Kft. (Finta József)
   10. Spacefor Kft. (Finta Sándor)
   11. 3h Építésziroda Építészeti Kutató, Fejlesztő és Tervező Kft. (Günther Zsolt és Csillag Katalin)
   12. M-Teampannon Építészmérnöki Kft. (Noll Tamás)
   IV.1.9)A pályaművek értékelésének szempontjai:

   1. Urbanisztika

   — városképi megjelenés

   — építészeti minőség

   — tájépítészet: közösségi terek és zöldfelületek

   — város és víz kapcsolata

   — funkcionális kapcsolatrendszer

   — innováció

   2. Közlekedés:

   — kapcsolódás a szűkebb és tágabb környezet közösségi és egyéni közlekedési hálózataihoz

   — közösségi közlekedés előnyben részesítése érdekében tett megoldások

   — parkolás és belső közlekedési rendszer

   — gyalogos és kerékpáros megoldások

   3. Ütemezhetőség:

   — önállóan működőképes fejlesztési ütemek

   — prioritások és sorrendiség

   4. Fenntarthatóság:

   — smart megoldások

   — zöld koncepciók

   — alacsony üzemeltetési költségek, kedvező anyaghasználat, energiatudatosság

   IV.2)Adminisztratív információk
   IV.2.2)A pályázatok (pályaművek) vagy részvételi jelentkezések benyújtásának határideje
   Dátum: 14/08/2018
   Helyi idő: 23:59
   IV.2.3)Részvételi felhívás kiválasztott jelentkezők részére történő megküldésének dátuma
   Dátum: 04/09/2018
   IV.2.4)Azok a nyelvek, amelyeken a pályaművek vagy részvételi jelentkezések elkészíthetőek:
   Angol, Magyar
   IV.3)Díjak és bírálóbizottság (zsűri)
   IV.3.1)Díj(ak)ra vonatkozó információk
   Sor kerül díj/díjak odaítélésére: igen
   Az odaítélendő díjak száma és értéke:

   Meghívási díj: 40 000 EUR*/ pályázó

   Pályázatok díjazása:

   1. díj: 90 000 EUR

   2. díj: 50 000 EUR

   3. díj: 30 000 EUR

   Megvétel (2 db) 20 000 EUR/ megvétel

   Díjazásra rendelkezésre álló keret összesen (meghívási és pályázati díjak) 890 000 EUR

   IV.3.2)Az összes pályázónak történő kifizetésekre vonatkozó adatok:
   IV.3.3)A tervpályázati eljárást követő szerződések
   A tervpályázati eljárást követően a szolgáltatás megrendelésére irányuló szerződést a pályázat nyertesével vagy a nyertesek valamelyikével kötik meg: igen
   IV.3.4)A bírálóbizottság döntése
   A bírálóbizottság döntése kötelező az ajánlatkérő számára: igen
   IV.3.5)A bírálóbizottság tagjainak neve:
   1. Elnök: dr. Fürjes Balázs, államtitkár
   2. Társelnök: Tóth Csaba, építész, KKBK Nonprofit Zrt., Beruházási főigazgató
   3. dr. Schneller Domonkos, KKBK Kiemelt Kormányzati Beruházások Központja Zrt. Stratégiai főigazgató
   4. Szalay-Bobrovniczky Alexandra Budapest Főváros Önkormányzata Főpolgármester-helyettes
   5. Varga-Ötvös Béla, Budapest Főváros Önkormányzata
   6. Grubánovits Gabriella, KKBK Nonprofit Zrt., közgazdász
   7. Zoboki Gábor, építész
   8. Mártonffy Miklós, Budapest Főváros Önkormányzata, Fővárosi főépítész
   9. Szűcs Balázs, Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros Önkormányzata, főépítész
   10. Gyulai István, Budapest Főváros XXI. kerület Önkormányzata, főépítész
   11. Szalay Tihamér, építész, Magyar Építész Kamara delegáltja
   12. Fekete György, építész, Magyar Művészeti Akadémia delegáltja
   13. Szemerey Samu, építész, várostervező
   14. Ercsényi Balázs, okl. építőmérnök, terület-és településfejlesztési szakértő, közlekedéstervező
   15. Szloszjár György, tájépítész
   16. Baráth Etele, építész, Európai Gazdasági és Szociális Bizottság tagja
   17. dr. Sölch Gellért Boldizsár, Emberi Erőforrások Minisztériumának delegáltja
   18. Győr Attila, műemlékvédelmi szakértő
   19. Lilly Kudic, építész, Head of Architecture, London South Bank University
   20. Orbán Csaba, építész, KKBK Nonprofit Zrt Zrt. Kemény Ferenc Programiroda, osztályvezető,póttag

   VI. szakasz: Kiegészítő információk

   VI.3)További információk:

   A szakértők tagjainak neve:

   1. dr. Tóth Katalin

   2. dr. Sirály Katalin

   3. Ujvári Éva

   4. dr. Verók Krisztián

   5. Patkó Dávid

   6. Polyák Levente

   7. dr. Anke Ruckes

   8. Balogh Andrea

   9. Dulicz László

   10. Michael Lisher

   11. Forgács Dávid

   12. Iványi Bálint

   13. Varga Tamás

   14. Frankfurt Beatrix

   15. Böszörményi-Nagy Gergő

   1) A tervpályázat a titkosság biztosításával kerül lefolytatásra, a pályaművek nem sérthetik a titkosságot. A titkosság biztosítása érdekében a pályaművek szerzőinek az adatait a bírálóbizottság csak a bírálat lezárását és a zárójelentés elfogadását követően ismerheti meg és hozhatja nyilvánosságra. A részvételi jelentkezés és a pályamű benyújtásával kapcsolatos formai előírásokat és a benyújtással kapcsolatos előírásokat részletesen a tervpályázati dokumentáció tartalmazza. Részvételi jelentkezések és pályaművek kizárólag a 424/2017 (XII.19.) Kormány rendeletben foglaltaknak megfelelően, a tervpályázati dokumentációban részletezetteknek megfelelően, nyújthatók be.

   2) A tervpályázat lebonyolítása a 2015. évi CXLIII. törvény, illetőleg a 310/2015.(X.28.) Korm. Rendelet előírásai szerint történik.

   3) A tervpályázaton a Pályázó csak egy pályaművel vehet részt. A társszerzők és a szerzők munkatársai (a vonatkozó etikai normák betartásával) több pályázatban is közreműködhetnek.

   4) A tervpályázaton az a természetes vagy jogi személy, egyéni cég vagy személyes joga szerint jogképes szervezet vehet részt - a továbbiakban Pályázó - aki/amely:

   — az előminősítési eljárás/tervpályázat részvételi szakasza szakmai feltételeinek eleget tesz,

   — aki a tervpályázati kiírásban meghirdetett tervezési feladat elkészítésére vállalkozik,

   — aki azzal, hogy pályázatát benyújtotta, a tervpályázati kiírás feltételeit magára nézve kötelezőnek elfogadta,

   — akivel szemben a Korm. rendelet 17. § (3) és 18. § (3)-(5) bekezdése szerinti kizáró és összeférhetetlenségi okok egyike sem áll fenn,

   — aki személyében a pályázat tervezési feladatának elvégzésére a hatályos jogszabályok - különösen, de nem kizárólagosan az építésügyi és az építésüggyel összefüggő szakmagyakorlási tevékenységekről szóló 266/2013. (VII. 11.) Korm. rendelet – szerint jogosult a pályázati eredményhirdetés időpontjában, a feladat ellátásához és megtervezéséhez megfelelő jogosultsága van, és szerepel a Magyar Építész Kamara honlapján szereplő hivatalos Névjegyzéken (www.mekon.hu),

   — aki az EU Közösség bármelyik országában letelepedett külföldi állampolgár, és a pályázati eredményhirdetés időpontjában az adott országban tervezői jogosultsággal rendelkezik, tervezési jogosultsága a Magyar Építész Kamaránál akkreditálásra kerül, vagy a tervezésbe olyan magyar tervezőirodát von be partnerként, amely rendelkezik a szükséges jogosultságokkal. A szerződéskötéskor meglévő akkreditált tervezői jogosultság vagy akkreditált jogosultsággal rendelkező partner megléte a Pályázó felelőssége,

   — aki nyilatkozik arról, hogy szakmai tevékenysége körében – három évnél nem régebben meghozott jogerős ítéletben megállapított – jogszabálysértést nem követett el,- a tervpályázat titkosságát megőrzi,

   — felhatalmazza a kiírót, hogy díjazás vagy megvétel esetén a pályaművét részben vagy egészben a felhasználja.

   5) A tervpályázat hivatalos nyelvei:

   — A részvételi szakasz tekintetében: A magyar és az angol, beleértve a kiadott előminősítési (részvételi) dokumentációt, a kérdés-választ. A részvételi jelentkezések és kérdések benyújthatók angol vagy magyar nyelven. A válaszokat a Kiíró angol és magyar nyelven is megadja,

   — A pályázati szakasz tekintetében: A pályaművek tervlapjait és a műszaki leírást kizárólag angol nyelven kell elkészíteni. A Kiíró más nyelv használatát nem teszi lehetővé.

   VI.4)Jogorvoslati eljárás
   VI.4.1)A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv
   Közbeszerzési Döntőbizottság
   Riadó u. 5.
   Budapest
   1026
   Magyarország
   Telefon: +36 18828594
   E-mail: MTFjbm1zbmFoeW5zc3JgZj9qcy1ndA==
   Fax: +36 18828593
   VI.4.2)A békéltetési eljárást lebonyolító szerv
   VI.4.3)Jogorvoslati kérelmek benyújtása
   A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ:

   Kbt. 148. § szerint

   Karakterkorlát miatt itt feltüntetve a Hirdetmény II.2.4) „A közbeszerzés ismertetése" rovatának folytatása:

   A tervpályázat eredményeként kiválasztott nyertes tervezővel, hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárást követően, a Kiíró tervezési szerződést kíván kötni a Déli Városkapu Fejlesztés mesterterv (masterplan) tervdokumentációjának elkészítésére.

   Mesterterv (masterplan) alatt a kiíró a tervpályázati kiírásban és dokumentációban az alábbiakat érti: olyan építészeti, városépítészeti tervezési dokumentáció, amely egy fejlesztés koncepcionális tartalmát, elrendezését, funkcióit határozza meg. A masterplan célja, hogy biztosítsa az építmények, a szociális létesítmények és a környezet kapcsolatát. A masterplan javaslatot tehet gazdasági, lakhatási, közlekedési, közösségi funkciókra és használati módokra is dinamikus, hosszú távra vonatkozóan. Masterplanként önmagában a jelen tervpályázati kiírás tekintetében az Étv. és egyéb építési jogszabályok szerinti településrendezési eszközök nem elfogadhatók.

   Karakterkorlát miatt itt feltüntetve a Hirdetmény IV.3.5) „A bírálóbizottság tagjainak neve" rovatának folytatása:

   21. Tuss Réka, építész, KKBK Kiemelt Kormányzati Beruházások Központja Zrt. Kemény Ferenc Programiroda, beruházási projektmenedzser - póttag

   Karakterkorlát miatt itt feltüntetve a Hirdetmény VI.3) pont "További információk" rovatának folytatása:

   6) A pályázati dokumentáció beszerzésének módja: A Pályázó a pályázati honlapon történő regisztrációjával jelentkezik, mely során kapja meg a dokumentáció eléréséhez szükséges kódot. (Megadandó adatok: Pályázó neve, e-mail címe). A Pályázó a hozzáférési kódjával a pályázati honlapról díjmentesen töltheti le a dokumentációt. A tervpályázati dokumentáció teljes terjedelmű letöltése a részvételi jelentkezés és a pályamű benyújtásának feltétele.

   7) A Hirdetmény III.2.1) pontjában felsorolt tervezői jogosultságokkal összefüggésben további információ a tervpályázati dokumentációban található.

   8.) A Kiíró és a Pályázók közötti kapcsolattartás és információcsere kizárólag a tervpályázat honlapján keresztül, a titkosság szabályait betartva, anonim módon, az azonosító kód felhasználásával történik.

   VI.4.4)A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következő szervtől szerezhető be
   Közbeszerzési Döntőbizottság
   Riadó u. 5.
   Budapest
   1026
   Magyarország
   Telefon: +36 18828594
   E-mail: MjE2VF9eZF9SWWpfZGRjUVcwW2QeWGU=
   Fax: +36 18828593
   VI.5)E hirdetmény feladásának dátuma:
   29/06/2018
  © European Union, http://ted.europa.eu
 • Anzeigentext Ergebnis

  maximieren


  • Magyarország-Budapest: Építészeti, mérnöki és tervezési szolgáltatások

   2019/S 012-024869

   Tájékoztató a tervpályázati eljárás eredményéről

   Legal Basis:

   2014/24/EU irányelv

   I. szakasz: Ajánlatkérő

   I.1)Név és címek
   KKBK Kiemelt Kormányzati Beruházások Központja Nonprofit Zrt.
   AK22545
   Horvát utca 12–26.
   Budapest
   1027
   Magyarország
   Kapcsolattartó személy: dr. Sirály Katalin
   Telefon: +36 17998330
   E-mail: MjE0XWFsVFdlbFdkbFdlMlZkZV0gWmc=
   Fax: +36 17990141
   NUTS-kód: HU110

   Internetcím(ek):

   Az ajánlatkérő általános címe: http://www.kemenyferenc.org

   A felhasználói oldal címe: http://www.delivaroskapu.org

   I.2)Információ közös közbeszerzésről
   I.4)Az ajánlatkérő típusa
   Közjogi intézmény
   I.5)Fő tevékenység
   Egyéb tevékenység: Épület építési projekt szervezése

   II. szakasz: Tárgy

   II.1)A beszerzés mennyisége
   II.1.1)Elnevezés:

   Budapesti Déli Városkapu Fejlesztés tervpályázat

   II.1.2)Fő CPV-kód
   71240000
   II.2)Meghatározás
   II.2.2)További CPV-kód(ok)
   II.2.4)A közbeszerzés ismertetése:

   Dél-Pesten és Észak-Csepelen az utóbbi évtizedek egyik legfontosabb, legnagyobb MAGYARORSZÁGi városfejlesztésének előkészítő munkái indultak meg.

   A Déli Városkapu Fejlesztési Program régi adósságot törleszt, hiánypótló fejlesztéseket indít el Dél-Pesten és Észak-Csepelen. A Fejlesztési Program egységes szemléletben valósít meg városfejlesztést, rendet teremt és formát ad Észak-Csepel és Dél-Pest soroksári Duna-ág mentén elhelyezkedő területeinek.

   A Fejlesztési Program legfontosabb eleme a 12 000 férőhelyes Diákváros, amely a fővárosban évtizedek óta hiányzó és a felsőoktatás fejlesztésében is fizikai korlátot jelentő kollégiumi férőhelyeket bővíti. Az elmúlt 40 évben nem került sor hasonló mértékű, átfogó kollégiumfejlesztésre, ráadásul a meglévő kollégiumi épületek állapota leromlott.

   A Diákváros felgyorsítja a területen egyébként is szükséges infrastrukturális beruházásokat, az egészségmegőrző, egészségtudatos városfejlesztés figyelembe vételével a „zöld megoldások”, parkfejlesztés és a Duna-part rendbe tétele és élhetővé tétele kerül előtérbe. Számos budapesti egyetem diákjai élhetnek egy helyen, amely a tudásmegosztás és a közösségi élet szempontjából kiemelkedő jelentőségű, miközben műemlék és helyi védettségű épületek is felújításra kerülnek.

   A Kemény Ferenc Sportlétesítmény-fejlesztési Program, valamint egyéb dél-pesti és észak-csepeli beruházások előkészítése és megtervezése érdekében szükséges intézkedésekről szóló 2016/2017. (XII.22.) számú Kormányhatározat kimondja, hogy a Fejlesztési Program elemei, – köztük az Országos Kollégiumfejlesztési Stratégiának (1722/2016. (XII.9) Kormányhatározat) is szerves részét képező budapesti Diákváros – a tervpályázati dokumentációban meghatározott tervezési területen kerüljenek megvalósításra. A Fejlesztési Programról szóló Kormányhatározat kimondja továbbá, hogy a terület építészeti, városépítészeti mestertervét (masterplan) elkészítő tervezőt nemzetközi tervpályázat keretében válasszák ki.

   A tervpályázat célja MAGYARORSZÁG és Budapest stratégiai célkitűzései mentén olyan élhető városfejlesztés megvalósítása, amely központi elemén, a Diákvároson keresztül több ütemben képes megteremteni csaknem 12000 egyetemi polgár megfelelő színvonalú lakhatását. Ezen felül megvalósítja a területhez kapcsolódó jelentős és szintén régóta esedékes közlekedési fejlesztéseket, amelyek nem csak ésszerűbbé teszik a közösségi közlekedést, de alapjaiban változtatják meg a város és víz kapcsolatot: felszabadítják az eddig a vágányok fogságában lévő és így kevesek által látogatott Duna-partot. A tervpályázat célja továbbá azt bemutatni, hogy a Fejlesztési Programban létrejövő, a diákok és a lakosság által is használható sportlétesítményeknek, közösségi tereknek köszönhetően hogyan válhat egy lepusztult, elhanyagolt környékből, fővárosi léptékben is vonzó városnegyed. A beépítési javaslatoknak illeszkedniük kell a környező városszövethez, az infrastruktúrához, a természeti környezethez, valamint a területen meglévő műemléki védettségű építményekhez (Nagyvásártelep épületet, Kvassay-zsilip körüli épületegyüttes). A beépítési javaslatok mindegyikénél kiemelt, elsődleges szempont a fenntarthatóság.

   A jelen tervpályázat nyomán elkészítendő mesterterv (masterplan) olyan urbanisztikai pályázatot foglal magában, amely a Duna, Rákóczi híd – Könyves Kálmán körút nyomvonal, Soroksári út és a 209968 helyrajzi számú bekötőút – Weiss Manfréd út által határolt, megközelítőleg 135 ha-os terület beépítésének megtervezésére vonatkozik.

   A tervpályázat célja a tervpályázati dokumentációban közzétett tervezési program megvalósítására legalkalmasabb tervező kiválasztása.

   II.2.13)Európai uniós alapokra vonatkozó információk
   A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos: nem

   IV. szakasz: Eljárás

   IV.1)Meghatározás
   IV.1.2)Az eljárás fajtája
   Meghívásos
   IV.1.9)A pályaművek értékelésének szempontjai:

   1. Urbanisztika

   — városképi megjelenés

   — építészeti minőség

   — tájépítészet: közösségi terek és zöldfelületek

   — város és víz kapcsolata

   — funkcionális kapcsolatrendszer

   — innováció

   2. Közlekedés:

   — kapcsolódás a szűkebb és tágabb környezet közösségi és egyéni közlekedési hálózataihoz

   — közösségi közlekedés előnyben részesítése érdekében tett megoldások

   — parkolás és belső közlekedési rendszer

   — gyalogos és kerékpáros megoldások

   3. Ütemezhetőség:

   — önállóan működőképes fejlesztési ütemek

   — prioritások és sorrendiség

   4. Fenntarthatóság:

   — smart megoldások

   — zöld koncepciók

   — alacsony üzemeltetési költségek, kedvező anyaghasználat, energiatudatosság

   IV.2)Adminisztratív információk
   IV.2.1)Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
   A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: 2018/S 125-286158

   V. szakasz: A tervpályázati eljárás eredménye

   A versenyt odaítélés és díjkiosztás nélkül megszüntették: nem
   V.3)Odaítélés és díjak
   V.3.1)A bírálóbizottság döntésének dátuma:
   19/12/2018
   V.3.2)Információ a résztvevőkről
   Résztvevők száma: 17
   A résztvevő kkv-k száma: 9
   Külföldi résztvevők száma: 11
   V.3.3)A tervpályázat nyertesének/nyerteseinek (díjazottak) neve és címe
   Snøhetta Studio Innsbruck Gmbh
   Maria Theresien Strasse 57.
   Innsbruck
   6020
   Ausztria
   NUTS-kód: AT332
   A nyertes ajánlattevő kkv: nem
   V.3.3)A tervpályázat nyertesének/nyerteseinek (díjazottak) neve és címe
   BESCH und PARTNER
   Waldfriedgasse 6.
   Feldkirch
   6800
   Ausztria
   NUTS-kód: AT34
   A nyertes ajánlattevő kkv: nem
   V.3.4)A díj(ak) értéke
   Az odaítélt díj(ak) értéke áfa nélkül: 70 866.00 EUR

   VI. szakasz: Kiegészítő információk

   VI.3)További információk:

   Az első helyezett pályázat díja bruttó összegben megadva: 90 000 EUR.

   A tárgyi tervpályázati eljárás 2 szakaszos meghívásos tervpályázati eljárás, amelyben 24 db részvételi jelentkezés került benyújtásra. Ezek közül 17 db részvételi jelentkezés lett alkalmasnak nyilvánítva és így ezek a részvételre jelentkezők nyújtottak be pályázatot a második (pályázati) szakaszban.

   A hirdetmény V.3.3) pontjában feltüntetett 2 cég (Snøhetta Studio Innsbruck Gmbh és a BESCH und PARTNER) közös részvételre jelentkezőnek minősülnek, azaz a 2 cég közös pályázata minősül a nyertes pályázatnak.

   Karakterkorlát miatt a hirdetmény II.2.4) pontjának folytatása:

   A pályázók feladata várostervezés volt: beépítési- telepítési, elhelyezési, területfelhasználási, területrendezési, megközelítési-közlekedési elképzelések megfogalmazása a közel 135 hektáros területre, ahol helyet kaphat egy hosszú távon 12 000 egyetemi polgár lakhatását biztosító városrész – Diákváros -, amely emberléptékű, élhető és izgalmas építészeti megoldások mellett képes kihasználni a Soroksári Duna-ág nyújtotta különleges lehetőségeket. A jelenleg alulhasznosított, barnamezős terület Budapest városszövetébe integrálására is megoldási javaslatokat kellett megfogalmazniuk, mind urbanisztikai, mind közlekedési értelemben. A Csepel-sziget csúcsán pedig olyan rekreációs környezet megalkotása volt az elvárás, amely a magas zöldfelületarány biztosítása mellett képes magába foglalni a területre tervezett, a sportolókat és a lakosságot egyaránt kiszolgáló sportlétesítményeket.

   VI.4)Jogorvoslati eljárás
   VI.4.1)A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv
   Közbeszerzési Döntőbizottság
   Riadó u. 5.
   Budapest
   1026
   Magyarország
   Telefon: +36 18828594
   E-mail: MjEyWGNiaGNWXW5jaGhnVVs0X2giXGk=
   Fax: +36 18828593
   VI.4.2)A békéltetési eljárást lebonyolító szerv
   VI.4.3)Jogorvoslati kérelmek benyújtása
   A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ:

   A Kbt. 148. § szerint

   VI.4.4)A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következő szervtől szerezhető be
   Közbeszerzési Döntőbizottság
   Riadó u. 5.
   Budapest
   1026
   Magyarország
   Telefon: +36 18828594
   E-mail: MjIwUFtaYFtOVWZbYGBfTVMsV2AaVGE=
   Fax: +36 18828593
   VI.5)E hirdetmény feladásának dátuma:
   14/01/2019

  © European Union, http://ted.europa.eu
 • Gewährleistung

  competitionline übernimmt keine Verantwortung für Fehler, Auslassungen, Unterbrechungen, Löschungen, Mängel oder Verzögerungen im Betrieb oder bei Übertragung von Inhalten. competitionline übernimmt keine Verantwortung für Einbußen oder Schäden, die aus der Verwendung der Internetseiten, aus der Verwendung von Nutzerinhalten oder von Inhalten Dritter, die aus den Internetseiten oder über den Service gepostet oder an Nutzer übertragen werden, oder aus Interaktionen zwischen Nutzer und Internetseiten (online oder offline) resultieren. Bitte lesen Sie hierzu unsere Nutzungsbedingungen.


INFO-BOX

Ausschreibung veröffentlicht 03.07.2018
Ergebnis veröffentlicht 22.01.2019
Zuletzt aktualisiert 22.01.2019
Wettbewerbs-ID 3-307291
Seitenaufrufe 1463

AKTUELLE ERGEBNISSE

AnzeigeAnzeige