English version: beta!

loading
 • RO-610101 Piatra Neamţ
 • 10.08.2012
 • Tender
 • (ID 2-112240)

Servicii de proiectare si asistenta tehnica din partea proiectantului în cadrul proiectului “Realizarea unei noi capacitati de producere a energiei electrice prin valorificarea resursei de energie regenerabila solara cu o putere instalata de 2,9946 MW în Municipiul Piatra Neamt, strada Horia si racordarea la sistemul energetic national”


Advertisement


 
 • Project data

  maximize

  Application deadline 13.08.2012, 09:00 Application deadline
  Deadline for documents 10.08.2012, 16:00
  Procedure Open procedure
  Occupational groups Technical facility equipment planners, Civil engineers
  Type of building Technical Infrastructure
  Type of service Project planning supply / disposal facilities
  Language Romanian
  Assignment
  1. Perioada pre-constructii Intocmeste: proiectul tehnic; detaliile de executie; caietele de sarcini si documentatiile de licitatie pentru demararea procedurii de achizitie publica lucrari de constructii –montaj (inclusiv utilaje cu montaj) si a procedurii de achizitie publica furnizare bunuri (utilaje tehnologice fara montaj si dotari). Verifica documentatiile prin verificatori tehnici atestati conform Legii pentru domeniile de activitate aferente; pentru obinerea unor avize, acorduri, autorizatii, etc. necesare derularii investitiei precum si documentatii necesare prelungirii valabilitatiii sau modificarii acestora (daca este cazul) solicitate de organisme abilitate in domeniul energiei (ANRE, E-ON Moldova, etc) sau de catre institutii/societati abilitate in domeniu; plan Coordonator SSM in conformitate cu HG 300/2006, orice alt document de natura tehnica solicitat de catre institutiile abilitate.
  2. Asistenta Tehnica din Partea Proiectantului - Activitate aferenta perioadei de constructie — Asigura asistenta tehnica din partea proiectantului in conformitate cu prevederile legale in vigoare; -Intocmeste Dispozitii de santier (daca este cazul) insotite de memorii justificative, caiete de sarcini aferente lucrarilor dispuse prin Dispozitiile de santier, Note de comanda, Note de Renuntare, plansele aferente (planuri situatie, detalii executie)etc.; participa la intalnirile lunare/saptamanale de progres ale lucrarilor din cadrul Proiectului; participa la fazele de executie determinante pentru lucrãrile aferente cerintelor si va participa pe santier la verificãrile de calitate legate de acestea; intocmeste orice alt document tehnic solicitat de catre institutiile abilitate,pe perioada executiei lucrarilor; intocmeste documentatiile necesare punerii in functiune a investitiei, solicitate de E-ON Moldova, ANRE si orice alta Autoritate din Domeniul Energiei; intocmeste Proiect la finalizarea investitiei (as- built); intocmeste instructiunile tehnice privind exploatarea, întretinerea si reparatiile, proiectul de urmãrire privind comportarea în timp a constructiilor, Documentatia privind postutilizarea constructiilor; intocmeste documentatia necesara obtinerii autorizatiei de mediu aferenta proiectului; raport lunar de activitate al Prestatorului pentru activitatile desfasurate in cadrul activitatii de asistenta tehnica din partea proiectantului.
  3. Asistenta tehnica din partea proiectantului - activitati aferente perioadei post – constructie.
  Scope of services
  Conform caietului de sarcini.
  Valoarea estimată fără TVA: 760 828,8 RON
  Project address RO-610101 Piatra Neamţ
  TED document number 207447-2012

 • Tender notice

  maximize

  • Auftragsbekanntmachung
   Dienstleistungen
   Richtlinie 2004/18/EG

   Abschnitt I: Öffentlicher Auftraggeber

   I.1) Name, Adressen und Kontaktstelle(n)
   Municipiul Piatra Neamt
   Str. Stefan cel Mare, nr. 8, jud. Neamt
   Kontaktstelle(n): Neculai Munteanu
   610101 Piatra Neamţ
   RUMÄNIEN
   Telefon: +40 233218991
   E-Mail: MjE1X1pUZh9eZl9lVlJfZjFhY1peUmNaUmFfH2Ng, MTJhcGdxcmdsXyxfbmNycG1fZ2M+bnBna19wZ19ubCxwbQ==,
   MjExWFZnYlpjI1dqYV5cVjVlZ15iVmdeVmVjI2dk, MjExa2FWWSNlZGhpZGFeWFY1ZWdeYlZnXlZlYyNnZA==,
   MTlaaWBqa2BlWCVkZmlmalhlbDdnaWBkWGlgWGdlJWlm, MTNzZmxvZmBeK2tiYWJpYHI9bW9mal5vZl5taytvbA==
   Fax: +40 233215374
   Internet-Adresse(n):
   Hauptadresse des öffentlichen Auftraggebers: http://www.primariapn.ro
   Adresse des Beschafferprofils: www.e-licitatie.ro
   Weitere Auskünfte erteilen: die oben genannten Kontaktstellen
   Ausschreibungs- und ergänzende Unterlagen (einschließlich Unterlagen für
   den wettbewerblichen Dialog und ein dynamisches Beschaffungssystem)
   verschicken: die oben genannten Kontaktstellen
   Angebote oder Teilnahmeanträge sind zu richten an: die oben genannten
   Kontaktstellen

   Abschnitt II: Auftragsgegenstand

   II.1) Beschreibung

   II.1.6) Gemeinsames Vokabular für öffentliche Aufträge (CPV)
   71323100, 71356200
   Beschreibung
   Planung von Stromversorgungssystemen.
   Technische Hilfe.

   Abschnitt IV: Verfahren

   IV.3) Verwaltungsangaben

   IV.3.3) Bedingungen für den Erhalt von Ausschreibungs- und ergänzenden
   Unterlagen bzw. der Beschreibung
   Schlusstermin für die Anforderung von Unterlagen oder die Einsichtnahme:
   10.8.2012 - 16:00

   IV.3.4) Schlusstermin für den Eingang der Angebote oder Teilnahmeanträge
   13.8.2012 - 09:00

   IV.3.6) Sprache(n), in der (denen) Angebote oder Teilnahmeanträge
   verfasst werden können
   Rumänisch.   Anunț de participare
   Servicii
   Directiva 2004/18/CE

   Secțiunea I: Autoritatea contractantă

   I.1) Denumire, adrese și punct(e) de contact
   Municipiul Piatra Neamt
   Str. Stefan cel Mare, nr. 8, jud. Neamt
   Punct(e) de contact: Neculai Munteanu
   610101 Piatra Neamţ
   ROMÂNIA
   Telefon: +40 233218991
   E-mail: MTZoY11vKGdvaG5fW2hvOmpsY2dbbGNbamgobGk=, MTRfbmVvcGVqXSpdbGFwbmtdZWE8bG5laV1uZV1saipuaw==,
   MjE1VFJjXlZfH1NmXVpYUjFhY1peUmNaUmFfH2Ng, MTZwZlteKGppbW5pZmNdWzpqbGNnW2xjW2poKGxp,
   MTRfbmVvcGVqXSppa25rb11qcTxsbmVpXW5lXWxqKm5r, MjIwYlVbXlVPTRpaUVBRWE9hLFxeVVlNXlVNXFoaXls=
   Fax: +40 233215374
   Adresă (adrese) Internet:
   Adresa generală a autorităţii contractante: http://www.primariapn.ro
   Adresa profilului cumpărătorului: www.e-licitatie.ro
   Alte informaţii pot fi obţinute de la: Punctul (punctele) de contact
   menţionat(e) anterior
   Caietul de sarcini şi documente suplimentare (inclusiv documentele pentru
   dialog competitiv şi sistemul de achiziţie dinamic) pot fi obţinute de la:
   Punctul (punctele) de contact menţionat(e) anterior
   Ofertele sau cererile de participare trebuie trimise la: Punctul
   (punctele) de contact menţionat(e) anterior

   I.2) Tipul autorității contractante
   Autoritate regională sau locală

   I.3) Activitate principală
   Altele: servicii publice locale

   I.4) Atribuirea contractului în numele altor autorități contractante
   Autoritatea contractantă acționează în numele altor autorități
   contractante: nu

   Secțiunea II: Obiectul contractului

   II.1) Descriere

   II.1.1) Denumirea atribuită contractului de autoritatea contractantă:
   Servicii de proiectare si asistenta tehnica din partea proiectantului în
   cadrul proiectului “Realizarea unei noi capacitati de producere a energiei
   electrice prin valorificarea resursei de energie regenerabila solara cu o
   putere instalata de 2,9946 MW în Municipiul Piatra Neamt, strada Horia si
   racordarea la sistemul energetic national”.

   II.1.2) Tipul contractului și locul de executare a lucrărilor, de livrare
   a produselor sau de prestare a serviciilor
   Servicii
   Categoria de servicii nr 12: Servicii de arhitectură; servicii de
   inginerie şi servicii de inginerie integrată; servicii de proiectare
   urbanistică şi peisagistică; servicii conexe de consultanţă ştiinţifică şi
   tehnică; servicii de testări şi analize tehnice
   Locul principal de executare a lucrărilor, de livrare sau de prestare:
   Municipiul Piatra Neamt.
   Cod NUTS RO214

   II.1.3) Informații privind contractul de achiziții publice, acordul-cadru
   sau sistemul de achiziție dinamic (SAD)
   Anunțul implică încheierea unui contract de achiziții publice

   II.1.5) Descrierea succintă a contractului sau a achiziției/achizițiilor
   1. Perioada pre-constructii
   Intocmeste: proiectul tehnic; detaliile de executie; caietele de sarcini
   si documentatiile de licitatie pentru demararea procedurii de achizitie
   publica lucrari de constructii –montaj (inclusiv utilaje cu montaj) si a
   procedurii de achizitie publica furnizare bunuri (utilaje tehnologice fara
   montaj si dotari). Verifica documentatiile prin verificatori tehnici
   atestati conform Legii pentru domeniile de activitate aferente; pentru
   obinerea unor avize, acorduri, autorizatii, etc. necesare derularii
   investitiei precum si documentatii necesare prelungirii valabilitatiii sau
   modificarii acestora (daca este cazul) solicitate de organisme abilitate
   in domeniul energiei (ANRE, E-ON Moldova, etc) sau de catre
   institutii/societati abilitate in domeniu; plan Coordonator SSM in
   conformitate cu HG 300/2006, orice alt document de natura tehnica
   solicitat de catre institutiile abilitate.
   2. Asistenta Tehnica din Partea Proiectantului - Activitate aferenta
   perioadei de constructie
   — Asigura asistenta tehnica din partea proiectantului in conformitate cu
   prevederile legale in vigoare; -Intocmeste Dispozitii de santier (daca
   este cazul) insotite de memorii justificative, caiete de sarcini aferente
   lucrarilor dispuse prin Dispozitiile de santier, Note de comanda, Note de
   Renuntare, plansele aferente (planuri situatie, detalii executie)etc.;
   participa la intalnirile lunare/saptamanale de progres ale lucrarilor din
   cadrul Proiectului; participa la fazele de executie determinante pentru
   lucrãrile aferente cerintelor si va participa pe santier la verificãrile
   de calitate legate de acestea; intocmeste orice alt document tehnic
   solicitat de catre institutiile abilitate,pe perioada executiei
   lucrarilor; intocmeste documentatiile necesare punerii in functiune a
   investitiei, solicitate de E-ON Moldova, ANRE si orice alta Autoritate din
   Domeniul Energiei; intocmeste Proiect la finalizarea investitiei (as-
   built); intocmeste instructiunile tehnice privind exploatarea,
   întretinerea si reparatiile, proiectul de urmãrire privind comportarea în
   timp a constructiilor, Documentatia privind postutilizarea constructiilor;
   intocmeste documentatia necesara obtinerii autorizatiei de mediu aferenta
   proiectului; raport lunar de activitate al Prestatorului pentru
   activitatile desfasurate in cadrul activitatii de asistenta tehnica din
   partea proiectantului.
   3. Asistenta tehnica din partea proiectantului - activitati aferente
   perioadei post – constructie.

   II.1.6) Clasificare CPV (Vocabularul comun privind achizițiile publice)
   71323100, 71356200

   II.1.7) Informații despre Acordul privind achizițiile publice (AAP)
   Contractul intră sub incidența Acordului privind achizițiile publice
   (AAP): nu

   II.1.8) Loturi
   Contractul este împărţit în loturi: nu

   II.1.9) Informații privind variantele
   Vor fi acceptate variante: nu

   II.2) Cantitatea sau domeniul contractului

   II.2.1) Cantitatea totală sau domeniul:
   Conform caietului de sarcini.
   Valoarea estimată fără TVA: 760 828,8 RON

   II.2.2) Informații privind opţiunile
   Opţiuni: nu

   II.3) Durata contractului sau termenul de finalizare
   Durata în luni: 20 (de la data atribuirii contractului)

   Secțiunea III: Informații juridice, economice, financiare și tehnice

   III.1) Condiții referitoare la contract

   III.1.1) Depozite şi garanţii solicitate:
   Cuantumul garantiei de participare este de 7 700 RON.
   Perioada de valabilitate a garantiei pentru participare - 90 de zile de la
   data limita de depunere a ofertelor.
   Modul de constituire a garantiei pentru participarea conform prevederilor
   art.86 alin.(1) din H.G. nr.925/2006.: Scrisoare de garantie bancara
   pentru participare la licitatie/ Instrument de garantare emis in
   conditiile legii de o societate de asigurari, (Formularul nr 14) sau ordin
   de plata (vizat de banca) în contul RO82TREZ4915006XXX000150 – deschis la
   Trezoreria Piatra Neamt;
   Cuantumul garantiei de participare pentru IMM este de 50 % din cuantumul
   solicitat, cu declaratie pe proprie raspundere conform Legii nr.346/2004.
   Conform prevederilor art. 278^1 din O.UG. nr. 34/2006,
   (1) În mãsura în care Consiliul respinge contestatia, autoritatea
   contractantã va retine contestatorului din garantia de participare în
   raport cu valoarea estimatã a contractului urmãtoarele sume:
   b) între 420 001 RON si 4 200 000 RON inclusiv - 4 200 RON + 0,1 % din
   ceea ce depaseste 420 001 RON; Cuantumul garantiei de buna executie a
   contractului - 10 % din pretul contractului, fara TVA, pentru perioada de
   minim 24 luni. Prestatorul are obligatia de a constitui garantia de buna
   executie a contractului printr-un instrument de garantare emis în
   conditiile legii de o societate bancara sau de o societate de asigurari si
   care se va constitui în termen de maxim 15 zile calendaristice de la data
   încheierii contractului – formular nr. 16 sau prin retineri succesive din
   sumele datorate pentru facturi partiale. In acest caz contractantul are
   obligatia deschiderii unui cont la dispozitia autoritatii contractante,
   suma initiala depusa fiind de 0,5 % din pretul contractului, conform
   prevederilor HGR nr. 1045/2011.

   III.1.2) Principalele condiţii de finanţare şi modalităţi de plată şi/sau
   trimitere la dispoziţiile relevante care le reglementează:
   Contract de finantare cu AM POS CCE 2007-2013, Axa prioritara 4,domeniul
   major de interventie 4.2.

   III.1.3) Forma juridică pe care o va lua grupul de operatori economici
   căruia i se atribuie contractul:
   Asociere conform art. 44 din O.U.G. nr. 34/2006 cu modificarile si
   completarile ulterioare.

   III.1.4) Alte condiții speciale
   Executarea contractului este supusă unor condiţii speciale: nu

   III.2) Condiții de participare

   III.2.1) Situaţia personală a operatorilor economici, inclusiv cerinţele
   referitoare la înscrierea în registrul comerţului sau al profesiei
   Informaţii şi formalităţi necesare pentru evaluarea respectării
   cerinţelor: 1. Art.180. Declaratie privind neîncadrarea in situatiile
   prevazute la art. 180 din OUG nr. 34/2006 cu modificarile si completarile
   ulterioare – formular nr. 3.
   Nota: Documentele solicitate pentru neîncadrarea în prevederile art.180
   din O.U.G. nr.34/2006 vor fi solicitate obligatoriu si vor trebui
   prezentate si de tertul sustinator, daca este cazul.
   2. Art.181.
   2.1. Declaratie privind neîncadrarea in situatiile prevazute la art. 181
   din OUG nr. 34/2006 cu modificarile si completarile ulterioare – formular
   nr. 4.
   2.2 Certificatul fiscal eliberat de compartimentul impozite si taxe locale
   care sa ateste ca societatea ofertenta nu se inregistreaza cu debite la
   bugetul local.
   2.3 Certificat de atestare fiscala eliberat de organul de administrare
   fiscala al unitatii administrativ teritoriale de pe raza caruia societatea
   are sediul social privind plata obligatiilor la bugetul general
   consolidat.
   Din certificatele solicitate la punctele 2.2. si 2.3, sa reiasa ca nu
   exista datorii scadente in luna anterioara celei in care se depun
   ofertele. Nota:
   Documentele solicitate pentru neîncadrarea în prevederile art.181 lit.a),
   lit. c)si lit. d) din O.U.G. nr.34/2006 vor fi depuse si de tertul
   sustinator, daca este cazul.
   Se permite depunerea documentelor solicitate în cadrul acestei sectiuni în
   oricare din formele: original/copie legalizata/copie lizibila cu mentiunea
   „conform cu originalul”.
   3. Declaratie privind calitatea de participant la procedura - formular nr.
   5; Formularul va fi completat de catre ofertant / ofertanti asociati;
   4. Certificat de participare la licitatie cu oferta independenta (cf.
   Ordin ANRMAP Nr. 314/2010) – formular nr. 6. Formularul va fi completat de
   catre ofertant / ofertanti asociati;
   5. Declaratie privind neîncadrarea în prevederile art. 69 indice 1 din OUG
   nr. 34/2006 cu modificarile si completarile ulterioare – formular nr. 7.
   Formularul va fi completat de catre ofertant / ofertanti asociati /
   subcontractant / tert;
   Primar – Gheorghe Stefan, Viceprimari – Ana Monda si Dragos Chitic,
   Administrator public – Bogdan Puscasu, director economic – Dorina Staicu,
   manager proiect – Lucica Popîrda.
   Consilierii locali implicati in aprobarea proiectului si a cheltuielilor
   legate de proiect sunt urmatorii: Andrita Valeriu, Baciu Andrei, Barbu
   Corneliu, Boengiu Elena, Chirila Viorel, Cobzaru Theodor Cristian,
   Cociorba Traian, Deaconu Gheorghe, Dumitreasa Gheorghe, Gagea Maria,
   Negelschi Liviu, Nistor Stejarel, Ouatu Vasile, Popa Gheorghe Dan,
   Simionica Aurelia, Strungaru Viorel, Tanase Neculai, Timaru Neculai, Toncu
   Ghiocel, Tudorancea Cornelia, Varlan Georgeta.
   Comisia de evaluare a ofertelor are urmatoarea componenta:
   Presedinte cu drept de vot: Buliga Carmen – Irina; membrii: Balusescu
   Florin, Macovei Marcel, Paraschiv Bandusa, Anca Chiuariu, membrii de
   rezerva: Morosan Cristina si Sebastiana Gavrilut. Certificat constatator,
   eliberat de Oficiul Registrului Comertului, in original sau copie lizibila
   conforma cu originalul, valabil la data depunerii ofertelor (emis cu
   maximum 30 zile inainte de data depunerii ofertelor), din care sa reiasa
   ca ofertantul are ca obiect de activitate principal sau secundar
   producerea sau comercializarea produselor solicitate prin prezenta
   documentatie de atribuire.
   Note:
   1) Se va permite depunerea/prezentarea documentelor solicitate în cadrul
   acestei sectiuni în oricare din formele: original/copie legalizata/copie
   lizibila cu mentiunea „conform cu originalul”.
   1. Autoritatea contractanta va solicita ofertantului clasat pe primul loc,
   înainte de transmiterea comunicarii privind rezultatul procedurii de
   atribuire, sa prezinte pentru conformitate documentul în original/copie
   legalizata.

   III.2.2) Capacitatea economică şi financiară
   Informaţii şi formalităţi necesare pentru evaluarea respectării
   cerinţelor: Informatii generale.
   În cazul în care ofertantul/ candidatul îsi demonstreaza situatia
   economica si financiara invocând si sustinerea acordata, în conformitate
   cu prevederile art. 186 din OUG nr.34/2006 cu modificarile si completarile
   ulterioare, de catre o alta persoana, atunci acesta are obligatia de a
   dovedi sustinerea de care beneficiaza prin prezentarea unui angajament
   ferm al persoanei respective.
   Cifra de afaceri medie anuala globala pentru ultimii 3 ani sa fie de minim
   1.520.000 lei.
   În cazul în care aceste informatii nu sunt disponibile, ca urmare a
   înfiintarii operatorului economic sau începerii activitatii comerciale de
   o perioada mai mica de 3 ani, Autoritatea Contractanta va lua în
   considerare data la care operatorul economic a fost înfiintat sau si-a
   început activitatea comerciala. Pentru operatorii economici care nu au
   avut activitate în unul sau mai multi din anii 2009, 2010 sau 2011, cifra
   de afaceri se va lua în considerare conform bilanturilor contabile
   respective. Operatorii economici care se înscriu în categoria IMM-urilor
   beneficiaza de reducerea cu 50 % pentru cerinta legata de cifra de
   afaceri, conform prevederilor Legii 346/2004. Ofertantul care beneficiaza
   de reducerea cerintei privind cuantumul cifrei de afaceri la 50 %, va
   prezenta o declaratie pe proprie raspundere din care sa rezulte ca se
   încadreaza în categoria I.M.M.-urilor.

   III.2.3) Capacitatea tehnică
   Informaţii şi formalităţi necesare pentru evaluarea respectării
   cerinţelor:
   Experienta similara - Lista principalelor prestari din ultimii 3 ani;
   În cazul în care ofertantul îsi demonstreaza capacitatea tehnica si /sau
   profesionala, în conformitate cu prevederile art. 190 din OUG nr.34/2006
   cu modificarile si completarile ulterioare, de catre o alta persoana,
   atunci acestaare obligatia de a dovedi sustinerea de care beneficiaza prin
   prezentarea unui angajament ferm al persoanei respective.
   Minim un contract de elaborarea a unui proiect tehnic de natura si
   complexitate similara, pentru o centrala fotovoltaica de minim 2 MW de
   producere a energiei electrice din conversia energiei solare.
   Pentru acest contract se va întocmi fisa de experienta similara, conform
   Formularului 9.2 din Sectiunea III Formulare si se vor atasa documente
   suport (copie contract, recomandare/document privind modul de îndeplinire
   a obligatiilor contractuale, proces verbal de receptie, etc.).
   Personalul de specialitate propus pentru indeplinirea contractului -
   Declaratie care contine informatii privind numarul mediu, in ultimii 3
   ani, al personalului responsabil în derularea contractului.
   Manager de proiect/Sef de proiect - CV,Studii superioare de lunga
   durata;Studii postuniversitare sau specializare în management de proiect;
   calificare obtinuta în urma unor cursuri recunoscute national (Consiliul
   National de Formare Profesionala a Adultilor) si/sau international;
   obligatoriu se va prezenta copie certificat de calificare / atestat /
   diploma;
   Experienta profesionala specifica de 3 ani;
   Experienta în coordonarea unei echipe de proiectare; se vor prezenta
   dovezi care atesta conducerea a cel putin 1 proiect;
   Arhitect - CV, Studii superioare de lunga durata – arhitectura – cu
   diploma recunoscuta de statul român cu drept de semnatura; Membru al
   Ordinului Arhitectilor din România si înscris în Tabloul National al
   Arhitectilor; Experienta profesionala generala de 5 ani;
   Minim 2 (doi) Ingineri instalatii electrice autorizati ANRE, gradul IV A -
   CV,Studii superioare de lunga durata – inginer; Experienta profesionala
   specifica de 3 ani în proiectarea si pregatirea specificatiilor tehnice,
   instalarea si testarea echipamentelor electrice / mecanice similare
   conform standardelor si normelor românesti;Ofertantul trebuie sa faca
   dovada detinerii atestatelor ANRE tip B, C1B, E1 pentru proiectare.
   Inginer de rezistenta - CV, studii superioare de lunga durata – inginer;
   Experienta profesionala generala de 5 ani; Experienta în proiectarea si
   pregatirea specificatiilor tehnice pentru proiecte industriale de
   constructii similare, conform standardelor si normelor românesti;
   Inginer instalatii pentru constructii - studii superioare de lunga durata
   – inginer;
   Inginer în domeniul managementului de mediu - studii superioare de lunga
   durata – inginer;Experienta profesionala specifica de 3 ani.
   Experti de verificare a proiectelor: verificatori proiecte atestati de
   Ministerul Dezvoltarii Regionale si Turismului, minim pe urmatoarele
   specialitati: A1-rezistenta, C-securitate la incendiu, B1-siguranta în
   exploatare.
   Toate documentele proiectului trebuie verificate pentru fiecare domeniu,
   de catre verificatori de proiecte atestati conform Legii nr. 10/1995.
   Ofertantul va face dovada disponibilitatii de a colabora din partea
   verificatorilor de proiecte. În acest sens, se va prezenta un angajament
   din partea verificatorului.
   Informatii privind asocierea.
   Nota: formularul privind asocierea se va introduce în documentatia de
   calificare chiar daca ofertantul nu are nevoie deasociati .În acest caz se
   va preciza (pe formular) „Nu este Cazul”.
   Informatii privind subcontractantii.
   Nota: formularele privind subcontracterea se vor introduce în documentatia
   de calificare chiar daca ofertantul nu are nevoie de subcontractanti. În
   acest caz se va preciza (pe formular) „Nu este Cazul”.
   Informatii referitoare la echipamente: Se va completa formularul 10.3 din
   sectiunea Formulare - Declaratie privind asigurarea tehnica propusa a se
   utiliza pentru îndeplinirea contractului de achizitie publica.
   — Ofertantul trebuie sa faca dovada detinerii a minim unei licente de
   proiectare generala (autocad sau echivalent) si a minim unei licente de
   proiectare specializata (PVSYST sau echivalent).
   SR EN ISO 9001 sau echivalent. Ofertantul va dovedi ca are implementat si
   mentine un sistem de managemental calitatii conform în termenul de
   valabilitate mentionat de emitent; Aceasta conditie trebuie îndeplinita de
   ofertant si de fiecare asociat.
   SR EN ISO 14001 sau echivalent. Ofertantul va dovedi ca are implementat si
   mentine un sistem de protectie a mediului, conform în termenul de
   valabilitate mentionat de emitent; Aceasta conditie trebuie îndeplinita de
   ofertant si de fiecare asociat.

   III.3) Condiții specifice pentru contractele de servicii

   III.3.1) Informații privind o anumită profesie
   Prestarea serviciilor în cauză este rezervată unei anumite profesii: nu

   III.3.2) Personalul responsabil pentru prestarea serviciilor
   Persoanele juridice au obligaţia să indice numele şi calificările
   profesionale ale membrilor personalului responsabili pentru prestarea
   serviciilor respective: da

   Secțiunea IV: Procedură

   IV.1) Tipul procedurii

   IV.1.1) Tipul procedurii
   Deschisă

   IV.2) Criterii de atribuire

   IV.2.1) Criterii de atribuire
   Cel mai mic preţ

   IV.2.2) Informații despre licitația electronică
   Se va organiza o licitaţie electronică: nu

   IV.3) Informații administrative

   IV.3.2) Publicare anterioară privind acelaşi contract
   nu

   IV.3.3) Condiţii de obţinere a caietului de sarcini şi a documentelor
   suplimentare sau a documentului descriptiv
   Termen limită pentru primirea cererilor de documente sau de acces la
   documente: 10.8.2012 - 16:00
   Documente contra cost: nu

   IV.3.4) Termen limită pentru primirea ofertelor sau a cererilor de
   participare
   13.8.2012 - 09:00

   IV.3.6) Limba sau limbile în care poate fi redactată oferta sau cererea
   de participare
   română.

   IV.3.7) Perioada minimă pe parcursul căreia ofertantul trebuie să îşi
   menţină oferta
   în zile: 90 (de la termenul limită de primire a ofertelor)

   IV.3.8) Condiţii de deschidere a ofertelor
   Data: 13.8.2012 - 12:00
   Locul:
   Mun. Piatra Neamt, str. Stefan cel Mare, nr. 6-8, corp nou, sala de
   consiliu, parter.
   Persoane autorizate să asiste la deschiderea ofertelor: da
   Informații suplimentare despre persoanele autorizate și procedura de
   deschidere: Membrii comisiei de evaluare, reprezentantii imputerniciti ai
   ofertantilor si observatorii UCVAP.

   Secțiunea VI: Informații complementare

   VI.1) Informații privind periodicitatea
   Această achiziție este periodică: nu

   VI.2) Informații despre fondurile Uniunii Europene
   Contractul se referă la un proiect și/sau program finanțat din fonduri ale
   Uniunii Europene: da
   Trimitere la proiect(e) şi/sau program(e): AM POS CCE 2007-2013, Axa
   prioritara 4 – "Cresterea eficientei energetice si a securitatii
   furnizarii in contextul combaterii schimbarilor climatice", domeniul major
   de interven?ie 4.2.

   VI.3) Informații suplimentare
   Atentie!!! Pentru personalul responsabil in derularea contractului, se vor
   nominaliza persoane diferite pentru fiecare din pozitiile mentionate.
   Ofertele care nu îndeplinesc aceasta cerinta vor fi considerate
   inacceptabila, conform HG 925/2006, art. 36, alin. (1), lit. b).
   CV-urile si declaratiile de disponibilitate vor fi semnate de catre
   titular si însusite, sub semnatura si stampila, de catre firma ofertanta.
   La CV se vor atasa diplome, certificate, atestate, legitimatii (care
   confirma domeniul sau subdomeniul respectiv, specialitatea în care au fost
   atestati, precum si termenul de valabilitate a acesteia) etc. care sa
   ateste calificarile persoanelor angajate în contractul de achizitie
   publica (în copie), dar si un angajament de participare pentru
   îndeplinirea contractului (în original), cu referire stricta la obiectul
   contractului ce face obiectul prezentei proceduri.
   Autoritatea contractanta îsi rezerva dreptul de a solicita orice documente
   de la entitatile pentru care membrii echipei de proiectare au prestat
   servicii specifice, care sa confirme informatiile mentionate în CV.
   Evaluarea ofertelor se va face cu respectarea prevederilor art. 82, alin.
   4 din HGR nr. 925/2006.
   1) În cazul ofertelor clasate pe primul loc cu preturi egale, modalitatea
   de departajare va fi pretul, autoritatea contractanta va solicita
   reofertarea în plic închis, în vederea departajarii ofertelor.
   2) Formular model pentru solicitari de clarificari – formular nr. 17 si
   model eventuale contestatii – formular nr. 18

   VI.4) Căi de atac

   VI.4.1) Organismul competent pentru căile de atac
   Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor
   Str. Stavropoleos, nr. 6, sector 3
   030084 Bucuresti
   ROMÂNIA
   E-mail: MjE0YVhYW1VXMlVgZVUgZGE=
   Telefon: +40 213104641
   Adresă Internet: http://www.cnsc.ro
   Fax: +40 213104642 / 218900745

   VI.4.2) Utilizarea căilor de atac
   Precizări privind termenele limită de exercitare a căilor de atac: In
   termen de 10 zile incepand cu ziua urmatoare luarii la cunostinta a unui
   act emis de autoritatea contractanta si considerat nelegal.

   VI.4.3) Serviciul de la care se pot obţine informaţii privind utilizarea
   căilor de atac
   Municipiul P. Neamt
   str. Stefan cel Mare nr.6- 8
   610101 Piatra Neamt
   ROMÂNIA
   E-mail: MThbWWplXWYmWm1kYV9ZOGhqYWVZamFZaGYmamc=
   Telefon: +40 233218991
   Fax: +40 233215374

   VI.5) Data expedierii prezentului anunț:
   28.6.2012
  © European Union, http://ted.europa.eu
 • Guarantee

  competitionline is not responsible for mistakes, omissions, interruptions, deletions, defects or delays within a company or in the transmission of disruptions of the communication connection or theft, destruction or changes of the information transmitted by the user or the forbidden access to this information. competitionline is not to be held responsible for technical malfunctions or other problems in computer systems, servers or providers, software, disturbances in emails which result from technical problems or overload of the internet and/or the internet web page of competitionline. Please read our Terms of Use.


Advertisement