English version: beta!

loading
 • DK-9800 Hjørring
 • 26.11.2012
 • Tender
 • (ID 2-123565)

Projektkonkurrence - Vendsyssel Teater- og Oplevelseshus i Hjørring


Advertisement


 
 • Project data

  maximize

  Application deadline 26.11.2012, 12:00 Application deadline
  Procedure Restricted competition
  Occupational groups Civil engineers, Architects, Landscape architects, Urban planners
  Participants Desired number of participants: min. 5 - max. 6
  Type of building Cultural facilities
  Type of service Architectural design / Open space design
  Language Danish
  Prize money / Remuneration 1.350.000 DKK zzgl. USt.
  Assignment
  Hjørring Kommune har i partnerskab med Realdania besluttet at opføre et teater- og oplevelseshus i Hjørring.
  Visionen er at give Hjørring og Vendsyssels borgere et hus, der lokalt kan kickstarte en positiv bymidteudvikling og være med til at sikre provinsbyens liv og puls, og som regionalt kan stimulere den kulturelle og uddannelsesmæssige udvikling i et yderområde (ved at engagere og inspirere landsdelens borgere med "state of the art" scenekunst og arkitektur og kreative tilbud). Huset skal være: — En bygning, der nytænker kulturinstitutioners rolle som en del af byens offentlige rum, og som kan fungere som samlingssted og vækstlag for de lokale unge og de ikke-organiserede, der interesserer sig for musik, teater og kulturliv, — Et teater, der med sin avancerede teater- og sceneteknik vil adskille sig markant fra det traditionelle provinsteater og give mulighed for eksperimenterende og spektakulære teateroplevelser i et helt særligt og intimt rum, — Et levende hus med høj arkitektonisk kvalitet, som med sine gennemtænkte kantzoner og pladsdannelse skaber attraktive opholds- og udfoldelsesmuligheder i byens rum.
  Teater- og oplevelseshusets samlede nettoareal forventes at være 2 800 m2, og det samlede bruttoareal forventes at være 4 200 m2.
  Den samlede økonomiske ramme for projektet inkl. afholdelse af konkurrence og realisering af projektet er 141 000 000 DKK ekskl. moms.
  Huset vil rumme en teaterdel omfattende en stor sal (in the round), en lille sal (black box), prøvesal og back-stage arealer samt et "Public Interior", der omfatter byens sale, foyer og foyerscene, café og kantzoner mod byrummet. Hertil kommer pladsdannelser omkring huset.
  Hjertet i projektet er teatret som omdrejningspunkt for exceptionel teaterkunst i intime rammer. Teatret omkranses af rum og aktiviteter, der knytter an til det kreative miljø og sikrer bred forankring og tilfører huset liv - også uden for teatertid. Teatersalen designes, så der alt efter opstilling kan skabes plads til mellem 250 og 350 tilskuere, og den adskiller sig fra konventionelt teaterbyggeri på 4 væsentlige punkter: — Kontakt til det omgivende bymiljø, hvor teaterrummene og de tilknyttede funktioner inviterer indenfor og skaber en aktiv zone i og omkring huset, — In-the-round teatret gør op med den traditionelle "black box" og fornyer relationen mellem publikum og aktører i et rum, der signalerer koncentration, oplevelse og intensitet, — Scenetårnets frihøjde integreres over hele teaterrummets udstrækning, hvilket både tilføjer en helt særlig funktionalitet og giver publikum en helt unik rumlig oplevelse, — Et meget højt niveau af scenetekniske faciliteter giver mulighed for et teater, som både er intimt og med fuld fleksibilitet.
  Efter afslutningen af projektkonkurrencen vil der i medfør af udbudsdirektivets artikel 31, stk. 3, blive gennemført et udbud med forhandling med det vindende team/de vindende teams med henblik på udpegning af en totalrådgiver, der skal varetage totalrådgivningen i forhold til projektet.
  Project address DK-9800 Hjørring
  TED document number 344138-2012

 • Tender notice

  maximize

  • Wettbewerbsbekanntmachung
   Dieser Wettbewerb fällt unter: Richtlinie 2004/18/EG

   Abschnitt I: Öffentlicher Auftraggeber / Auftraggeber

   I.1) Name, Adressen und Kontaktstelle(n)
   Hjørring Kommune
   Nørregade 2
   Zu Händen von: Plan- og udviklingschef Helle Lassen
   9800 Hjørring
   DÄNEMARK
   E-Mail: MThgXWRkXSZkWWtrXWY4YGJnXWpqYWZfJlxj
   Internet-Adresse(n):
   Hauptadresse des öffentlichen Auftraggebers / des Auftraggebers:
   http://www.hjoerring.dk
   Weitere Auskünfte erteilen: Rambøll Danmark A/S
   Olof Palmes Allé 20
   Zu Händen von: Niels Christian Nielsen
   8200 Aarhus
   DÄNEMARK
   Telefon: +45 51611163
   E-Mail: MTFtYm0/cWBsYW5ray1jag==
   Internet-Adresse: www.ramboll.dk
   Ausschreibungs- und ergänzende Unterlagen (einschließlich Unterlagen für
   den wettbewerblichen Dialog und ein dynamisches Beschaffungssystem)
   verschicken: Rambøll Danmark A/S
   Olof Palmes Allé 20
   Zu Händen von: Niels Christian Nielsen
   8200 Aarhus N
   DÄNEMARK
   Telefon: +45 51611163
   E-Mail: MjE0YFVgMmRTX1RhXl4gVl0=
   Internet-Adresse: www.ramboll.dk
   Angebote oder Teilnahmeanträge sind zu richten an: Rambøll Danmark A/S
   Olof Palmes Allé 20
   Zu Händen von: Niels Christian Nielsen
   8200 Aarhus N
   DÄNEMARK
   Telefon: +45 51611163
   E-Mail: MThmW2Y4alllWmdkZCZcYw==
   Internet-Adresse: www.ramboll.dk

   Abschnitt II: Gegenstand des Wettbewerbs / Beschreibung des Projekts

   II.1) Beschreibung

   II.1.3) Gemeinsames Vokabular für öffentliche Aufträge (CPV)
   71240000, 71400000, 71311000
   Beschreibung
   Dienstleistungen von Architektur- und Ingenieurbüros sowie
   planungsbezogene Leistungen .
   Stadtplanung und Landschaftsgestaltung .
   Beratung im Tief- und Hochbau .

   Abschnitt IV: Verfahren

   IV.4) Verwaltungsangaben

   IV.4.3) Schlusstermin für den Eingang der Projekte oder Teilnahmeanträge
   Tag: 26.11.2012 - 12:00

   IV.4.5) Sprache(n), in der (denen) Projekte erstellt oder
   Teilnahmeanträge verfasst werden können
   Dänisch.   Bekendtgørelse om projektkonkurrence
   Denne konkurrence er omfattet af: Direktiv 2004/18/EF

   Del I: Ordregivende myndighed/ordregiver

   I.1) Navn, adresser og kontaktpunkt(er)
   Hjørring Kommune
   Nørregade 2
   Att: Plan- og udviklingschef Helle Lassen
   9800 Hjørring
   DANMARK
   Mailadresse: MjExXVphYVojYVZoaFpjNV1fZFpnZ15jXCNZYA==
   Internetadresse(r):
   Overordnet internetadresse for den ordregivende myndighed / ordregiveren:
   http://www.hjoerring.dk
   Yderligere oplysninger fås her: Rambøll Danmark A/S
   Olof Palmes Allé 20
   Att: Niels Christian Nielsen
   8200 Aarhus
   DANMARK
   Telefon: +45 51611163
   Mailadresse: MTNrYGs9b15qX2xpaSthaA==
   Internetadresse: www.ramboll.dk
   Specifikationer og yderligere dokumenter (herunder dokumenter vedrørende
   den konkurrenceprægede dialog og et dynamisk indkøbssystem) fås her:
   Rambøll Danmark A/S
   Olof Palmes Allé 20
   Att: Niels Christian Nielsen
   8200 Aarhus N
   DANMARK
   Telefon: +45 51611163
   Mailadresse: MTllWmU3aVhkWWZjYyVbYg==
   Internetadresse: www.ramboll.dk
   Bud eller ansøgninger om deltagelse skal sendes til: Rambøll Danmark A/S
   Olof Palmes Allé 20
   Att: Niels Christian Nielsen
   8200 Aarhus N
   DANMARK
   Telefon: +45 51611163
   Mailadresse: MTZoXWg6bFtnXGlmZiheZQ==
   Internetadresse: www.ramboll.dk

   I.2) Type ordregivende myndighed
   Regional eller lokal myndighed
   1.3) Hovedaktivitet
   Generelle offentlige tjenester
   1.4) Kontrakt indgås på andre ordregivende myndigheders / ordregiveres
   vegne
   Den ordregivende myndighed / ordregiveren indkøber på andre ordregivende
   myndigheders / ordregiveres vegne: nej

   Del II: Projektkonkurrencens genstand / beskrivelse af projektet

   II.1) Beskrivelse

   II.1.1) Ordregiverens / den ordregivende myndigheds betegnelse for
   konkurrencen/projektet:
   Projektkonkurrence - Vendsyssel Teater- og Oplevelseshus i Hjørring.

   II.1.2) Kort beskrivelse:
   Hjørring Kommune har i partnerskab med Realdania besluttet at opføre et
   teater- og oplevelseshus i Hjørring.
   Visionen er at give Hjørring og Vendsyssels borgere et hus, der lokalt kan
   kickstarte en positiv bymidteudvikling og være med til at sikre
   provinsbyens liv og puls, og som regionalt kan stimulere den kulturelle og
   uddannelsesmæssige udvikling i et yderområde (ved at engagere og inspirere
   landsdelens borgere med "state of the art" scenekunst og arkitektur og
   kreative tilbud). Huset skal være:
   — En bygning, der nytænker kulturinstitutioners rolle som en del af byens
   offentlige rum, og som kan fungere som samlingssted og vækstlag for de
   lokale unge og de ikke-organiserede, der interesserer sig for musik,
   teater og kulturliv,
   — Et teater, der med sin avancerede teater- og sceneteknik vil adskille
   sig markant fra det traditionelle provinsteater og give mulighed for
   eksperimenterende og spektakulære teateroplevelser i et helt særligt og
   intimt rum,
   — Et levende hus med høj arkitektonisk kvalitet, som med sine gennemtænkte
   kantzoner og pladsdannelse skaber attraktive opholds- og
   udfoldelsesmuligheder i byens rum.
   Teater- og oplevelseshusets samlede nettoareal forventes at være 2 800 m2,
   og det samlede bruttoareal forventes at være 4 200 m2.
   Den samlede økonomiske ramme for projektet inkl. afholdelse af konkurrence
   og realisering af projektet er 141 000 000 DKK ekskl. moms.
   Huset vil rumme en teaterdel omfattende en stor sal (in the round), en
   lille sal (black box), prøvesal og back-stage arealer samt et "Public
   Interior", der omfatter byens sale, foyer og foyerscene, café og kantzoner
   mod byrummet. Hertil kommer pladsdannelser omkring huset.
   Hjertet i projektet er teatret som omdrejningspunkt for exceptionel
   teaterkunst i intime rammer. Teatret omkranses af rum og aktiviteter, der
   knytter an til det kreative miljø og sikrer bred forankring og tilfører
   huset liv - også uden for teatertid. Teatersalen designes, så der alt
   efter opstilling kan skabes plads til mellem 250 og 350 tilskuere, og den
   adskiller sig fra konventionelt teaterbyggeri på 4 væsentlige punkter:
   — Kontakt til det omgivende bymiljø, hvor teaterrummene og de tilknyttede
   funktioner inviterer indenfor og skaber en aktiv zone i og omkring huset,
   — In-the-round teatret gør op med den traditionelle "black box" og fornyer
   relationen mellem publikum og aktører i et rum, der signalerer
   koncentration, oplevelse og intensitet,
   — Scenetårnets frihøjde integreres over hele teaterrummets udstrækning,
   hvilket både tilføjer en helt særlig funktionalitet og giver publikum en
   helt unik rumlig oplevelse,
   — Et meget højt niveau af scenetekniske faciliteter giver mulighed for et
   teater, som både er intimt og med fuld fleksibilitet.
   Efter afslutningen af projektkonkurrencen vil der i medfør af
   udbudsdirektivets artikel 31, stk. 3, blive gennemført et udbud med
   forhandling med det vindende team/de vindende teams med henblik på
   udpegning af en totalrådgiver, der skal varetage totalrådgivningen i
   forhold til projektet.

   II.1.3) CPV-glossaret (common procurement vocabulary)
   71240000, 71400000, 71311000

   Del III: Juridiske, økonomiske, finansielle og tekniske oplysninger

   III.1) Kriterier for udvælgelse af deltagere:
   Ansøgning om prækvalifikation skal indeholde:
   a. Firmanavn, adresse, CVR-nr., telefonnr., e-mailadresse samt
   kontaktperson hos ansøger
   b. Beskrivelse af eventuelle underrådgivere og samarbejdspartnere med
   angivelse af firmanavn, adresse samt kontaktpersoner
   c. Tro og love-erklæring i henhold til implementeringsbekendtgørelsen
   (bekendtgørelse nr. 712 af 15.6.2011, §§ 10 og 11, hvoraf fremgår, at
   ansøgeren ikke befinder sig i de i direktiv 2004/18/EF (udbudsdirektivet)
   artikel 45 anførte udelukkelsessituationer.
   d. Tro og love-erklæring vedrørende ubetalt gæld til det offentlige i
   henhold til lovbekendtgørelse nr. 336 af 13.5.1997
   e. Beskrivelse af ansøgers referencer fra tilsvarende eller lignende
   opgaver/projekter. Referencerne bør angive kunde inkl. kontaktdata,
   opgavens størrelse (entreprisesum og antal etagekvadratmeter) samt
   karakter (type af byggeri), beskrivelse af ansøgerens egne ydelser samt
   udførelsesperiode (status). Hjørring Kommune forbeholder sig ret til
   kontrol af oplysningerne og til at kontakte angivne referencer.
   f. Uddybende beskrivelse af 4-5 udvalgte projekter (opgaver der i skala,
   kompleksitet og indhold kan sammenlignes med det udbudte projekt), som
   ansøger finder særligt relevante i forhold til den udbudte opgave. Den
   uddybende beskrivelse forventes sammen med ansøgers referenceliste at
   dokumentere ansøgers arkitektoniske (og landskabsarkitektoniske)
   kompetencer inden for teaterbyggeri og sammenlignelige projekter samt
   omdannelse af byrum. Hjørring Kommune forbeholder sig ret til kontrol af
   oplysningerne og til at kontakte angivne referencer.
   g. Revisorattesteret erklæring eller årsregnskab med oplysning om ansøgers
   økonomiske nøgletal for de seneste 3 regnskabsår omfattende omsætning,
   resultat efter skat, balance og egenkapital.
   h. Såfremt ansøgers seneste årsregnskab er udløbet mere end 6 måneder før
   prækvalifikationsfristens udløb, skal ansøgningen vedlægges en erklæring
   om, i hvilket omfang der siden seneste regnskabsår er indtrådt væsentlige
   ændringer i ansøgers økonomiske situation. Erklæringen afgives af bank,
   revisor, virksomhedens administrerende direktør eller økonomichef under
   strafansvar efter straffelovens § 163. Erklæringen udstedes til dette
   udbud og skal derfor være dateret efter datoen for udbuddet
   offentliggørelse.
   i. Såfremt ansøgningen indleveres af et konsortium, skal ansøgningen
   indeholde en erklæring om direkte, ubegrænset og solidarisk hæftelse
   mellem deltagerne i konsortiet samt bemyndigelse til en deltager i
   konsortiet til ubegrænset at kunne forpligte de øvrige medlemmer af
   konsortiet ved sin underskrift. De ovenfor i pkt. a.-h. krævede
   oplysninger skal desuden vedlægges for samtlige konsortiedeltagere.
   Vedlægges de pågældende oplysninger ikke eller ikke fuldt ud for en
   konsortiedeltagers vedkommende, vil ansøgningen ikke blive betragtet som
   ukonditionsmæssig, men den manglende vedlæggelse af oplysningerne kan have
   indflydelse på prækvalifikationsvurderingen.
   j. I det omfang ansøgeren ønsker, at der skal lægges vægt på
   underrådgiveres og samarbejdspartneres forhold ved
   prækvalifikationsvurderingen, skal ansøgningen vedlægges en erklæring om,
   at underrådgiveren/samarbejdspartneren stiller sine kompetencer til
   rådighed for ansøgeren i forbindelse med projektets udførelse. De ovenfor
   under pkt. a. og pkt. c.-h. krævede oplysninger skal desuden vedlægges for
   sådanne underrådgivere/samarbejdspartneres vedkommende. Vedlægges de
   pågældende oplysninger ikke eller ikke fuldt ud for
   underrådgivers/samarbejdspartners vedkommende, vil ansøgningen ikke blive
   betragtet som ukonditionsmæssig, men den manglende vedlæggelse af
   oplysninger kan have indflydelse på prækvalifikationsvurderingen.
   Deltagerne i projektkonkurrencen vil blive udvalgt mellem de ansøgere, der
   utvivlsomt har den tilstrækkelige økonomiske og tekniske kapacitet til at
   kunne gennemføre det udbudte projekt. Udvælgelsen af konkurrencedeltagerne
   vil ske på baggrund af en vurdering af ansøgerens kompetencer inden for
   teaterbyggeri og sammenlignelige projekter samt omdannelse af byrum.
   De ingeniørmæssige kompetencer indgår ikke i prækvalifikationsvurderingen,
   men de prækvalificerede tilbudsgivere forudsættes i forbindelse med
   udarbejdelse af konkurrenceforslaget samt eventuel deltagelse i et
   efterfølgende udbud med forhandling at tilknytte de fornødne
   ingeniørmæssige kompetencer.

   III.2) Oplysninger om en bestemt profession
   Deltagelse er forbeholdt en bestemt profession: nej

   Del IV: Procedure

   IV.1) Type konkurrence
   Begrænset
   Forventet antal deltagere mindste antal 5. /største antal 6

   IV.3) Kriterier for vurdering af projekter:
   Bedømmelseskriterierne for projektkonkurrencen vil være:
   — Sammenfattende arkitektonisk, æstetisk, funktionel og teknisk kvalitet
   af forslaget til et teater- og oplevelseshus i Hjørring,
   — Teater- og oplevelseshusets sammenhæng med byens rum, herunder
   pladsdannelse og adgangsforhold, byliv og kobling til byens infrastruktur,
   — Totaløkonomi (økonomisk overslag, bygbarhed og honorar).

   IV.4) Administrative oplysninger

   IV.4.3) Frist for modtagelse projekter og ansøgninger om deltagelse
   Dato: 26.11.2012 - 12:00

   IV.4.5) Sprog, der må benyttes i projekter eller ansøgninger om
   deltagelse
   Dansk.

   IV.5) Præmieuddeling og bedømmelseskomité

   IV.5.1) Oplysninger om præmie(r):
   Der vil blive uddelt en eller flere præmier: nej

   IV.5.2) Nærmere oplysninger om betalinger til alle deltagere
   Deltagere, der afleverer et konditionsmæssigt forslag, vil modtage et
   konkurrencevederlag på 200 000 DKK ekskl. moms. Vinderne af
   projektkonkurrencen vil desuden modtage et vederlag på 350 000 DKK ekskl.
   moms for deltagelse i det efterfølgende udbud med forhandling under
   forudsætning af, at de under dette udbud afleverer et konditionsmæssigt
   tilbud. Såvel vederlag for deltagelse i projektkonkurrencen som vederlaget
   for deltagelse i udbuddet med forhandling vil i forhold til vinderen af
   udbuddet med forhandling blive betragtet som et acontohonorar i den
   forventede totalrådgivningsaftale.

   IV.5.3) Opfølgende kontrakter
   En eventuel tjenesteydelseskontrakt, der tildeles på grundlag af
   projektkonkurrencen, vil gå til vinderen eller en af vinderne af
   konkurrencen: ja

   IV.5.4) Bedømmelseskomitéens afgørelse
   Bedømmelseskomitéens afgørelse er bindende for den ordregivende myndighed
   / ordregiveren: ja

   Del VI: Supplerende oplysninger

   VI.1) Oplysninger om EU-midler
   Kontrakten vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej

   VI.2) Yderligere oplysninger:
   Tidsplanen for projektkonkurrencen forventes at være følgende:
   — Udsendelse af konkurrencemateriale: Medio december 2012/primo januar
   2013,
   — Aflevering af konkurrenceforslag: Medio/ultimo marts 2013,
   — Bedømmelse: Marts/april 2013,
   — Udbud med forhandling: April - juni 2013,
   — Kontrahering: Ultimo juni/primo juli 2013.
   Ansøgning om prækvalifikation skal afleveres i 1 papireksemplar samt en
   digital PDF-udgave på CD-rom eller USB-stik.
   Til projektet er der tilknyttet særlige ekspertrådgivere inden for
   tetaterdesign og teaterteknik, som den endelige totalrådgiver efter
   omstændighederne forventes at indgå i et samarbejde med under
   projekteringen og udførelsen.

   VI.3) Klageprocedurer

   VI.3.1) Organ med ansvar for klageprocedurerne
   Klagenævnet for Udbud
   Dahlerups Pakhus, Langelinie Allé 17
   2100 København Ø
   DANMARK
   Mailadresse: MTFqa2V0P2RxcnMtY2o=
   Telefon: +45 35291000
   Internetadresse: http://www.klfu.dk

   VI.3.2) Indgivelse af klager
   Præcise oplysninger om klagefrist(er): Klager over prækvalifikationen skal
   indgives inden 30 kalenderdage regnet fra dagen efter den dag, hvor
   ordregiver har afsendt underretning til ansøgerne. Klager over udbuddet
   skal indgives inden 6 måneder efter, at ordregiveren har offentliggjort en
   bekendtgørelse i Den Europæiske Unions Tidende om, at ordregiveren har
   indgået kontrakt. Fristen regnes fra dagen efter den dag, hvor
   bekendtgørelsen er blevet offentliggjort. Senest samtidig med at klage
   indgives til Klagenævnet for Udbud, skal klageren skriftligt underrette
   ordregiveren om, at klage indgives til Klagenævnet for Udbud og om,
   hvorvidt klagen er indgivet i standstill-perioden. I tilfælde hvor klagen
   ikke er indgivet i standstill-perioden, skal klageren tillige angive,
   hvorvidt der begæres opsættende virkning af klagen. Klagen skal vedlægges
   et klagegebyr på 10 000 DKK.

   VI.3.3) Tjeneste, hvor der kan fås oplysninger om indgivelse af klager
   Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen, Center for udbudsregler
   Carl Jacobsens Vej 35
   2500 Valby
   DANMARK
   Mailadresse: MThjXmtsOGNea2wmXGM=
   Telefon: +45 41715000
   Internetadresse: http://www.kfst.dk

   VI.4) Dato for afsendelse af denne bekendtgørelse:
   25.10.2012
  © European Union, http://ted.europa.eu
 • Guarantee

  competitionline is not responsible for mistakes, omissions, interruptions, deletions, defects or delays within a company or in the transmission of disruptions of the communication connection or theft, destruction or changes of the information transmitted by the user or the forbidden access to this information. competitionline is not to be held responsible for technical malfunctions or other problems in computer systems, servers or providers, software, disturbances in emails which result from technical problems or overload of the internet and/or the internet web page of competitionline. Please read our Terms of Use.


Advertisement