loading
 • 2. Preis


  Architekten
  pbr Planungsbüro Rohling AG, Osnabrück (DE), Jena (DE), Berlin (DE), Frankfurt am Main (DE), Braunschweig (DE), Hamburg (DE), Karlsruhe (DE), Magdeburg (DE), Düsseldorf (DE), München (DE), Stuttgart (DE) Büroprofil

  Mitarbeit
  Heinz Eustrup, Verfasser: Heinz Enstrup, Misch Lötzsch, Braunschweig (Visualisierung) Michael Misiek, Braunschweig (Modellbau)

  Erläuterungstext
  Liegt nicht vor.

  Beurteilung durch das Preisgericht
  Liegt nicht vor.