Planersocietät - Stadtplanung, Verkehrsplanung, Kommunikation Dr.-Ing. Frehn, Steinberg Partnerschaft

Bauingenieure, Stadtplaner und Verkehrsplaner seit 1994 Dortmund