loading
Gewinner: Die drei Finalisten: Paleko archstudija + UAB Baltic Engineers (oben) // Feilden Clegg Bradley Studios (mitte) // Adam Khan Architects (unten) Diashow Die drei Finalisten: Paleko archstudija + UAB Baltic Engineers (oben) // Feilden Clegg Bradley Studios (mitte) // Adam Khan Architects (unten)

 • LT-44280 Kaunas
 • 02/2018
 • Ergebnis
 • (ID 3-269206)

Kaunas M.K. Čiurlionis Concert Centre / M. K. Čiurlionio koncertų centro ir gretimos teritorijos (apribotos Nemuno upės kairiojo kranto ir H. ir O. Minkovskių g.)

Offener Wettbewerb
Anzeige


 • Gewinner

  maximieren

  • Architekten
   Paleko architektu studija, Vilnius (LT)

   Beitrag ansehen  • kein Bild vorhanden Bauingenieure
   UAB Baltic Engineers, Vilnius (LT)

   Beitrag ansehen • Gewinner

  maximieren

  • Architekten
   Feilden Clegg Bradley Studios, London (GB), Bath (GB)

   Beitrag ansehen • Gewinner

  maximieren

  • Architekten
   Adam Khan Architects, London (GB)

   Beitrag ansehen • Lobende Erwähnung

  maximieren

  • Architekten
   Ja Architecture Studio, Toronto (CA)

   Beitrag ansehen • Lobende Erwähnung

  maximieren

  • Architekten
   Ateliers O-S architectes, Paris (FR)

   Beitrag ansehen • Lobende Erwähnung

  maximieren

 • Lobende Erwähnung

  maximieren

 • Lobende Erwähnung

  maximieren

 • Lobende Erwähnung

  maximieren

 
 • Projektdaten

  maximieren

  Entscheidung 15.02.2018 Entscheidung
  Verfahren Offener Wettbewerb
  Teilnehmer Tatsächliche Teilnehmer: 117
  Gebäudetyp Kultur-, Veranstaltungsgebäude
  Art der Leistung Objektplanung Gebäude / Objektplanung Freianlagen
  Preisgelder/Honorare 75.000 EUR
  Betreuer Malcolm Reading Consultants, London (GB)
  Aufgabe
  The focus of this design contest is an emblematic building that lives up to Kaunas’ exceptional architectural heritage, uses the arts to foster a sense of shared experience, and acts as a catalyst for a wider regeneration.

  The building – circa 11,750m2 with an additional 8,600m2 underground parking garage – will sit within a substantial landscape of new civic and public realm. This includes a new public square related to the entrance of the building, a new public park (with outdoor performance and audience space), and a riverside pedestrian and cycle route (with associated passenger dock for tourist vessels arriving by river).
  The Centre will meet Kaunas’ pressing need for a world-class modern concert venue while also providing multi-functional spaces for conferences, congresses and symposia. The new Centre will host musical events of national and international significance and will strengthen the city’s network of spaces dedicated to music.

  _______________________________________________

  Konkurso tikslas – sukurti Kaune iškilsiančio M. K. Čiurlionio koncertų centro pastato projekto architektūrinius sprendinius numatant aukščiausios kategorijos sales muzikos renginiams ir daugiafunkces patalpas konferencijoms, kongresams ir simpoziumams bei urbanistinius sprendinius viešąjai erdvei.
  Informationen

  The Municipality’s intention is that the three finalists will now undergo a Negotiated Procedure without Publication of a Contract Notice with Kaunas City Municipality who will select one architect or team to take the concept through to completion on site.

  Projektadresse LT-44280 Kaunas
    Ausschreibung anzeigen

 • Anzeigentext Ausschreibung

  maximieren

  • Lietuva-Kaunas: Architektūrinio projektavimo paslaugos

   2017/S 120-244048

   Skelbimas apie projekto konkursą

   Šiam konkursui taikoma: Direktyva 2004/18/EB

   I dalis: Perkančioji organizacija ar perkantysis subjektas

   I.1)Pavadinimas, adresas ir kontaktinis punktas(-ai)

   VšĮ Kauno architektūros ir urbanistikos ekspertų taryba
   300618836
   Vilniaus g. 22
   Kam: Snieguolė Surblienė
   LT-44280 Kaunas
   Lietuva
   Telefonas: +370 37422248
   El. paštas: MTNwa2ZiZHJsaWI9aV5waF5ya15wK2lx

   Interneto adresas(-ai):

   Pagrindinis perkančiosios organizacijos ar perkančiojo subjekto adresas: http://www.laskaunas.lt

   I.2)Perkančiosios organizacijos tipas
   Įstaiga, kurios veiklą reglamentuoja viešoji teisė
   1.3)Pagrindinė veikla
   Bendros viešosios paslaugos
   1.4)Sutarties sudarymas kitų perkančiųjų organizacijų ar perkančiųjų subjektų vardu
   Perkančioji organizacija ar perkantysis subjektas perka kitų perkančiųjų organizacijų ar perkančiųjų subjektų vardu: ne

   II dalis: Projekto konkurso objektas arba projekto aprašymas

   II.1)Aprašymas
   II.1.1)Pavadinimas, kurį perkančioji organizacija ar perkantysis subjektas suteikė projekto konkursui ar projektui:
   M. K. Čiurlionio koncertų centro ir gretimos teritorijos (apribotos Nemuno upės kairiojo kranto ir H. ir O. Minkovskių g.) atviras projekto konkursas architektūrinei ir urbanistinei idėjai išreikšti.
   II.1.2)Trumpas aprašymas:
   Konkurso tikslas – sukurti Kaune iškilsiančio M. K. Čiurlionio koncertų centro pastato projekto architektūrinius sprendinius numatant aukščiausios kategorijos sales muzikos renginiams ir daugiafunkces patalpas konferencijoms, kongresams ir simpoziumams bei urbanistinius sprendinius viešąjai erdvei.
   II.1.3)Bendrasis viešųjų pirkimų žodynas (BVPŽ)

   71220000

   III dalis: Teisinė, ekonominė, finansinė ir techninė informacija

   III.1)Dalyvių atrankos kriterijai:
   1. Tiekėjas, kuris yra fizinis asmuo, arba tiekėjo, kuris yra juridinis asmuo, vadovas ar ūkinės bendrijos tikrasis narys (nariai), turintis (turintys) teisę juridinio asmens vardu sudaryti sandorį, ir buhalteris (buhalteriai) ar kitas (kiti) asmuo (asmenys), turintis (turintys) teisę surašyti ir pasirašyti tiekėjo apskaitos dokumentus, neturi teistumo (arba teistumas yra išnykęs ar panaikintas), dėl tiekėjo (juridinio asmens) per pastaruosius 5 metus nebuvo priimtas ir įsiteisėjęs apkaltinamasis teismo nuosprendis už dalyvavimą nusikalstamame susivienijime, jo organizavimą ar vadovavimą jam, už kyšininkavimą, tarpininko kyšininkavimą, papirkimą, sukčiavimą, kredito, paskolos ar tikslinės paramos panaudojimą ne pagal paskirtį ar nustatytą tvarką, kreditinį sukčiavimą, mokesčių nesumokėjimą, neteisingų duomenų apie pajamas, pelną ar turtą pateikimą, deklaracijos, ataskaitos ar kito dokumento nepateikimą, nusikalstamu būdu gauto turto įgijimą ar realizavimą, nusikalstamu būdu įgytų pinigų ar turto legalizavimą. Dėl tiekėjo iš kitos valstybės nėra priimtas ir įsiteisėjęs apkaltinamasis teismo nuosprendis už 31.3.2004 Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 2004/18/EB dėl viešojo darbų, prekių ir paslaugų pirkimo sutarčių sudarymo tvarkos derinimo 45 straipsnio 1 dalyje išvardytuose Europos Sąjungos teisės aktuose apibrėžtus nusikaltimus.
   Pateikiama: Išrašas iš teismo sprendimo, jei toks yra, arba Informatikos ir ryšių departamento prie Vidaus reikalų ministerijos išduota pažyma, arba valstybės įmonės Registrų centro Lietuvos Respublikos Vyriausybės nustatyta tvarka išduotas dokumentas, patvirtinantis jungtinius kompetentingų institucijų tvarkomus duomenis, arba jiems tolygus šalies, kurioje registruotas tiekėjas, ar šalies iš kurios jis atvyko, kompetentingos teismo ar viešojo administravimo institucijos išduotas dokumentas, liudijantis, kad nėra nurodytų pažeidimų. Nurodytas dokumentas turi būti išduotas ne anksčiau kaip 60 dienų iki projektų pateikimo termino pabaigos. Jei dokumentas išduotas anksčiau, tačiau jo galiojimo terminas ilgesnis nei projektų pateikimo terminas, toks dokumentas jo galiojimo laikotarpiu yra priimtinas.
   Jeigu tiekėjui buhalterinės apskaitos paslaugas teikia kitas juridinis asmuo, tiekėjas turi pateikti dokumentus dėl buhalterinę apskaitą tvarkančio juridinio asmens darbuotojų, kurie surašo ir turi teisę pasirašyti tiekėjo apskaitos dokumentus, neteistumo.
   2. Tiekėjas, kuris yra fizinis asmuo, arba tiekėjo, kuris yra juridinis asmuo, dalyvis, turintis balsų daugumą juridinio asmens dalyvių susirinkime, neturi neišnykusio ar nepanaikinto teistumo už nusikalstamą bankrotą.
   Pateikiama: 2.1. Tiekėjo, kuris yra juridinis asmuo, laisvos formos deklaracija, nurodant dalyvius, turinčius balsų daugumą juridinio asmens dalyvių susirinkime; 2.2. išrašas iš teismo sprendimo, jei toks yra, arba Informatikos ir ryšių departamento prie Vidaus reikalų ministerijos ar valstybės įmonės Registrų centro Lietuvos Respublikos Vyriausybės nustatyta tvarka išduotas dokumentas, patvirtinantis jungtinius kompetentingų institucijų tvarkomus duomenis, arba jiems tolygus šalies, kurioje registruoras tiekėjas, ar šalies, iš kurios jis atvyko kompetentingos teismo ar viešojo administravimo institucijos išduotas dokumentas, liudijantis, kad tiekėjas, kuris yra fizinis asmuo arba tiekėjo, kuris yra juridinis asmuo, dalyvis (jei jis yra fizinis asmuo), turintis balsų daugumą juridinio asmens dalyvių susirinkime neturi neišnykusio ar nepanaikinto teistumo už nusikalstamą bankrotą. Nurodytas dokumentas turi būti išduotas ne anksčiau kaip 60 dienų iki projektų pateikimo termino pabaigos. Jei dokumentas išduotas anksčiau, tačiau jo galiojimo terminas ilgesnis nei projektų pateikimo terminas, toks dokumentas jo galiojimo laikotarpiu yra priimtinas.
   3. Tiekėjas yra įvykdęs įsipareigojimus, susijusius su mokesčių, įskaitant socialinio draudimo įmokas, mokėjimu pagal šalies, kurioje jis registruotas, reikalavimus. Tiekėjas laikomas įvykdžiusiu įsipareigojimus, susijusius su mokesčių, įskaitant socialinio draudimo įmokas, mokėjimu, jeigu jo neįvykdytų įsipareigojimų suma yra mažesnė kaip 50 EUR.
   Pateikiama: 3.1. Dėl įsipareigojimų, susijusių su mokesčiais: Valstybinės mokesčių inspekcijos arba valstybės įmonės Registrų centro Lietuvos Respublikos Vyriausybės nustatyta tvarka išduotą dokumentą, patvirtinantį jungtinius kompetentingų institucijų tvarkomus duomenis, ar atitinkamos užsienio šalies institucijos išduotą dokumentą (originalas arba tiekėjo patvirtinta kopija) apie atsiskaitymą su valstybės biudžetu, išduotą ne anksčiau kaip 30 kalendorinių dienų iki projektų pateikimo termino pabaigos.
   3.2. Dėl įsipareigojimų, susijusių su socialinio draudimo įmokomis: jeigu tiekėjas yra juridinis asmuo, registruotas Lietuvos Respublikoje, iš jo nereikalaujama pateikti jokių šį reikalavimą įrodančių dokumentų. Perkančioji organizacija tikrina vokų su šifrais atplėšimo dienos duomenis.
   Jeigu tiekėjas yra fizinis asmuo, registruotas Lietuvos Respublikoje, pateikia Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos teritorinių skyrių ir kitų Valstybinio socialinio draudimo fondo įstaigų, susijusių su Valstybinio socialinio draudimo fondo administravimu, išduotą dokumentą, arba pateikia valstybės įmonės Registrų centro Lietuvos Respublikos Vyriausybės nustatyta tvarka išduotą dokumentą, patvirtinantį jungtinius kompetentingų institucijų tvarkomus duomenis. Kitos valstybės tiekėjas, kuris yra fizinis arba juridinis asmuo, pateikia šalies, kurioje jis yra registruotas, kompetentingos valstybės institucijos išduotą pažymą. Nurodytas dokumentas turi būti išduotas ne anksčiau kaip 30 dienų iki projektų pateikimo termino pabaigos. Jei dokumentas išduotas anksčiau, tačiau jo galiojimo terminas ilgesnis nei projektų pateikimo terminas, toks dokumentas jo galiojimo laikotarpiu yra priimtinas.
   4. Teikėjas per pastaruosius 3 metus iki projektų pateikimo dienos arba per laiką nuo Teikėjo įregistravimo dienos (jei teikėjas veikė trumpiau nei 3 metus) turi būti sėkmingai įvykdęs ne mažiau kaip 1 sutartį, kuria buvo suteiktos ypatingų statinių kategorijos negyvenamųjų pastatų techninių ir/ar techninių darbo projektų rengimo (projektavimo) paslaugos. Sutarties statinio bendras plotas turi būti ne mažesnis kaip 5 000 kv. m. Pateikiama: 1) per pastaruosius 3 metus iki projektų pateikimo dienos arba per laiką nuo teikėjo įregistravimo dienos (jei teikėjas veikė trumpiau nei 3 metus) sėkmingai įvykdytų sutarčių, kuriomis buvo suteiktos ypatingų statinių kategorijos negyvenamųjų pastatų techninių ir/ar techninių darbo projektų rengimo (projektavimo) paslaugos, sutarčių sąrašas. Sąraše nurodomas sutarčių objektas (trumpas teiktų paslaugų apibūdinimas, įvardinant projektuoto statinio kategoriją, statinio rūšį pagal naudojimo paskirtį, parengtus dokumentus), įvykdytos sutarties galiojimo datos (metai, mėnuo, diena), nurodytos užsakovo identifikavimo duomenys, suprojektuoto pastato plotas. Sąraše turi būti nurodyta bent 1 įvykdyta atitinkama sutartis. 2) įvykdytų sutarčių sąraše nurodytų sutarčių užsakovų atsiliepimai (pažymos, rekomendacijos), kuriuose turi būti aiškiai nurodytas sutarties objektas (trumpas teiktų paslaugų apibūdinimas, įvardinant projektuoto statinio kategoriją, statinio rūšį pagal naudojimo paskirtį, parengtus dokumentus), įvykdytos sutarties galiojimo datos (metai, mėnuo, diena), suprojektuoto pastato plotas bei informacija, kad paslaugos buvo suteiktos tinkamai.
   5. Tiekėjo ar jo specialistų kvalifikacija – ne mažiau kaip vienas kvalifikuotas ypatingo statinio projekto architektūrinės dalies vadovas. Pateikiama: LR Aplinkos ministerijos ar VĮ Statybos produkcijos sertifikavimo centro ar Lietuvos Architektų rūmų išduoto ypatingo statinio projekto architektūrinės dalies vadovo atestato kopija arba lygiaverčių kitoje valstybėje išduotų dokumentų, suteikiančių teisę rengti ypatingo statinio projekto architektūrinę dalį, kopijos.
   Pastabos. Jei tiekėjas dalyvauja jungtinės veiklos sutartimi, pateikiama jungtinės veiklos sutartis arba tinkamai patvirtinta jos kopija. Sutartis turi būti patvirtinta šalių parašais (notaro patvirtinimas nereikalaujamas). Sutartyje turi būti aiškiai nurodytos kiekvienos šalies sutarties pareigos. Sutartis turi numatyti solidarią visų šios sutarties šalių atsakomybę už prievolių perkančiajai organizacijai nevykdymą. Taip pat sutartyje turi būti numatyta, kuris asmuo atstovauja ūkio subjektų grupę (su kuo perkančioji organizacija turėtų bendrauti projekto vertinimo metu kylančiais klausimais ir teikti su projekto įvertinimu, premijų išmokėjimu susijusią informaciją). 1 – 3 punktuose nurodytus reikalavimus turi atitikti ir pateikti nurodytus dokumentus kiekviena jungtinės veiklos šalis atskirai, kitų punktų reikalavimus turi atitikti ir pateikti nurodytus dokumentus visi ūkio subjektų grupės nariai kartu.
   III.2)Informacija apie tam tikrą profesiją
   Dalyvauti gali tik tam tikros profesijos asmenys: ne

   IV dalis: Procedūra

   IV.1)Konkurso tipas
   Atvira procedūra
   IV.2)Jau atrinktų dalyvių pavadinimai (vardai ir pavardės)
   IV.3)Projektų vertinimui taikytini kriterijai:
   1. Miestovaizdis
   2. Architektūra
   3. Formos atitiktis funkcijai
   4. Tvarumas.
   IV.4)Administracinė informacija
   IV.4.1)Perkančiosios organizacijos ar perkančiojo subjekto priskirtas bylos numeris:
   IV.4.2)Sutarties dokumentų ir papildomų dokumentų gavimo sąlygos
   Prašymų pateikti dokumentus priėmimo ar susipažinimo su dokumentais terminas: 5.9.2017 - 14:00
   Dokumentai yra mokami: ne
   IV.4.3)Projektų ar paraiškų dalyvauti pirkimo procedūroje priėmimo terminas
   Data: 6.9.2017 - 14:00
   IV.4.4)Kvietimų dalyvauti pirkimo procedūroje išsiuntimo atrinktiems kandidatams data
   IV.4.5)Kalba(-os), kuria(-iomis) gali būti parengti projektai ar paraiškos dalyvauti pirkimo procedūroje
   anglų kalba.
   Kita — .
   IV.5)Apdovanojimai ir vertinimo komisija
   IV.5.1)Informacija apie prizą(-us):
   Bus skiriamas prizas(-ai): taip
   skiriamų prizų skaičius ir vertė: Projekto konkurso laimėtojams bus išmokamos šios piniginės premijos:
   I vietos laimėtojui – 25 000 EUR (dvidešimt penki tūkstančiai eurų);
   II vietos laimėtojui – 25 000 EUR (dvidešimt penki tūkstančiai eurų);
   III vietos laimėtojui – 25 000 EUR (dvidešimt penki tūkstančiai eurų)
   IV.5.2)Išsami informacija apie mokėjimus visiems dalyviams
   IV.5.3)Po konkurso sudaromos sutartys
   Po konkurso bus sudaryta paslaugų pirkimo sutartis su konkurso laimėtoju ar vienu iš laimėtojų: ne
   IV.5.4)Vertinimo komisijos sprendimas
   Vertinimo komisijos sprendimas yra privalomas perkančiajai organizacijai ar perkančiajam subjektui: ne
   IV.5.5)Atrinktų vertinimo komisijos narių vardai ir pavardės

   VI dalis: Papildoma informacija

   VI.1)Informacija apie Europos Sąjungos fondus
   Sutartis yra susijusi su projektu ir (arba) programa, finansuojama Europos Sąjungos fondų lėšomis: ne
   VI.2)Papildoma informacija:
   VI.3)Skundų pateikimo procedūra
   VI.3.1)Už skundų pateikimo procedūrą atsakinga įstaiga
   VI.3.2)Skundų pateikimas
   VI.3.3)Tarnyba, kuri gali suteikti informacijos apie skundų pateikimą
   VI.4)Šio skelbimo išsiuntimo data:
   22.6.2017
  © European Union, http://ted.europa.eu
 • Anzeigentext Ergebnis

  maximieren

  • Litauen-Kaunas: Architekturentwurf

   2018/S 034-075140

   Bekanntmachung der Wettbewerbsergebnisse

   Richtlinie 2004/18/EG
   Dieser Wettbewerb fällt unter: Richtlinie 2004/18/EG

   Abschnitt I: Öffentlicher Auftraggeber / Auftraggeber

   I.1)Name, Adressen und Kontaktstelle(n)

   VšĮ Kauno architektūros ir urbanistikos ekspertų taryba
   300618836
   Vilniaus g. 22
   Zu Händen von: Snieguolė Surblienė
   LT-LT-44280 Kaunas
   Litauen
   Telefon: +370 37422248
   E-Mail: MjE5YFtWUlRiXFlSLVlOYFhOYltOYBtZYQ==

   Internet-Adresse(n):

   http://www.laskaunas.lt

   I.2)Art des öffentlichen Auftraggebers
   Einrichtung des öffentlichen Rechts

   Abschnitt II: Gegenstand des Wettbewerbs / Beschreibung des Projekts

   II.1.3)Gemeinsames Vokabular für öffentliche Aufträge (CPV)

   71220000

   Beschreibung
   Architekturentwurf . 

   Abschnitt V: Wettbewerbsergebnisse

   Nr: 1
   V.1)Zuschlag und Preise
   V.1.3)Namen und Adressen der Gewinner des Wettbewerbs

   UAB „Paleko archstudija“ (UAB „Paleko archstudija“ (UAB „Paleko archstudija“, veikianti pagal jungtinės veiklos sutartį su UAB „Baltic Engineers“)
   125317632
   J.Jasinskio g. 14 a-13
   LT-LT-01112 Vilniaus m., Vilniaus m. sav.
   Litauen
   E-Mail: MTZjaGBpOmpbZl9lW20oZm4=
   Telefon: +370 52637004
   Internet-Adresse: http://www.palekas.lt

   V.1.4)Höhe der Preise
   Höhe der vergebenen Preise ohne MwSt: 25 000,00 EUR
   Nr: 2
   V.1)Zuschlag und Preise
   V.1.3)Namen und Adressen der Gewinner des Wettbewerbs

   Feilden Clegg Bradley Studios
   803
   Bath Brewery, Toll Bridge Road, Bath, BA1 7DE
   Bath
   Vereinigtes Königreich

   V.1.4)Höhe der Preise
   Höhe der vergebenen Preise ohne MwSt: 25 000,00 EUR
   Nr: 3
   V.1)Zuschlag und Preise
   V.1.3)Namen und Adressen der Gewinner des Wettbewerbs

   Adam Khan Architects Ltd
   803
   45 Vyner Street, London E2 -DQ
   Londonas
   Vereinigtes Königreich

   V.1.4)Höhe der Preise
   Höhe der vergebenen Preise ohne MwSt: 25 000,00 EUR

    

    

    

    

   Lietuva-Kaunas: Architektūrinio projektavimo paslaugos

   2018/S 034-075140

   Projekto konkurso rezultatai

   Direktyva 2004/18/EB
   Šiam konkursui taikoma: Direktyva 2004/18/EB

   I dalis: Perkančioji organizacija ar perkantysis subjektas

   I.1)Pavadinimas, adresas ir kontaktinis punktas(-ai)

   VšĮ Kauno architektūros ir urbanistikos ekspertų taryba
   300618836
   Vilniaus g. 22
   Kam: Snieguolė Surblienė
   LT-LT-44280 Kaunas
   Lietuva
   Telefonas: +370 37422248
   El. paštas: MjEzZmFcWFpoYl9YM19UZl5UaGFUZiFfZw==

   Interneto adresas(-ai):

   http://www.laskaunas.lt

   I.2)Perkančiosios organizacijos tipas
   Įstaiga, kurios veiklą reglamentuoja viešoji teisė
   I.3)Pagrindinė veikla
   Bendros viešosios paslaugos
   1.4)Sutarties sudarymas kitų perkančiųjų organizacijų ar perkančiųjų subjektų vardu

   Perkančioji organizacija ar perkantysis subjektas perka kitų perkančiųjų organizacijų ar perkančiųjų subjektų vardu: taip

   Kauno miesto savivaldybės administracija
   188764867
   Laivės al. 96
   LT-LT-44251 Kaunas
   Lietuva

    

   II dalis: Projekto konkurso objektas arba projekto aprašymas

   II.1)Aprašymas
   II.1.1)Pavadinimas, kurį perkančioji organizacija ar perkantysis subjektas suteikė projekto konkursui ar projektui:
   M. K. Čiurlionio koncertų centro ir gretimos teritorijos (apribotos Nemuno upės kairiojo kranto ir H. ir O. Minkovskių g.) atviras projekto konkursas architektūrinei ir urbanistinei idėjai išreikšti
   II.1.2)Trumpas aprašymas:
   Konkurso tikslas – sukurti Kaune iškilsiančio M. K. Čiurlionio koncertų centro pastato projekto architektūrinius sprendinius numatant aukščiausios kategorijos sales muzikos renginiams ir daugiafunkces patalpas konferencijoms, kongresams ir simpoziumams bei urbanistinius sprendinius viešajai erdvei
   II.1.3)Bendrasis viešųjų pirkimų žodynas (BVPŽ)

   71220000

   IV dalis: Procedūra

   IV.1)Administracinė informacija
   IV.1.1)Perkančiosios organizacijos priskirtas bylos numeris:
   189049
   IV.1.2)Informacija apie ankstesnį(-ius) skelbimą(-us)
   Ankstesnis(-i) skelbimas(-ai) dėl to paties konkurso: taip

   Skelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje numeris: 2017/S 120-244048 27.6.2017

   V dalis: Konkurso rezultatai

   Nr.: 1

   Pirkimo dalies pavadinimas: M. K. Čiurlionio koncertų centro ir gretimos teritorijos (apribotos Nemuno upės kairiojo kranto ir H. ir O. Minkovskių g.) atviras projekto konkursas

   V.1)Apdovanojimas ir prizai
   V.1.1)Dalyvių skaičius:
   119
   V.1.2)Užsienio dalyvių skaičius:
   102
   V.1.3)Konkurso laimėtojo(-ų) pavadinimas (vardas(-ai) ir pavardė(-ės)) bei adresas(-ai)

   UAB „Paleko archstudija“ (UAB „Paleko archstudija“ (UAB „Paleko archstudija“, veikianti pagal jungtinės veiklos sutartį su UAB „Baltic Engineers“)
   125317632
   J.Jasinskio g. 14 a-13
   LT-LT-01112 Vilniaus m., Vilniaus m. sav.
   Lietuva
   El. paštas: MjEyXWJaYzRkVWBZX1VnImBo
   Telefonas: +370 52637004
   Interneto adresas: http://www.palekas.lt

   V.1.4)Prizo(-ų) vertė
   Paskirto prizo(-ų) vertė be PVM: 25 000,00 EUR
   Nr.: 2

   Pirkimo dalies pavadinimas: M. K. Čiurlionio koncertų centro ir gretimos teritorijos (apribotos Nemuno upės kairiojo kranto ir H. ir O. Minkovskių g.) atviras projekto konkursas

   V.1)Apdovanojimas ir prizai
   V.1.1)Dalyvių skaičius:
   119
   V.1.2)Užsienio dalyvių skaičius:
   102
   V.1.3)Konkurso laimėtojo(-ų) pavadinimas (vardas(-ai) ir pavardė(-ės)) bei adresas(-ai)

   Feilden Clegg Bradley Studios
   803
   Bath Brewery, Toll Bridge Road, Bath, BA1 7DE
   Bath
   Jungtinė Karalystė

   V.1.4)Prizo(-ų) vertė
   Paskirto prizo(-ų) vertė be PVM: 25 000,00 EUR
   Nr.: 3

   Pirkimo dalies pavadinimas: M. K. Čiurlionio koncertų centro ir gretimos teritorijos (apribotos Nemuno upės kairiojo kranto ir H. ir O. Minkovskių g.) atviras projekto konkursas

   V.1)Apdovanojimas ir prizai
   V.1.1)Dalyvių skaičius:
   119
   V.1.2)Užsienio dalyvių skaičius:
   102
   V.1.3)Konkurso laimėtojo(-ų) pavadinimas (vardas(-ai) ir pavardė(-ės)) bei adresas(-ai)

   Adam Khan Architects Ltd
   803
   45 Vyner Street, London E2 -DQ
   Londonas
   Jungtinė Karalystė

   V.1.4)Prizo(-ų) vertė
   Paskirto prizo(-ų) vertė be PVM: 25 000,00 EUR

   VI dalis: Papildoma informacija

   VI.1)Informacija apie Europos Sąjungos fondus
   Projekto konkursas yra susijęs su projektu ir (arba) programa, finansuojama Europos Sąjungos lėšomis: ne
   VI.2)Papildoma informacija:
   VI.3)Skundų pateikimo procedūra
   VI.3.1)Už skundų pateikimo procedūrą atsakinga įstaiga
   VI.3.2)Skundų pateikimas
   VI.3.3)Tarnyba, kuri gali suteikti informacijos apie skundų pateikimą
   VI.4)Šio skelbimo išsiuntimo data:
   15.2.2018

  © European Union, http://ted.europa.eu
 • Gewährleistung

  competitionline übernimmt keine Verantwortung für Fehler, Auslassungen, Unterbrechungen, Löschungen, Mängel oder Verzögerungen im Betrieb oder bei Übertragung von Inhalten. competitionline übernimmt keine Verantwortung für Einbußen oder Schäden, die aus der Verwendung der Internetseiten, aus der Verwendung von Nutzerinhalten oder von Inhalten Dritter, die aus den Internetseiten oder über den Service gepostet oder an Nutzer übertragen werden, oder aus Interaktionen zwischen Nutzer und Internetseiten (online oder offline) resultieren. Bitte lesen Sie hierzu unsere Nutzungsbedingungen.


Anzeige