loading
 • 10/2017
 • Ergebnis
 • (ID 3-270710)

Opracowanie koncepcji architektonicznej zespołu budynków kompleksu Oświatowego Przedszkolno-Szkolnego przy ul. Zaruby w Warszawie.


Das Ergebnis ist in Arbeit. Bald finden Sie die Namen der Preisträger auf dieser Seite. Wenn Sie zu den Preisträgern gehören, können Sie sich einloggen und die Bilder für Ihren Wettbewerbsbeitrag veröffentlichen.

Nichtoffener Wettbewerb
Anzeige


 
 • Projektdaten

  maximieren

  Entscheidung 18.10.2017 Entscheidung
  Verfahren Nichtoffener Wettbewerb
  Teilnehmer Gewünschte Teilnehmerzahl: min. 1
  Gebäudetyp Schulen
  Art der Leistung Objektplanung Gebäude / Objektplanung Freianlagen
  Sprache Polnisch
  Leistungsumfang
  1. Konkurs polega na wykonaniu koncepcji architektonicznej zespołu budynków kompleksu oświatowego przedszkolno-szkolnego przy ul. Zaruby w Warszawie, składającego się z:
  — przedszkola 8-oddziałowego dla 200 dzieci wraz z towarzyszącymi obiektami terenowymi,
  — szkoły podstawowej dwuciągowej, 16-oddziałowej dla około 420 uczniów w klasach I-VIII wraz z towarzyszącymi obiektami terenowymi.
  2. Celem Konkursu jest wyłonienie najlepszej pod względem wizualnym, użytkowym i ekonomicznym koncepcji architektonicznej zespołu budynków kompleksu oświatowego przedszkolno-szkolnego, wykonanej na podstawie wytycznych niniejszego regulaminu.
  3. Konkurs prowadzony jest na podstawie przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku – Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U.2015, poz. 2164 ze zm.), zwanej dalej „Ustawą” oraz regulaminu konkursu.
  4. Konkurs jest konkursem realizacyjnym, w którym uczestnik konkursu, którego praca uzyska największą ilość punktów, otrzyma nagrodę pieniężną i zaproszenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonego w trybie zamówienia z wolnej ręki, którego przedmiotem będzie szczegółowe opracowanie pracy konkursowej, stanowiące podstawę dla realizacji obiektu.
  Adresse des Bauherren PL-00-950 Warszawa
    Ausschreibung anzeigen

 • Gewährleistung

  competitionline übernimmt keine Verantwortung für Fehler, Auslassungen, Unterbrechungen, Löschungen, Mängel oder Verzögerungen im Betrieb oder bei Übertragung von Inhalten. competitionline übernimmt keine Verantwortung für Einbußen oder Schäden, die aus der Verwendung der Internetseiten, aus der Verwendung von Nutzerinhalten oder von Inhalten Dritter, die aus den Internetseiten oder über den Service gepostet oder an Nutzer übertragen werden, oder aus Interaktionen zwischen Nutzer und Internetseiten (online oder offline) resultieren. Bitte lesen Sie hierzu unsere Nutzungsbedingungen.


INFO-BOX

Ausschreibung veröffentlicht 05.07.2017
Zuletzt aktualisiert 05.07.2017
Wettbewerbs-ID 3-270710
Seitenaufrufe 51

AKTUELLE ERGEBNISSE

AnzeigeAnzeige