loading
Diashow © ov architekti s.r.o.

 • CZ-165 00 Prag
 • 10/2018
 • Ergebnis
 • (ID 3-307116)

Neubau Multifunktionshalle mit Sportplatz für eine Grundschule in Prag-Suchdol / Multifunkční hala u ZŠ s venkovním sportovištěm v Praze-Suchdole

Nichtoffener Wettbewerb
Anzeige


 • 1. Preis

  maximieren

  • Architekten
   ov architekti s.r.o., Praha 6 (CZ)

   Beitrag ansehen • 2. Preis

  maximieren

 • 3. Preis

  maximieren

 
 • Projektdaten

  maximieren

  Entscheidung 18.10.2018 Entscheidung
  Verfahren Nichtoffener Wettbewerb
  Teilnehmer Gewünschte Teilnehmerzahl: min. 5 - max. 6
  Gebäudetyp Schulen / Sport und Freizeit
  Art der Leistung Objektplanung Gebäude / Objektplanung Freianlagen
  Sprache Tschechisch
  Leistungsumfang
  Předmětem soutěže je zpracování architektonického návrhu řešení novostavby sportovní haly s venkovním sportovištěm v blízkosti Základní školy M. Alše v Praze-Suchdole. Sportovní areál by měl sloužit zejména pro zajištění výuky tělovýchovy a sportu pro přilehlou základní školu a následně pro činnost sportovních a zájmových oddílů v Praze-Suchdole. Hala je určena pro sálové míčové sporty. Součástí řešení bude také návrh venkovního sportoviště, které má především sloužit pro atletiku, míčové hry, doplněné bude o horolezeckou stěnu. Zadavatel klade důraz na urbanistické začlenění nové haly do území, na řešení dopravní obslužnosti areálu a na energeticky efektivní řešení a kvalitu vnitřního prostředí haly.
  Gesetzte Teilnehmer Nejsou
  Projektadresse CZ-165 00 Prag
    Ausschreibung anzeigen

 • Anzeigentext Ausschreibung

  maximieren


  • Česká republika-Praha: Architektonické a související služby

   2018/S 124-283045

   Oznámení o soutěži o návrh

   Legal Basis:

   směrnice 2014/24/EU

   Oddíl I: Veřejný zadavatel/zadavatel

   I.1)Název a adresa
   Městská část Praha-Suchdol
   00231231
   Suchdolské nám. 734/3
   Praha-Suchdol
   165 00
   Česká republika
   Kontaktní osoba: Ing. Petr Hejl
   Tel.: +420 603279678
   E-mail: MjEwZiReW2BiNmZoV15XI2lrWV5aZWIkWXA=
   Kód NUTS: CZ010

   Internetové adresy:

   Hlavní adresa: www.praha-suchdol.cz

   Adresa profilu zadavatele: www.vhodne-uverejneni.cz/profil/00231231

   I.2)Informace o společném zadávání veřejných zakázek
   I.3)Komunikace
   Zadávací dokumentace je dostupná přímo a zcela bez omezení či poplatků na: www.vhodne-uverejneni.cz/profil/00231231
   Další informace lze získat na jiné adrese:
   PhDr. Markéta Pražanová
   71541667
   Legií 417
   Týn nad Vltavou
   375 01
   Česká republika
   Kontaktní osoba: PhDr. Markéta Pražanová
   Tel.: +420 608322268
   E-mail: MTlbZmtYcXA3amxaX1tmYyRfWGNYJVpx
   Kód NUTS: CZ010

   Internetové adresy:

   Hlavní adresa: www.suchdol-hala.cz

   Adresa profilu zadavatele: www.vhodne-uverejneni.cz/profil/00231231

   Nabídky nebo žádosti o účast musí být zaslány na následující adresu:
   Městská část Praha-Suchdol
   00231231
   Suchdolské nám. 734/3
   Praha-Suchdol
   165 00
   Česká republika
   Kontaktní osoba: Ing. Petr Hejl
   Tel.: +420 603279678
   E-mail: MTZqKGJfZGY6amxbYlsnbW9dYl5pZihddA==
   Kód NUTS: CZ010

   Internetové adresy:

   Hlavní adresa: www.praha-suchdol.cz

   Adresa profilu zadavatele: www.vhodne-uverejneni.cz/profil/00231231

   I.4)Druh veřejného zadavatele
   Regionální či místní orgán
   I.5)Hlavní předmět činnosti
   Jiné činnosti: Samospráva

   Oddíl II: Předmět

   II.1)Rozsah veřejné zakázky
   II.1.1)Název:

   Architektonická užší jednofázová projektová soutěž o návrh „Multifunkční hala u ZŠ s venkovním sportovištěm v Praze-Suchdole"

   Spisové číslo: UMC P_SUCH 01801/2018
   II.1.2)Hlavní kód CPV
   71200000
   II.2)Popis
   II.2.2)Dodatečný(-é) kód(-y) CPV
   71200000
   II.2.4)Popis zakázky:

   Předmětem soutěže je zpracování architektonického návrhu řešení novostavby sportovní haly s venkovním sportovištěm v blízkosti Základní školy M. Alše v Praze-Suchdole. Sportovní areál by měl sloužit zejména pro zajištění výuky tělovýchovy a sportu pro přilehlou základní školu a následně pro činnost sportovních a zájmových oddílů v Praze-Suchdole. Hala je určena pro sálové míčové sporty. Součástí řešení bude také návrh venkovního sportoviště, které má především sloužit pro atletiku, míčové hry, doplněné bude o horolezeckou stěnu. Zadavatel klade důraz na urbanistické začlenění nové haly do území, na řešení dopravní obslužnosti areálu a na energeticky efektivní řešení a kvalitu vnitřního prostředí haly.

   II.2.13)Informace o financování z prostředků Evropské unie
   Zakázka se vztahuje k projektu a/nebo programu financovanému z prostředků Evropské unie: ne

   Oddíl III: Právní, ekonomické, finanční a technické informace

   III.1)Podmínky účasti
   III.1.10)Kritéria pro výběr účastníků:

   Zadavatel rozhodne o snížení počtu účastníků na základě stanoviska soutěžní poroty, která posoudí splnění podmínek účasti v soutěži (včetně splnění technické kvalifikace) a posoudí předložená portfolia podle míry naplnění kritéria: celková architektonická a stavebně technická kvalita referenčních prací.

   III.2)Podmínky vztahující se k zakázce
   III.2.1)Informace o vyhrazení určité profesi
   Účast je vyhrazena určité profesi: ano
   Uveďte profesi: Autorizovaný architekt nebo autorizovaný inženýr dle zákona č. 360/1992 Sb., případně autorizovaný architekt či inženýr podle práva státu, jehož je občanem nebo v němž má své sídlo.

   Oddíl IV: Řízení

   IV.1)Popis
   IV.1.2)Druh soutěže
   Užší
   Minimální počet: 5
   Maximální počet: 6
   IV.1.7)Jména účastníků, kteří již byli vybráni:
   Nejsou
   IV.1.9)Kritéria pro hodnocení projektů:

   Kritéria, podle kterých budou soutěžní návrhy vyhodnocovány, jsou stanoveny dle pořadí významnosti následovně: 1. Kvalita komplexního krajinářského, urbanistického, architektonického a konstrukčního řešení, včetně řešení propojení sportovního areálu a ZŠ;

   2. Řešení dopravní obslužnosti areálu;

   3. Míra naplnění stavebního programu;

   4. Soulad investičních a provozních nákladů předpokládaného architektonického návrhu.

   Míru naplnění kritérií, která nelze vyjádřit kvantitativně, bude porota hodnotit na základě zkušeností a znalostí jejích jednotlivých členů.

   IV.2)Administrativní informace
   IV.2.2)Lhůta pro doručení projektů nebo žádostí o účast
   Datum: 31/07/2018
   Místní čas: 13:00
   IV.2.3)Datum odeslání výzev k účasti vybraným zájemcům
   Datum: 10/08/2018
   IV.2.4)Jazyk nebo jazyky, ve kterých mohou být vypracovány projekty nebo žádosti o účast:
   Ceština
   IV.3)Soutěžní ceny a porota
   IV.3.1)Informace o cenách
   Bude udělena soutěžní cena či ceny: ano
   Uveďte počet a hodnotu cen, které mají být uděleny:

   1. cena - 250 000 CZK,

   2. cena - 200 000 CZK,

   3. cena - 150 000 CZK.

   IV.3.2)Údaje o platbách všem účastníkům:

   Mezi ostatní neoceněné účastníky, jejichž soutěžní návrh nebude zadavatelem v průběhu posuzování vyloučen ze soutěže, může být rozdělena částka 240 000 CZK.

   IV.3.3)Navazující zakázky
   Zakázky na služby navazující na soutěž budou zadány vítězi nebo vítězům soutěže: ano
   IV.3.4)Rozhodnutí poroty
   Rozhodnutí poroty je pro veřejného zadavatele/zadavatele závazné: ano
   IV.3.5)Jména vybraných členů poroty:
   prof. Ing. arch. Arnošt Navrátil, CSc. Ing. arch. Tomáš Bezpalec Ing. arch. Jan Hájek
   Ing. arch. Zdeněk Rychtařík Ing. arch. Dalibor Borák - náhradník Ing. Mgr. Eva Jeníková - náhradník
   Ing. Petr Hejl ak. arch. Tomáš Turek Ing. Zdeněk Skála
   Ing. Václav Vik - náhradník Ing. Věra Štěpánková - náhradník RNDr. Ludmila Knappová - náhradník
   Jan Zoubek - náhradník

   Oddíl VI: Doplňující informace

   VI.3)Další informace:
   VI.4)Přezkumná řízení
   VI.4.1)Orgán příslušný k přezkumu
   Úřad pro ochranu hospodářské soutěže
   tř. Kpt. Jaroše 7
   Brno
   604 55
   Česká republika
   Tel.: +420 542167111
   E-mail: MjE2YF9jZFEwU19dYFVkHlNq
   Fax: +420 542167112

   Internetová adresa: http://www.compet.cz

   VI.4.2)Subjekt odpovědný za mediační řízení
   VI.4.3)Přezkumné řízení
   Přesné informace o lhůtách pro přezkumná řízení:

   Podmínkou pro podání návrhu k ÚOHS je podání námitek k Zadavateli, které je nutné doručit do 15 dnů ode dne, kdy se stěžovatel dozvěděl o domnělém porušení zákona Zadavatelem, nejpozději však do uzavření smlouvy nebo do chvíle, kdy se soutěž o návrh považuje po výběru návrhu za ukončenou.

   Námitky proti úkonům oznamovaným v dokumentech, které je Zadavatel povinen podle zákona uveřejnit či odeslat stěžovateli, musí být doručeny Zadavateli do 15 dnů od jejich uveřejnění či doručení stěžovateli.

   Pokud je v zadávacím řízení stanovena lhůta pro podání žádostí o účast, musí být námitky proti podmínkám vztahujícím se ke kvalifikaci dodavatele doručeny Zadavateli nejpozději do skončení této lhůty.

   Pokud je v zadávacím řízení stanovena lhůta pro podání nabídek, musí být námitky proti zadávací dokumentaci doručeny Zadavateli nejpozději do skončení této lhůty, v případě jednacího řízení s uveřejněním musí být námitky proti zadávací dokumentaci doručeny Zadavateli nejpozději do skončení lhůty pro podání předběžných nabídek.

   Námitky proti dobrovolnému oznámení o záměru uzavřít smlouvu podle § 212 odst. 2 zákona musí být doručeny Zadavateli do 30 dnů od uveřejnění tohoto oznámení.

   Zadavatel je povinen námitky vyřídit do 15 dnů. Návrh je nutné doručit ÚOHS i Zadavateli do 10 dnů ode dne, v němž stěžovatel obdržel rozhodnutí, kterým Zadavatel námitky odmítl nebo do 25 dnů od odeslání námitek, pokud Zadavatel o námitkách nerozhodl.

   Po uzavření smlouvy na veřejnou zakázku či rámcové dohody lze podat pouze návrh na uložení zákazu plnění smlouvy, a to i bez předchozího podání námitek. Návrh na uložení zákazu plnění smlouvy doručí navrhovatel ÚOHS a ve stejnopisu Zadavateli do 1 měsíce ode dne, kdy Zadavatel uveřejnil oznámení o uzavření smlouvy způsobem podle § 212 odst. 2 zákona s uvedením důvodu pro zadání veřejné zakázky bez uveřejnění oznámení o zahájení zadávacího řízení, předběžného oznámení nebo výzvy k podání nabídek ve zjednodušeném podlimitním řízení, nejpozději však do 6 měsíců od uzavření této smlouvy. Návrh na uložení zákazu plnění smlouvy podle § 254 odstavce 1 písm. d) zákona doručí navrhovatel ÚOHS a ve stejnopisu Zadavateli do 1 měsíce ode dne, kdy Zadavatel uveřejnil oznámení o uzavření smlouvy na základě rámcové dohody podle § 137 zákona nebo oznámení o uzavření smlouvy v dynamickém nákupním systému podle § 142 zákona, nejpozději však do 6 měsíců od uzavření této smlouvy.

   Ve lhůtě pro doručení návrhu je navrhovatel povinen složit na účet ÚOHS kauci ve výši 1 % z nabídkové ceny navrhovatele za celou dobu plnění veřejné zakázky nebo za dobu prvních 4 let plnění v případě smluv na dobu neurčitou, nejméně však ve výši 50 000 CZK, nejvýše ve výši 10 000 000 CZK. V případě, že navrhovatel nemůže stanovit celkovou nabídkovou cenu, je povinen složit kauci ve výši 100 000 CZK. V případě návrhu na uložení zákazu plnění smlouvy je navrhovatel povinen složit kauci ve výši 200 000 CZK. Jde-li o řízení o přezkoumání postupu pro zadávání koncesí, je navrhovatel povinen ve lhůtě pro doručení návrhu složit na účet ÚOHS kauci ve výši 1 % z předpokládané hodnoty koncese uveřejněné ve Věstníku veřejných zakázek nebo na profilu Zadavatele, nejméně však ve výši 50 000 CZK, nejvýše ve výši 10 000 000 CZK. V případě, že Zadavatel neuveřejní ve Věstníku veřejných zakázek nebo na profilu Zadavatele předpokládanou hodnotu koncese, je navrhovatel povinen složit kauci ve výši 100 000 CZK. V případě návrhu na uložení zákazu plnění koncesní smlouvy je navrhovatel povinen složit kauci ve výši 200 000 CZK.

   VI.4.4)Subjekt, u kterého lze získat informace o přezkumném řízení
   Úřad pro ochranu hospodářské soutěže
   tř. Kpt. Jaroše 7
   Brno
   604 55
   Česká republika
   Tel.: +420 542167111
   E-mail: MTFvbnJzYD9ibmxvZHMtYnk=
   Fax: +420 542167112

   Internetová adresa: http://www.compet.cz

   VI.5)Datum odeslání tohoto oznámení:
   28/06/2018
  © European Union, http://ted.europa.eu
 • Anzeigentext Ergebnis

  maximieren


  • Česká republika-Praha: Architektonické a související služby

   2018/S 212-487152

   Výsledky soutěže o návrh

   Legal Basis:

   směrnice 2014/25/EU

   Oddíl I: Veřejný zadavatel/zadavatel

   I.1)Název a adresa
   Městská část Praha-Suchdol
   00231231
   Suchdolské nám. 734/3, Suchdol
   Praha
   165 00
   Česká republika
   Kontaktní osoba: Petr Hejl, starosta městské části
   Tel.: +420 603279678
   E-mail: MTFvLWdkaWs/b3FgZ2AscnRiZ2Nuay1ieQ==
   Kód NUTS: CZ010

   Internetové adresy:

   Hlavní adresa: www.praha-suchdol.cz

   Adresa profilu zadavatele: www.vhodne-uverejneni.cz/profil/00231231

   I.2)Informace o společném zadávání veřejných zakázek
   I.6)Hlavní předmět činnosti
   Jiné činnosti: Samospráva

   Oddíl II: Předmět

   II.1)Rozsah veřejné zakázky
   II.1.1)Název:

   Architektonická užší jednofázová projektová soutěž o návrh „Multifunkční hala u ZŠ s venkovním sportovištěm v Praze-Suchdole“

   Spisové číslo: UMC P_SUCH 01801/2018
   II.1.2)Hlavní kód CPV
   71200000
   II.2)Popis
   II.2.2)Dodatečný(-é) kód(-y) CPV
   71200000
   II.2.4)Popis zakázky:

   Předmětem soutěže je zpracování architektonického návrhu řešení novostavby sportovní haly s venkovním sportovištěm v blízkosti Základní školy M. Alše v Praze-Suchdole. Sportovní areál by měl sloužit zejména pro zajištění výuky tělovýchovy a sportu pro přilehlou základní školu a následně pro činnost sportovních a zájmových oddílů v Praze-Suchdole. Hala je určena pro sálové míčové sporty. Součástí řešení bude také návrh venkovního sportoviště, které má především sloužit pro atletiku, míčové hry, doplněné bude o horolezeckou stěnu. Zadavatel klade důraz na urbanistické začlenění nové haly do území, na řešení dopravní obslužnosti areálu a na energeticky efektivní řešení a kvalitu vnitřního prostředí haly.

   II.2.13)Informace o financování z prostředků Evropské unie
   Zakázka se vztahuje k projektu a/nebo programu financovanému z prostředků Evropské unie: ne

   Oddíl IV: Řízení

   IV.1)Popis
   IV.1.2)Druh soutěže
   Užší
   IV.1.9)Kritéria pro hodnocení projektů:

   Zadavatel rozhodne o snížení počtu účastníků na základě stanoviska soutěžní poroty, která posoudí splnění podmínek účasti v soutěži (včetně splnění technické kvalifikace) a posoudí předložená portfolia podle míry naplnění kritéria: celková architektonická a stavebně technická kvalita referenčních prací.

   Následně budou vybraní uchazeči vyzváni ke zpracování soutěžního návrhu. Kritéria, podle kterých budou soutěžní návrhy vyhodnocovány, jsou stanovena dle pořadí významnosti následovně:

   1. Kvalita komplexního krajinářského, urbanistického, architektonického a konstrukčního řešení včetně řešení propojení sportovního areálu a ZŠ;

   2. Řešení dopravní obslužnosti areálu;

   3. Míra naplnění stavebního programu;

   4. Soulad investičních a provozních nákladů předpokládaného architektonického návrhu.

   Míru naplnění kritérií, která nelze vyjádřit kvantitativně, bude porota hodnotit na základě zkušeností a znalostí jejích jednotlivých členů.

   IV.2)Administrativní informace
   IV.2.1)Předchozí zveřejnění týkající se tohoto řízení
   Číslo oznámení v Úř. věst. řady S: 2018/S 124-283045

   Oddíl V: Výsledky veřejné soutěže

   Soutěž byla ukončena bez zadání nebo rozdělení cen.: ne
   V.3)Výběr nejvhodnějšího návrhu a udělení soutěžních cen
   V.3.1)Datum rozhodnutí poroty:
   18/10/2018
   V.3.2)Informace o účastnících
   Počet účastníků, kteří budou zváženi: 10
   Počet zúčastněných malých a středních podniků: 10
   V.3.3)Název a adresa vítěze (vítězů) soutěže
   Ov architekti, s.r.o.
   24758094
   Badeniho 29/5
   Praha
   160 00
   Česká republika
   E-mail: MTVub2BrXGkpcVxnanBeYztqcShcKV51
   Kód NUTS: CZ010

   Internetová adresa: http://www.ov-a.cz

   Vítězem je malý či střední podnik: ano
   V.3.3)Název a adresa vítěze (vítězů) soutěže
   MgA Ondřej Císler, PhD.
   69319553
   Bechyňova 7
   Praha
   160 00
   Česká republika
   E-mail: MjE2X15UYlVaU1ljXFViMFddUVlcHlNfXQ==
   Kód NUTS: CZ010
   Vítězem je malý či střední podnik: ano
   V.3.3)Název a adresa vítěze (vítězů) soutěže
   ADR, s.r.o.
   25617249
   Libínská 3127/1
   Praha
   150 00
   Česká republika
   E-mail: MjEyVWBZZyJgVWRfVTRVWGYiV24=
   Kód NUTS: CZ010
   Vítězem je malý či střední podnik: ano
   V.3.4)Hodnota soutěžních cen
   Hodnota udělené ceny/cen bez DPH: 1 090 000.00 CZK

   Oddíl VI: Doplňující informace

   VI.3)Další informace:
   VI.4)Přezkumná řízení
   VI.4.1)Orgán příslušný k přezkumu
   Úřad pro ochranu hospodářské soutěže
   tř. Kpt. Jaroše 7
   Brno
   604 55
   Česká republika
   Tel.: +420 542167111
   E-mail: MjE4Xl1hYk8uY11WYRxRaA==
   Fax: +420 542167112

   Internetová adresa: https://www.uohs.cz/

   VI.4.2)Subjekt odpovědný za mediační řízení
   VI.4.3)Přezkumné řízení
   Přesné informace o lhůtách pro přezkumná řízení:

   Podmínkou pro podání návrhu k ÚOHS je podání námitek k Zadavateli, které je nutné doručit do 15 dnů ode dne, kdy se stěžovatel dozvěděl o domnělém porušení zákona Zadavatelem, nejpozději však do uzavření smlouvy nebo do chvíle, kdy se soutěž o návrh považuje po výběru návrhu za ukončenou.

   Námitky proti úkonům oznamovaným v dokumentech, které je Zadavatel povinen podle zákona uveřejnit či odeslat stěžovateli, musí být doručeny Zadavateli do 15 dnů od jejich uveřejnění či doručení stěžovateli.

   Pokud je v zadávacím řízení stanovena lhůta pro podání žádostí o účast, musí být námitky proti podmínkám vztahujícím se ke kvalifikaci dodavatele doručeny Zadavateli nejpozději do skončení této lhůty.

   Pokud je v zadávacím řízení stanovena lhůta pro podání nabídek, musí být námitky proti zadávací dokumentaci doručeny Zadavateli nejpozději do skončení této lhůty, v případě jednacího řízení s uveřejněním musí být námitky proti zadávací dokumentaci doručeny Zadavateli nejpozději do skončení lhůty pro podání předběžných nabídek.

   Námitky proti dobrovolnému oznámení o záměru uzavřít smlouvu podle § 212 odst. 2 zákona musí být doručeny Zadavateli do 30 dnů od uveřejnění tohoto oznámení.

   Zadavatel je povinen námitky vyřídit do 15 dnů. Návrh je nutné doručit ÚOHS i Zadavateli do 10 dnů ode dne, v němž stěžovatel obdržel rozhodnutí, kterým Zadavatel námitky odmítl nebo do 25 dnů od odeslání námitek, pokud Zadavatel o námitkách nerozhodl.

   Po uzavření smlouvy na veřejnou zakázku či rámcové dohody lze podat pouze návrh na uložení zákazu plnění smlouvy, a to i bez předchozího podání námitek. Návrh na uložení zákazu plnění smlouvy doručí navrhovatel ÚOHS a ve stejnopisu Zadavateli do 1 měsíce ode dne, kdy Zadavatel uveřejnil oznámení o uzavření smlouvy způsobem podle § 212 odst. 2 zákona s uvedením důvodu pro zadání veřejné zakázky bez uveřejnění oznámení o zahájení zadávacího řízení, předběžného oznámení nebo výzvy k podání nabídek ve zjednodušeném podlimitním řízení, nejpozději však do 6 měsíců od uzavření této smlouvy. Návrh na uložení zákazu plnění smlouvy podle § 254 odstavce 1 písm. d) zákona doručí navrhovatel ÚOHS a ve stejnopisu Zadavateli do 1 měsíce ode dne, kdy Zadavatel uveřejnil oznámení o uzavření smlouvy na základě rámcové dohody podle § 137 zákona nebo oznámení o uzavření smlouvy v dynamickém nákupním systému podle § 142 zákona, nejpozději však do 6 měsíců od uzavření této smlouvy.

   Ve lhůtě pro doručení návrhu je navrhovatel povinen složit na účet ÚOHS kauci ve výši 1 % z nabídkové ceny navrhovatele za celou dobu plnění veřejné zakázky nebo za dobu prvních 4 let plnění v případě smluv na dobu neurčitou, nejméně však ve výši 50 000 CZK, nejvýše ve výši 10 000 000 CZK. V případě, že navrhovatel nemůže stanovit celkovou nabídkovou cenu, je povinen složit kauci ve výši 100 000 CZK. V případě návrhu na uložení zákazu plnění smlouvy je navrhovatel povinen složit kauci ve výši 200 000 CZK. Jde-li o řízení o přezkoumání postupu pro zadávání koncesí, je navrhovatel povinen ve lhůtě pro doručení návrhu složit na účet ÚOHS kauci ve výši 1 % z předpokládané hodnoty koncese uveřejněné ve Věstníku veřejných zakázek nebo na profilu Zadavatele, nejméně však ve výši 50 000 CZK, nejvýše ve výši 10 000 000 CZK. V případě, že Zadavatel neuveřejní ve Věstníku veřejných zakázek nebo na profilu Zadavatele předpokládanou hodnotu koncese, je navrhovatel povinen složit kauci ve výši 100 000 CZK. V případě návrhu na uložení zákazu plnění koncesní smlouvy je navrhovatel povinen složit kauci ve výši 200 000 CZK.

   VI.4.4)Subjekt, u kterého lze získat informace o přezkumném řízení
   Úřad pro ochranu hospodářské soutěže
   tř. Kpt. Jaroše 7
   Brno
   604 55
   Česká republika
   Tel.: +420 542167111
   E-mail: MjIwXFtfYE0sYVtUXxpPZg==
   Fax: +420 542167112

   Internetová adresa: https://www.uohs.cz/

   VI.5)Datum odeslání tohoto oznámení:
   29/10/2018

  © European Union, http://ted.europa.eu
 • Gewährleistung

  competitionline übernimmt keine Verantwortung für Fehler, Auslassungen, Unterbrechungen, Löschungen, Mängel oder Verzögerungen im Betrieb oder bei Übertragung von Inhalten. competitionline übernimmt keine Verantwortung für Einbußen oder Schäden, die aus der Verwendung der Internetseiten, aus der Verwendung von Nutzerinhalten oder von Inhalten Dritter, die aus den Internetseiten oder über den Service gepostet oder an Nutzer übertragen werden, oder aus Interaktionen zwischen Nutzer und Internetseiten (online oder offline) resultieren. Bitte lesen Sie hierzu unsere Nutzungsbedingungen.


INFO-BOX

Ausschreibung veröffentlicht 02.07.2018
Ergebnis veröffentlicht 07.11.2018
Zuletzt aktualisiert 07.11.2018
Wettbewerbs-ID 3-307116
Seitenaufrufe 189

AKTUELLE ERGEBNISSE

AnzeigeAnzeige