loading
Diashow © VINCENTS Arhitektūra

 • LV-2015 Jūrmala
 • 08/2019
 • Ergebnis
 • (ID 3-335390)

Sanierung und Erweiterung des denkmalgeschützten Konzertsaales Dzintari in Jūrmala / Dzintaru koncertzāles attīstība

Offener Wettbewerb
Anzeige


 • 2. Preis

  maximieren

  • Architekten
   SIA Vincents - VINCENTS Arhitektūra, Rīga (LV)

   Beitrag ansehen • Rang

  maximieren

 • Rang

  maximieren

 • Rang

  maximieren

 
 • Projektdaten

  maximieren

  Entscheidung 14.08.2019 Entscheidung
  Verfahren Offener Wettbewerb
  Teilnehmer Tatsächliche Teilnehmer: 5
  Gebäudetyp Kultur-, Veranstaltungsgebäude
  Art der Leistung Objektplanung Gebäude
  Sprache Lettisch
  Aufgabe
  Dzintaru koncertzāles attīstība.

  Metu konkursa uzdevums ir izstrādāt visaptverošu Dzintaru koncertzāles attīstības redzējumu, kura pamatā ir pietāte pret Jūrmalas kūrorta koncertdzīves tradīcijām gadsimtu garumā – dažādos laikos tapušu un dažādu arhitektu ar dažādu attieksmi radītajām koncertu norises vietām –, vienlaikus kritiski vērtējot kultūras un arhitektūras slāņu pārklāšanās rezultātā radušās telpiskās un funkcionālās nepilnības.
  Tajā ietverami risinājumi atsevišķām būvēm – esošām un jaunām –, kā arī Dzintaru koncertzālei un tās apkārtnei:
  1. Vasaras zāles pārbūve (kopā ar terasi),
  2. Dzintaru koncertzāles ieejas un kases apvienošana, restorāna paplašināšana,
  3. administrācijas biroja jaunbūve,
  4. vasaras kafejnīcu paviljonu jaunbūves,
  5. Dzintaru koncertzāles un tai piegulošās teritorijas labiekārtojums.

  Atklāta konkursa kārtībā iegūtajam labākajam Dzintaru koncertzāles attīstības meta risinājumiem, bez visām Nolikumā minētajām prasībām, jāievēro arī šādi nosacījumi:
  1. Jāatspoguļo Pasūtītāja kā videi draudzīgas un sociāli atbildīgas organizācijas filozofija.
  2. Jāatbilst ilgtspējīgas prasībām: inženiertehnisko risinājumu pamatotība, risinājumu piemērotība uzlabojumiem, energoefektivitāte, atjaunojamo resursu izmantošana, atbilstība vietas klimatiskajiem apstākļiem.
  3. Jāsaskan ar universālā dizaina principiem: visiem cilvēkiem pieejama vide, produkti, pakalpojumi un informācija.
  To kvalitātes rādītājs ir iekļaujošas attieksme diktēti vides pieejamības risinājumi, kas atbilst attiecīgajām Latvijas būvnormatīvu prasībām, parāda izpratni par dizainu, materiāliem un ir uzskatāmi par ieguldījumu sabiedrības mērķa “Arhitektūra visiem” – sasniegšanā.
  Informationen

  Ein 1. Preis wurde nicht vergeben.

  Adresse des Bauherren LV-2015 Jūrmala
    Ausschreibung anzeigen

 • Anzeigentext Ausschreibung

  maximieren


  • Latvija-Jūrmala: Arhitektūras un saistītie pakalpojumi

   2019/S 068-160588

   Paziņojums par metu konkursu

   Legal Basis:

   Direktīva 2014/24/ES

   I iedaļa: Līgumslēdzēja iestāde/līgumslēdzējs

   I.1)Nosaukums un adreses
   Jūrmalas pilsētas dome
   90000056357
   Jomas iela 1/5
   Jūrmala
   LV-2015
   Latvija
   Kontaktpersona: Deniss Piļkevičs
   Tālrunis: +371 26191281
   E-pasts: MjEwY1tqa2FlZGFraGlpNmBraGNXYlckYmw=
   NUTS kods: LV00

   Interneta adrese(-es):

   Galvenā adrese: http://www.jurmala.lv

   Pircēja profila adrese: https://www.eis.gov.lv

   I.2)Informācija par kopējo iepirkumu
   I.3)Saziņa
   Tieša, neierobežota, bezmaksas piekļuve iepirkuma dokumentiem pilnā apmērā : https://www.eis.gov.lv/EKEIS/Supplier/Procurement/19247
   Papildu informāciju var saņemt citā adresē:
   Jūrmalas pilsētas dome
   90000056357
   Dzintaru prospekts 3/4
   Jūrmala
   LV-2015
   Latvija
   Kontaktpersona: Dzintaru prospekts 3/4, Jūrmala
   Tālrunis: +371 26191281
   E-pasts: MTNqYnFyaGxraHJvcHA9Z3Jval5pXitpcw==
   NUTS kods: LV00

   Interneta adrese(-es):

   Galvenā adrese: http://www.jurmala.lv

   Piedāvājumi vai dalības pieteikumi jāsūta uz iepriekš minēto adresi
   I.4)Līgumslēdzējas iestādes veids
   Reģionāla vai vietēja iestāde
   I.5)Galvenā darbības joma
   Vispārēji sabiedriskie pakalpojumi

   II iedaļa: Priekšmets

   II.1)Iepirkuma apjoms
   II.1.1)Nosaukums:

   Dzintaru koncertzāles attīstība

   Atsauces numurs: JPD 2019/44
   II.1.2)Galvenās CPV kods
   71200000
   II.2)Apraksts
   II.2.2)Papildu CPV kods(-i)
   71200000
   II.2.4)Iepirkuma apraksts:

   Dzintaru koncertzāles attīstība.

   II.2.13)Informācija par Eiropas Savienības fondiem
   Iepirkums ir saistīts ar projektu un/vai programmu, ko finansē no Eiropas Savienības fondiem: nē

   III iedaļa: Juridiskā, saimnieciskā, finansiālā un tehniskā informācija

   III.1)Dalības nosacījumi
   III.1.10)Dalībnieku atlases kritēriji:
   III.2)Ar līgumu saistītie nosacījumi
   III.2.1)Informācija par konkrēto profesiju
   Piedalīties var tikai konkrētās profesijas pārstāvji: jā
   Norādīt profesiju:

   Atbilstoši metu konkursa nolikuma 3. sadaļā "Kvalifikācijas prasības" minētajam (arhitekts, ainavu arhitekts).

   IV iedaļa: Procedūra

   IV.1)Apraksts
   IV.1.2)Konkursa veids
   Atklāts
   IV.1.7)Jau atlasīto dalībnieku vārdi/nosaukumi:
   IV.1.9)Projektu vērtēšanas kritēriji:

   Arhitektoniskā risinājuma kvalitāte, būvapjomu un fasāžu izteiksmība, idejas oriģinalitāte, funkcionālais, telpiskais plānojums un energoefektivitāte, vides pieejamība;

   Inženiertehniskie risinājumi;

   Dzintaru koncertzāles teritorijas un parka labiekārtojuma koncepcija, mazās arhitektūras formas.

   IV.2)Administratīvā informācija
   IV.2.2)Termiņš, līdz kuram jāsaņem projekti vai dalības pieteikumi
   Datums: 05/07/2019
   Vietējais laiks: 15:00
   IV.2.3)Datums, kad atlasītājiem kandidātiem nosūtīts dalības uzaicinājums
   IV.2.4)Valodas, kurās var sagatavot projektu vai dalības pieteikumu:
   Latviešu valoda
   IV.3)Godalgas un žūrija
   IV.3.1)Informācija par godalgām
   Tiks piešķirta(-as) godalga(-as): jā
   Piešķiramo godalgu skaits un vērtība:

   3, 25000 EUR

   IV.3.2)Informācija par maksājumiem visiem dalībniekiem:

   25 000 EUR (kopējā summa, skat. nolikuma 5.6. punktu).

   IV.3.3)Turpmākie līgumi
   Pakalpojumu līguma slēgšanas tiesības pēc konkursa tiks piešķirtas konkursa uzvarētājam vai vienam no uzvarētājiem: jā
   IV.3.4)Žūrijas lēmums
   Žūrijas lēmums līgumslēdzējai iestādei/līgumslēdzējam ir saistošs: jā
   IV.3.5)Izvēlēto žūrijas locekļu vārdi:
   Rita Sproģe
   Vita Zvejniece
   Gundega Ose
   Dace Briede
   Guntars Ķirsis
   Juris Dambis
   Uldis Balodis
   Miķelis Putrāms
   Didzis Jaunzems

   VI iedaļa: Papildinformācija

   VI.3)Papildu informācija:
   VI.4)Pārskatīšanas procedūras
   VI.4.1)Struktūra, kas atbildīga par pārskatīšanu
   Iepirkumu uzraudzības birojs
   Eksporta iela 6
   Rīga
   Latvija
   Tālrunis: +371 67326719
   E-pasts: MjE0YlNlZmUyW2dUIFlhaCBeaA==
   Fakss: +371 67326720

   Interneta adrese: http://www.iub.gov.lv

   VI.4.2)Struktūra, kas atbildīga par pārskatīšanas procedūrām
   VI.4.3)Pārskatīšanas procedūra
   VI.4.4)Dienests, no kura var iegūt informāciju par pārskatīšanas procedūru
   Iepirkumu uzraudzības birojs
   Eksporta iela 6
   Rīga
   LV-1010
   Latvija
   Tālrunis: +371 67326719
   E-pasts: MThoWWtsazhhbVomX2duJmRu
   Fakss: +371 67326720

   Interneta adrese: http://www.iub.gov.lv

   VI.5)Šā paziņojuma nosūtīšanas datums:
   02/04/2019
  © European Union, http://ted.europa.eu
 • Anzeigentext Ergebnis

  maximieren


  • Latvija-Jūrmala: Arhitektūras un saistītie pakalpojumi

   2019/S 175-426975

   Metu konkursa rezultāti

   Legal Basis:

   Direktīva 2014/24/ES

   I iedaļa: Līgumslēdzēja iestāde/līgumslēdzējs

   I.1)Nosaukums un adreses
   Jūrmalas pilsētas dome
   90000056357
   Jomas iela 1/5
   Jūrmala
   LV-2015
   Latvija
   Kontaktpersona: Deniss Piļkevičs
   Tālrunis: +371 26191281
   E-pasts: MTNqYnFyaGxraHJvcHA9Z3Jval5pXitpcw==
   NUTS kods: LV00

   Interneta adrese(-es):

   Galvenā adrese: http://www.jurmala.lv

   Pircēja profila adrese: https://www.eis.gov.lv/EKEIS/Supplier/Organizer/954

   I.2)Informācija par kopējo iepirkumu
   I.4)Līgumslēdzējas iestādes veids
   Reģionāla vai vietēja iestāde
   I.5)Galvenā darbības joma
   Vispārēji sabiedriskie pakalpojumi

   II iedaļa: Priekšmets

   II.1)Iepirkuma apjoms
   II.1.1)Nosaukums:

   Dzintaru koncertzāles attīstība

   Atsauces numurs: JPD 2019/44
   II.1.2)Galvenās CPV kods
   71200000
   II.2)Apraksts
   II.2.2)Papildu CPV kods(-i)
   71200000
   II.2.4)Iepirkuma apraksts:

   Dzintaru koncertzāles attīstība.

   II.2.13)Informācija par Eiropas Savienības fondiem
   Iepirkums ir saistīts ar projektu un/vai programmu, ko finansē no Eiropas Savienības fondiem: nē

   IV iedaļa: Procedūra

   IV.1)Apraksts
   IV.1.2)Konkursa veids
   Atklāts
   IV.1.9)Projektu vērtēšanas kritēriji:

   Arhitektoniskā risinājuma kvalitāte, būvapjomu un fasāžu izteiksmība, idejas oriģinalitāte, funkcionālais, telpiskais plānojums un energoefektivitāte, vides pieejamība

   Inženiertehniskie risinājumi

   Dzintaru koncertzāles teritorijas un parka labiekārtojuma koncepcija, mazās arhitektūras formas

   IV.2)Administratīvā informācija
   IV.2.1)Iepriekšēja publikācija par šo pašu procedūru
   Paziņojuma numurs ES OV: 2019/S 068-160588

   V iedaļa: Konkursa rezultāti

   Konkurss tika izbeigts bez līguma slēgšanas tiesību piešķiršanas: nē
   V.3)Līguma slēgšanas tiesību piešķiršana un godalgas
   V.3.1)Žūrijas lēmuma datums:
   20/08/2019
   V.3.2)Informācija par dalībniekiem
   Dalībnieku skaits: 5
   MVU, kas piedalās, skaits: 5
   V.3.3)Konkursa uzvarētāja(-u) vārds(-i)/nosaukums(-i) un adrese(-es)
   SIA "Vincents"
   Ventspils iela 48
   Rīga
   LV-1010
   Latvija
   NUTS kods: LV00
   Uzvarētājs ir MVU: jā
   V.3.4)Godalgas(-u) vērtība
   Piešķirtās(-o) godalgas(-u) vērtība bez PVN: 7 500.00 EUR

   VI iedaļa: Papildinformācija

   VI.3)Papildu informācija:
   VI.4)Pārskatīšanas procedūras
   VI.4.1)Struktūra, kas atbildīga par pārskatīšanu
   Iepirkumu uzraudzības birojs
   Eksporta iela 6
   Rīga
   LV-1010
   Latvija
   Tālrunis: +371 67326719
   E-pasts: MTNtXnBxcD1mcl8rZGxzK2lz
   Fakss: +371 67326720

   Interneta adrese: http://www.iub.gov.lv

   VI.4.2)Struktūra, kas atbildīga par pārskatīšanas procedūrām
   VI.4.3)Pārskatīšanas procedūra
   Precīza informācija par pārskatīšanas procedūru termiņu(-iem):

   Saskaņā ar Publisko iepirkumu likuma 68. panta otro daļu.

   VI.4.4)Dienests, no kura var iegūt informāciju par pārskatīšanas procedūru
   Iepirkumu uzraudzības birojs
   Eksporta iela 6
   Rīga
   LV-1010
   Latvija
   Tālrunis: +371 67326719
   E-pasts: MjE2YFFjZGMwWWVSHldfZh5cZg==
   Fakss: +371 67326720

   Interneta adrese: http://www.iub.gov.lv

   VI.5)Šā paziņojuma nosūtīšanas datums:
   09/09/2019

  © European Union, http://ted.europa.eu
 • Gewährleistung

  competitionline übernimmt keine Verantwortung für Fehler, Auslassungen, Unterbrechungen, Löschungen, Mängel oder Verzögerungen im Betrieb oder bei Übertragung von Inhalten. competitionline übernimmt keine Verantwortung für Einbußen oder Schäden, die aus der Verwendung der Internetseiten, aus der Verwendung von Nutzerinhalten oder von Inhalten Dritter, die aus den Internetseiten oder über den Service gepostet oder an Nutzer übertragen werden, oder aus Interaktionen zwischen Nutzer und Internetseiten (online oder offline) resultieren. Bitte lesen Sie hierzu unsere Nutzungsbedingungen.


INFO-BOX

Ausschreibung veröffentlicht 05.04.2019
Ergebnis veröffentlicht 13.09.2019
Zuletzt aktualisiert 13.09.2019
Wettbewerbs-ID 3-335390
Seitenaufrufe 89

AKTUELLE ERGEBNISSE

AnzeigeAnzeige