loading
Diashow Bild_01, © Janosch Welzien I Štěpánka Úlehlová I Filip Herman, Visualisierer: FRESHIMAGES.DE

 • CZ-624 00 Brno
 • 10/2019
 • Ergebnis
 • (ID 3-342463)

Neugestaltung eines Kultur- und Sozialzentrums in Brünn (CZ)

Offener Wettbewerb
Anzeige


 • 1. Preis

  maximieren

  • Architektin
   Štěpánka Úlehlová (CZ)

   Beitrag ansehen  • kein Bild vorhanden Architekt
   Filip Hermann (CZ)

   Beitrag ansehen  • kein Bild vorhanden Architekt
   Janosch Welzien, München (DE)

   Beitrag ansehen • 2. Preis

  maximieren

  • Architekten
   Architekti Brno s.r.o., Brno (CZ)

   Beitrag ansehen • 3. Preis

  maximieren

  • Architektin
   Jana Kafková (CZ)

   Beitrag ansehen  • kein Bild vorhanden Architektin
   Marie Blahová (CZ)

   Beitrag ansehen  • kein Bild vorhanden Architekt
   Jindřich Blaha (CZ)

   Beitrag ansehen • Anerkennung

  maximieren

  • Architekten
   mh architects, Prag (CZ)

   Beitrag ansehen • Anerkennung

  maximieren

  • Architekten
   monom works s.r.o., Prag (CZ)

   Beitrag ansehen 
 • Projektdaten

  maximieren

  Entscheidung 04.10.2019 Entscheidung
  Verfahren Offener Wettbewerb
  Teilnehmer Tatsächliche Teilnehmer: 27
  Gebäudetyp Kultur-, Veranstaltungsgebäude / Staatliche und kommunale Bauten
  Art der Leistung Objektplanung Gebäude
  Sprachen Tschechisch, Slowakisch
  Auslober/Bauherr Brno-Komín, Brno (CZ)
  Betreuer Kancelář architekta města Brna, Brno (CZ)
  Preisrichter Doc. Ing. arch. Ivan Wahla (Vorsitzender), Mgr. Milada Blatná (stellvertretender Vorsitzender), Doc. Ing. arch. Michal Sedláček, Doc. Ing. arch. Antonín Novák
  Aufgabe
  Gegenstand des Wettbewerbs war die Gestaltung des Kultur- und Sozialzentrums Stará hasička (ehemalige Feuerwehr). Der Vorschlag beinhaltete auch die Anpassung des angrenzenden öffentlichen Raums an die Ausdehnung des Gebiets, in dem die gesellschaftlichen Ereignisse des Stadtviertels (Feste, Weihnachtsfeste, Konzerte usw.) stattfinden. Der Entwurf sollte im Detail eines Architekturstudiums ausgearbeitet werden. Der bestehende Zustand der Alten Feuerwehr ist bereits unbefriedigend und sollte modernisiert werden. Das Gebäude des Kultur- und Sozialzentrums soll über einen multifunktionalen Raum, Clubräume mit entsprechender Ausstattung verfügen und den Bewohnern des Stadtteils dienen.

  Architektonická soutěž „Stará hasička", Brno-Komín

  Předmětem soutěže je návrh kulturního a společenského centra Stará hasička (objekt bývalé hasičky).
  Součástí návrhu je také úprava přilehlého veřejného prostranství v rozsahu řešeného území, na kterém se pořádají společenské akce městské části (hody, vánoční slavnosti, koncerty apod.). Návrh bude zpracován v podrobnosti architektonické studie.
  Podmínky účasti v soutěži splní fyzické a právnické osoby, popřípadě jejich společnosti, které:
  a) prokážou, že nikdo z budoucích autorů, popř. spoluautorů soutěžního návrhu a jejich spolupracovníků a v případě právnických osob též nikdo ze statutárních orgánů:
  1) se bezprostředně nezúčastnil na přípravě soutěžního zadání a na vyhlášení soutěže;
  2) není řádným členem nebo náhradníkem poroty, sekretářem poroty, přezkušovatelem soutěžních návrhů nebo přizvaným odborníkem této soutěže;
  3) není manželem, přímým příbuzným, trvalým projektovým partnerem, bezprostředním nadřízeným či přímým spolupracovníkem osob uvedených v bodech a.1) a a.2), pokud tyto osoby jsou uvedeny v soutěžních podmínkách;
  4) není členem samosprávných orgánů zadavatele nebo zaměstnancem úřadů zadavatele nebo právnických osob zřízených zadavatelem, které se podílely na projednávání a schvalování soutěžních podmínek, soutěžního zadání anebo se budou podílet na projednávání a schvalování výsledků soutěže, výsledků řízení o zadání zakázky v návaznosti na soutěž a
  výsledků zakázky zadané v návaznosti na soutěž.
  b) splňují základní způsobilost dle § 74 Zákona;
  c) jsou zapsány v obchodním rejstříku nebo jiné evidenci (nevztahuje se na fyzické osoby a jejich společnosti a na právnické osoby se sídlem v zemi, kde taková evidence není vyžadována);
  d) mají oprávnění k podnikání pro projektovou činnost ve výstavbě (nevztahuje se na účastníky, které jsou osobami vykonávající činnost architekta nebo inženýra jako svobodné povolání a na fyzické a právnické osoby se sídlem v zemi, kde takové oprávnění není vyžadováno);
  e) jsou autorizovaným architektem podle zákona č. 360/1992 Sb., o výkonu povolání autorizovaných architektů a o výkonu povolání autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě, v platném znění, případně autorizovaným architektem podle práva státu, jehož je občanem nebo v němž má své sídlo, požadována je autorizace ČKA A.0 nebo A.1 nebo zahraniční ekvivalent.
  Adresse des Bauherren CZ-624 00 Brno
    Ausschreibung anzeigen

 • Anzeigentext Ausschreibung

  maximieren


  • Česko-Brno: Architektonické a související služby

   2019/S 110-269854

   Oznámení o soutěži o návrh

   Legal Basis:

   směrnice 2014/24/EU

   Oddíl I: Veřejný zadavatel/zadavatel

   I.1)Název a adresa
   Statutární město Brno, městská část Brno-Komín
   44992785
   Vavřinecká 15
   Brno
   624 00
   Česko
   Kontaktní osoba: Ing. arch. Tomáš Pavlíček
   Tel.: +420 770176563
   E-mail: MjEyZFVqYF1XWV8iaGNhVWc0X1VhVmZiYyJXbg==
   Kód NUTS: CZ064

   Internetové adresy:

   Hlavní adresa: www.brno-komin.cz

   Adresa profilu zadavatele: https://www.e-zakazky.cz/Profil-Zadavatele/822200e7-21f5-468a-a9dd-910ff7f99bc8

   I.2)Informace o společném zadávání veřejných zakázek
   I.3)Komunikace
   Zadávací dokumentace je dostupná přímo a zcela bez omezení či poplatků na: https://www.e-zakazky.cz/Profil-Zadavatele/822200e7-21f5-468a-a9dd-910ff7f99bc8
   Další informace lze získat na výše uvedené adrese
   Nabídky nebo žádosti o účast musí být zaslány elektronicky prostřednictvím: https://www.e-zakazky.cz/Profil-Zadavatele/822200e7-21f5-468a-a9dd-910ff7f99bc8
   Nabídky nebo žádosti o účast musí být zaslány na následující adresu:
   Kancelář architekta města Brna, p.o.
   05128820
   Zelný trh 331/13
   Brno
   602 00
   Česko
   Kontaktní osoba: Ing. arch. Tomáš Pavlíček
   Tel.: +420 770176563
   E-mail: MjIwXE1iWFVPUVcaYFtZTV8sV01ZTl5aWxpPZg==
   Kód NUTS: CZ064

   Internetové adresy:

   Hlavní adresa: www.brno-komin.cz

   Adresa profilu zadavatele: https://www.e-zakazky.cz/Profil-Zadavatele/822200e7-21f5-468a-a9dd-910ff7f99bc8

   I.4)Druh veřejného zadavatele
   Regionální či místní orgán
   I.5)Hlavní předmět činnosti
   Služby pro širokou veřejnost

   Oddíl II: Předmět

   II.1)Rozsah veřejné zakázky
   II.1.1)Název:

   Architektonická soutěž „Stará hasička", Brno-Komín

   II.1.2)Hlavní kód CPV
   71200000
   II.2)Popis
   II.2.2)Dodatečný(-é) kód(-y) CPV
   71200000
   II.2.4)Popis zakázky:

   Předmětem soutěže je návrh kulturního a společenského centra Stará hasička (objekt bývalé hasičky).

   Součástí návrhu je také úprava přilehlého veřejného prostranství v rozsahu řešeného území, na kterém se pořádají společenské akce městské části (hody, vánoční slavnosti, koncerty apod.). Návrh bude zpracován v podrobnosti architektonické studie.

   Podmínky účasti v soutěži splní fyzické a právnické osoby, popřípadě jejich společnosti, které:

   a) prokážou, že nikdo z budoucích autorů, popř. spoluautorů soutěžního návrhu a jejich spolupracovníků a v případě právnických osob též nikdo ze statutárních orgánů:

   1) se bezprostředně nezúčastnil na přípravě soutěžního zadání a na vyhlášení soutěže;

   2) není řádným členem nebo náhradníkem poroty, sekretářem poroty, přezkušovatelem soutěžních návrhů nebo přizvaným odborníkem této soutěže;

   3) není manželem, přímým příbuzným, trvalým projektovým partnerem, bezprostředním nadřízeným či přímým spolupracovníkem osob uvedených v bodech a.1) a a.2), pokud tyto osoby jsou uvedeny v soutěžních podmínkách;

   4) není členem samosprávných orgánů zadavatele nebo zaměstnancem úřadů zadavatele nebo právnických osob zřízených zadavatelem, které se podílely na projednávání a schvalování soutěžních podmínek, soutěžního zadání anebo se budou podílet na projednávání a schvalování výsledků soutěže, výsledků řízení o zadání zakázky v návaznosti na soutěž a

   výsledků zakázky zadané v návaznosti na soutěž.

   b) splňují základní způsobilost dle § 74 Zákona;

   c) jsou zapsány v obchodním rejstříku nebo jiné evidenci (nevztahuje se na fyzické osoby a jejich společnosti a na právnické osoby se sídlem v zemi, kde taková evidence není vyžadována);

   d) mají oprávnění k podnikání pro projektovou činnost ve výstavbě (nevztahuje se na účastníky, které jsou osobami vykonávající činnost architekta nebo inženýra jako svobodné povolání a na fyzické a právnické osoby se sídlem v zemi, kde takové oprávnění není vyžadováno);

   e) jsou autorizovaným architektem podle zákona č. 360/1992 Sb., o výkonu povolání autorizovaných architektů a o výkonu povolání autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě, v platném znění, případně autorizovaným architektem podle práva státu, jehož je občanem nebo v němž má své sídlo, požadována je autorizace ČKA A.0 nebo A.1 nebo zahraniční ekvivalent.

   II.2.13)Informace o financování z prostředků Evropské unie
   Zakázka se vztahuje k projektu a/nebo programu financovanému z prostředků Evropské unie: ne

   Oddíl III: Právní, ekonomické, finanční a technické informace

   III.1)Podmínky účasti
   III.1.10)Kritéria pro výběr účastníků:
   III.2)Podmínky vztahující se k zakázce
   III.2.1)Informace o vyhrazení určité profesi
   Účast je vyhrazena určité profesi: ano
   Uveďte profesi:

   Viz Oddíl II. - Podmínky účasti v soutěži

   Oddíl IV: Řízení

   IV.1)Popis
   IV.1.2)Druh soutěže
   Otevřená
   IV.1.7)Jména účastníků, kteří již byli vybráni:
   IV.1.9)Kritéria pro hodnocení projektů:

   Kritéria, podle kterých budou soutěžní návrhy vyhodnocovány, jsou stanoveny bez pořadí významnosti následovně:

   a) kvalita architektonického a dispozičního řešení návrhu;

   b) míra naplnění požadavků soutěžního zadání;

   c) vazba na okolí z hlediska veřejných prostranství, topografie, dopravní obsluhy a kvality životního prostředí;

   d) ekonomická přiměřenost návrhu z hlediska udržitelnosti a investičních a provozních nákladů;

   e) vztah k přilehlé stávající zástavbě.

   IV.2)Administrativní informace
   IV.2.2)Lhůta pro doručení projektů nebo žádostí o účast
   Datum: 23/09/2019
   Místní čas: 15:00
   IV.2.3)Datum odeslání výzev k účasti vybraným zájemcům
   IV.2.4)Jazyk nebo jazyky, ve kterých mohou být vypracovány projekty nebo žádosti o účast:
   Ceština, Slovenština
   IV.3)Soutěžní ceny a porota
   IV.3.1)Informace o cenách
   Bude udělena soutěžní cena či ceny: ano
   Uveďte počet a hodnotu cen, které mají být uděleny:

   Celková částka na ceny, odměny a náhrady výloh v soutěži

   Celková částka na ceny, odměny a náhrady výloh v soutěži se stanovuje ve výši 400 000 CZK (slovy: čtyři sta tisíc korun českých).

   Ceny

   1. cena se stanovuje ve výši 150 000 CZK (sto padesát tisíc korun českých).

   2. cena se stanovuje ve výši 120 000 CZK (sto dvacet tisíc korun českých).

   3. cena se stanovuje ve výši 80 000 CZK (osmdesát tisíc korun českých).

   Odměny

   Pro návrhy neoceněné, které však přinesly pozoruhodné dílčí podněty a řešení, se stanovuje částka na odměny ve výši 50 000 CZK (slovy: padesát tisíc korun českých).

   IV.3.2)Údaje o platbách všem účastníkům:
   IV.3.3)Navazující zakázky
   Zakázky na služby navazující na soutěž budou zadány vítězi nebo vítězům soutěže: ano
   IV.3.4)Rozhodnutí poroty
   Rozhodnutí poroty je pro veřejného zadavatele/zadavatele závazné: ano
   IV.3.5)Jména vybraných členů poroty:

   Oddíl VI: Doplňující informace

   VI.3)Další informace:
   VI.4)Přezkumná řízení
   VI.4.1)Orgán příslušný k přezkumu
   Úřad pro ochranu hospodářské soutěže
   tř. Kpt. Jaroše 7
   Brno
   604 55
   Česko
   Tel.: +420 542167111
   E-mail: MjE5XVxgYU4tYlxVYBtQZw==
   Fax: +420 542167112

   Internetová adresa: https://www.uohs.cz/

   VI.4.2)Subjekt odpovědný za mediační řízení
   VI.4.3)Přezkumné řízení
   Přesné informace o lhůtách pro přezkumná řízení:

   Podmínkou pro podání návrhu k ÚOHS je podání námitek k Zadavateli, které je nutné doručit do 15 dnů ode dne, kdy se stěžovatel dozvěděl o domnělém porušení zákona Zadavatelem, nejpozději však do uzavření smlouvy nebo do chvíle, kdy se soutěž o návrh považuje po výběru návrhu za ukončenou.

   Námitky proti úkonům oznamovaným v dokumentech, které je Zadavatel povinen podle zákona uveřejnit či odeslat stěžovateli, musí být doručeny Zadavateli do 15 dnů od jejich uveřejnění či doručení stěžovateli.

   Pokud je v zadávacím řízení stanovena lhůta pro podání žádostí o účast, musí být námitky proti podmínkám vztahujícím se ke kvalifikaci dodavatele doručeny Zadavateli nejpozději do skončení této lhůty.

   Pokud je v zadávacím řízení stanovena lhůta pro podání nabídek, musí být námitky proti zadávací dokumentaci doručeny Zadavateli nejpozději do skončení této lhůty, v případě jednacího řízení s uveřejněním musí být námitky proti zadávací dokumentaci doručeny Zadavateli nejpozději do skončení lhůty pro podání předběžných nabídek.

   Námitky proti dobrovolnému oznámení o záměru uzavřít smlouvu podle § 212 odst. 2 zákona musí být doručeny Zadavateli do 30 dnů od uveřejnění tohoto oznámení.

   Zadavatel je povinen námitky vyřídit do 15 dnů. Návrh je nutné doručit ÚOHS i Zadavateli do 10 dnů ode dne, v němž stěžovatel obdržel rozhodnutí, kterým Zadavatel námitky odmítl nebo do 25 dnů od odeslání námitek, pokud Zadavatel o námitkách nerozhodl.

   Po uzavření smlouvy na veřejnou zakázku či rámcové dohody lze podat pouze návrh na uložení zákazu plnění smlouvy, a to i bez předchozího podání námitek. Návrh na uložení zákazu plnění smlouvy doručí navrhovatel ÚOHS a ve stejnopisu Zadavateli do 1 měsíce ode dne, kdy Zadavatel uveřejnil oznámení o uzavření smlouvy způsobem podle § 212 odst. 2 zákona s uvedením důvodu pro zadání veřejné zakázky bez uveřejnění oznámení o zahájení zadávacího řízení, předběžného oznámení nebo výzvy k podání nabídek ve zjednodušeném podlimitním řízení, nejpozději však do 6 měsíců od uzavření této smlouvy. Návrh na uložení zákazu plnění smlouvy podle § 254 odstavce 1 písm. d) zákona doručí navrhovatel ÚOHS a ve stejnopisu Zadavateli do 1 měsíce ode dne, kdy Zadavatel uveřejnil oznámení o uzavření smlouvy na základě rámcové dohody podle § 137 zákona nebo oznámení o uzavření smlouvy v dynamickém nákupním systému podle § 142 zákona, nejpozději však do 6 měsíců od uzavření této smlouvy.

   Ve lhůtě pro doručení návrhu je navrhovatel povinen složit na účet ÚOHS kauci ve výši 1 % z nabídkové ceny navrhovatele za celou dobu plnění veřejné zakázky nebo za dobu prvních 4 let plnění v případě smluv na dobu neurčitou, nejméně však ve výši 50 000 CZK, nejvýše ve výši 10 000 000 CZK. V případě, že navrhovatel nemůže stanovit celkovou nabídkovou cenu, je povinen složit kauci ve výši 100 000 CZK. V případě návrhu na uložení zákazu plnění smlouvy je navrhovatel povinen složit kauci ve výši 200 000 CZK. Jde-li o řízení o přezkoumání postupu pro zadávání koncesí, je navrhovatel povinen ve lhůtě pro doručení návrhu složit na účet ÚOHS kauci ve výši 1 % z předpokládané hodnoty koncese uveřejněné ve Věstníku veřejných zakázek nebo na profilu Zadavatele, nejméně však ve výši 50 000 CZK, nejvýše ve výši 10 000 000 CZK. V případě, že Zadavatel neuveřejní ve Věstníku veřejných zakázek nebo na profilu Zadavatele předpokládanou hodnotu koncese, je navrhovatel povinen složit kauci ve výši 100 000 CZK. V případě návrhu na uložení zákazu plnění koncesní smlouvy je navrhovatel povinen složit kauci ve výši 200 000 CZK.

   VI.4.4)Subjekt, u kterého lze získat informace o přezkumném řízení
   Úřad pro ochranu hospodářské soutěže
   tř. Kpt. Jaroše 7
   Brno
   604 55
   Česko
   Tel.: +420 542167111
   E-mail: MjEzY2JmZ1QzaGJbZiFWbQ==
   Fax: +420 542167112

   Internetová adresa: https://www.uohs.cz/

   VI.5)Datum odeslání tohoto oznámení:
   06/06/2019
  © European Union, http://ted.europa.eu
 • Anzeigentext Ergebnis

  maximieren


  • Česko-Brno: Architektonické a související služby

   2019/S 234-574348

   Výsledky soutěže o návrh

   Právní základ:

   směrnice 2014/24/EU

   Oddíl I: Veřejný zadavatel/zadavatel

   I.1)Název a adresa
   Úřední název: Statutární město Brno, městská část Brno-Komín
   Národní identifikační číslo: 44992785
   Poštovní adresa: Vavřinecká 15
   Obec: Brno
   Kód NUTS: CZ064
   PSČ: 624 00
   Země: Česko
   Kontaktní osoba: Ing. arch. Tomáš Pavlíček
   E-mail: MjEzY1RpX1xWWF4hZ2JgVGYzXlRgVWVhYiFWbQ==
   Tel.: +420 770176563

   Internetové adresy:

   Hlavní adresa: www.brno-komin.cz

   Adresa profilu zadavatele: https://www.e-zakazky.cz/Profil-Zadavatele/822200e7-21f5-468a-a9dd-910ff7f99bc8

   I.2)Informace o společném zadávání veřejných zakázek
   I.4)Druh veřejného zadavatele
   Regionální či místní orgán
   I.5)Hlavní předmět činnosti
   Služby pro širokou veřejnost

   Oddíl II: Předmět

   II.1)Rozsah veřejné zakázky
   II.1.1)Název:

   Architektonická soutěž „Stará hasička", Brno-Komín

   II.1.2)Hlavní kód CPV
   71200000
   II.2)Popis
   II.2.2)Dodatečný(-é) kód(-y) CPV
   71200000
   II.2.4)Popis zakázky:

   Předmětem soutěže je návrh kulturního a společenského centra Stará hasička (objekt bývalé hasičky). Součástí návrhu je také úprava přilehlého veřejného prostranství v rozsahu řešeného území, na kterém se pořádají společenské akce městské části (hody, vánoční slavnosti, koncerty apod.). Návrh bude zpracován v podrobnosti architektonické studie.

   II.2.13)Informace o financování z prostředků Evropské unie
   Zakázka se vztahuje k projektu a/nebo programu financovanému z prostředků Evropské unie: ne

   Oddíl IV: Řízení

   IV.1)Popis
   IV.1.2)Druh soutěže
   Otevřená
   IV.1.9)Kritéria pro hodnocení projektů:

   Kritéria, podle kterých budou soutěžní návrhy vyhodnocovány, jsou stanoveny bez pořadí významnosti následovně:

   a) kvalita architektonického a dispozičního řešení návrhu;

   b) míra naplnění požadavků soutěžního zadání;

   c) vazba na okolí z hlediska veřejných prostranství, topografie, dopravní obsluhy a kvality životního prostředí;

   d) ekonomická přiměřenost návrhu z hlediska udržitelnosti a investičních a provozních nákladů; e) vztah k přilehlé stávající zástavbě.

   IV.2)Administrativní informace
   IV.2.1)Předchozí zveřejnění týkající se tohoto řízení
   Číslo oznámení v Úř. věst. řady S: 2019/S 110-269854

   Oddíl V: Výsledky veřejné soutěže

   Soutěž byla ukončena bez zadání nebo rozdělení cen.: ne
   V.3)Výběr nejvhodnějšího návrhu a udělení soutěžních cen
   V.3.1)Datum rozhodnutí poroty:
   04/10/2019
   V.3.2)Informace o účastnících
   Počet účastníků, kteří budou zváženi: 27
   Počet zahraničních účastníků: 1
   V.3.3)Název a adresa vítěze (vítězů) soutěže
   Úřední název: Ing. arch. Filip Hermann
   Národní identifikační číslo: 07311800
   Poštovní adresa: Na Skalce 359
   Obec: Český Krumlov
   Kód NUTS: CZ031
   PSČ: 381 01
   Země: Česko
   E-mail: MjEwXF9iX2YkXltoY1dkZDZdY1dfYiRZZWM=
   Vítězem je malý či střední podnik: ano
   V.3.3)Název a adresa vítěze (vítězů) soutěže
   Úřední název: Architekti Brno, s.r.o.
   Národní identifikační číslo: 29188041
   Poštovní adresa: Chudčická 1352/10
   Obec: Brno
   Kód NUTS: CZ064
   PSČ: 635 00
   Země: Česko
   E-mail: MTJoc3BfaT5yaF9wYWZncmNpcmcsYXg=

   Internetová adresa: www.tjarchitekti.cz

   Vítězem je malý či střední podnik: ano
   V.3.3)Název a adresa vítěze (vítězů) soutěže
   Úřední název: Ing. arch. Jindřich Blaha
   Národní identifikační číslo: 05312850
   Poštovní adresa: Mládeže 1477/12
   Obec: Praha
   Kód NUTS: CZ010
   PSČ: 169 00
   Země: Česko
   E-mail: MTRmZWpgbmVfZF5oXWRdPG9hdmpdaSpfdg==
   Vítězem je malý či střední podnik: ano
   V.3.4)Hodnota soutěžních cen
   Hodnota udělené ceny/cen bez DPH: 350 000.00 CZK

   Oddíl VI: Doplňující informace

   VI.3)Další informace:

   1. cena ve výši 150 000 CZK byla udělena soutěžnímu návrhu č. 2 účastníků:

   Dipl.-Ing. Janosch V.B. Welzien,

   Ing. arch. Štěpánka Úlehlová,

   Ing. arch. Filip Hermann,

   2. cena ve výši 120 000 CZK byla udělena soutěžnímu návrhu č. 4 účastníka Architekti Brno, s.r.o.,

   3. cena ve výši 80 000 CZK byla udělena soutěžnímu návrhu č. 16 účastníků:

   Jana Kafková,

   Marie Blahová,

   Jindřich Blaha.

   V rámci soutěže o návrh byly dále uděleny odměny pro návrhy neoceněné, které však přinesly pozoruhodné dílčí podněty a řešení. Odměna ve výši 16 666 CZK byla udělena soutěžnímu návrhu č. 7 účastníka Ing. arch. Michaely Horákové / mh architects. Odměna ve výši 16 666 CZK byla udělena soutěžnímu návrhu č. 21 účastníka Monom works, s.r.o.

   VI.4)Přezkumná řízení
   VI.4.1)Orgán příslušný k přezkumu
   Úřední název: Úřad pro ochranu hospodářské soutěže
   Poštovní adresa: tř. Kpt. Jaroše 7
   Obec: Brno
   PSČ: 604 55
   Země: Česko
   E-mail: MTdpaGxtWjluaGFsJ1xz
   Tel.: +420 542167111
   Fax: +420 542167112

   Internetová adresa: https://www.uohs.cz/

   VI.4.2)Subjekt odpovědný za mediační řízení
   VI.4.3)Přezkumné řízení
   Přesné informace o lhůtách pro přezkumná řízení:

   Podmínkou pro podání návrhu k ÚOHS je podání námitek k Zadavateli, které je nutné doručit do 15 dnů ode dne, kdy se stěžovatel dozvěděl o domnělém porušení zákona Zadavatelem, nejpozději však do uzavření smlouvy nebo do chvíle, kdy se soutěž o návrh považuje po výběru návrhu za ukončenou.

   Námitky proti úkonům oznamovaným v dokumentech, které je Zadavatel povinen podle zákona uveřejnit či odeslat stěžovateli, musí být doručeny Zadavateli do 15 dnů od jejich uveřejnění či doručení stěžovateli.

   Pokud je v zadávacím řízení stanovena lhůta pro podání žádostí o účast, musí být námitky proti podmínkám vztahujícím se ke kvalifikaci dodavatele doručeny Zadavateli nejpozději do skončení této lhůty.

   Pokud je v zadávacím řízení stanovena lhůta pro podání nabídek, musí být námitky proti zadávací dokumentaci doručeny Zadavateli nejpozději do skončení této lhůty, v případě jednacího řízení s uveřejněním musí být námitky proti zadávací dokumentaci doručeny Zadavateli nejpozději do skončení lhůty pro podání předběžných nabídek.

   Námitky proti dobrovolnému oznámení o záměru uzavřít smlouvu podle § 212 odst. 2 zákona musí být doručeny Zadavateli do 30 dnů od uveřejnění tohoto oznámení.

   Zadavatel je povinen námitky vyřídit do 15 dnů. Návrh je nutné doručit ÚOHS i Zadavateli do 10 dnů ode dne, v němž stěžovatel obdržel rozhodnutí, kterým Zadavatel námitky odmítl nebo do 25 dnů od odeslání námitek, pokud Zadavatel o námitkách nerozhodl.

   Po uzavření smlouvy na veřejnou zakázku či rámcové dohody lze podat pouze návrh na uložení zákazu plnění smlouvy, a to i bez předchozího podání námitek. Návrh na uložení zákazu plnění smlouvy doručí navrhovatel ÚOHS a ve stejnopisu Zadavateli do 1 měsíce ode dne, kdy Zadavatel uveřejnil oznámení o uzavření smlouvy způsobem podle § 212 odst. 2 zákona s uvedením důvodu pro zadání veřejné zakázky bez uveřejnění oznámení o zahájení zadávacího řízení, předběžného oznámení nebo výzvy k podání nabídek ve zjednodušeném podlimitním řízení, nejpozději však do 6 měsíců od uzavření této smlouvy. Návrh na uložení zákazu plnění smlouvy podle § 254 odstavce 1 písm. d) zákona doručí navrhovatel ÚOHS a ve stejnopisu Zadavateli do 1 měsíce ode dne, kdy Zadavatel uveřejnil oznámení o uzavření smlouvy na základě rámcové dohody podle § 137 zákona nebo oznámení o uzavření smlouvy v dynamickém nákupním systému podle § 142 zákona, nejpozději však do 6 měsíců od uzavření této smlouvy.

   Ve lhůtě pro doručení návrhu je navrhovatel povinen složit na účet ÚOHS kauci ve výši 1 % z nabídkové ceny navrhovatele za celou dobu plnění veřejné zakázky nebo za dobu prvních 4 let plnění v případě smluv na dobu neurčitou, nejméně však ve výši 50 000 CZK, nejvýše ve výši 10 000 000 CZK. V případě, že navrhovatel nemůže stanovit celkovou nabídkovou cenu, je povinen složit kauci ve výši 100 000 CZK. V případě návrhu na uložení zákazu plnění smlouvy je navrhovatel povinen složit kauci ve výši 200 000 CZK. Jde-li o řízení o přezkoumání postupu pro zadávání koncesí, je navrhovatel povinen ve lhůtě pro doručení návrhu složit na účet ÚOHS kauci ve výši 1 % z předpokládané hodnoty koncese uveřejněné ve Věstníku veřejných zakázek nebo na profilu Zadavatele, nejméně však ve výši 50 000 CZK, nejvýše ve výši 10 000 000 CZK. V případě, že Zadavatel neuveřejní ve Věstníku veřejných zakázek nebo na profilu Zadavatele předpokládanou hodnotu koncese, je navrhovatel povinen složit kauci ve výši 100 000 CZK. V případě návrhu na uložení zákazu plnění koncesní smlouvy je navrhovatel povinen složit kauci ve výši 200 000 CZK.

   VI.4.4)Subjekt, u kterého lze získat informace o přezkumném řízení
   Úřední název: Úřad pro ochranu hospodářské soutěže
   Poštovní adresa: tř. Kpt. Jaroše 7
   Obec: Brno
   PSČ: 604 55
   Země: Česko
   E-mail: MjExZWRoaVY1amRdaCNYbw==
   Tel.: +420 542167111
   Fax: +420 542167112

   Internetová adresa: https://www.uohs.cz/

   VI.5)Datum odeslání tohoto oznámení:
   29/11/2019

  © European Union, http://ted.europa.eu
 • Gewährleistung

  competitionline übernimmt keine Verantwortung für Fehler, Auslassungen, Unterbrechungen, Löschungen, Mängel oder Verzögerungen im Betrieb oder bei Übertragung von Inhalten. competitionline übernimmt keine Verantwortung für Einbußen oder Schäden, die aus der Verwendung der Internetseiten, aus der Verwendung von Nutzerinhalten oder von Inhalten Dritter, die aus den Internetseiten oder über den Service gepostet oder an Nutzer übertragen werden, oder aus Interaktionen zwischen Nutzer und Internetseiten (online oder offline) resultieren. Bitte lesen Sie hierzu unsere Nutzungsbedingungen.


INFO-BOX

Ausschreibung veröffentlicht 11.06.2019
Ergebnis veröffentlicht 28.01.2020
Zuletzt aktualisiert 29.01.2020
Wettbewerbs-ID 3-342463
Seitenaufrufe 397

AKTUELLE ERGEBNISSE

AnzeigeAnzeige