loading
1. Preis Diashow © ANALOG Piotr Śmierzewski

 • PL-41-300 Dąbrowa Górnicza
 • 04/2019
 • Ergebnis
 • (ID 3-352025)

Fabryka Pełna Życia – Revitalisierung des Zentrums von Dąbrowa Górnicza

Offener Wettbewerb
Anzeige


 • 1. Preis

  maximieren

  • Architekten
   ANALOG Architecture, Koszalin (PL), Szczecin (PL)

   Beitrag ansehen • 2. Preis

  maximieren

  • Architekten
   M.O.C. Architekci, Katowice (PL)

   Beitrag ansehen • 3. Preis

  maximieren

  • Architekten
   Heinle, Wischer und Partner Freie Architekten, Berlin (DE), Stuttgart (DE), Köln (DE), Dresden (DE), Wrocław (PL), Erlangen (DE), Berlin (DE) Büroprofil

   Beitrag ansehen • Anerkennung

  maximieren

  • Architekten
   Inicjatywa projektowa Sp. z o.o., Warszawa (PL)

   Beitrag ansehen • Anerkennung

  maximieren

  • Architekten
   Studio Projektowe i Wzorcownia - NARADA Wiesław Michałek, Kraków (PL)

   Beitrag ansehen • Lobende Erwähnung

  maximieren

  • Architekten
   D+P ARCHITEKTURA Paweł Skóra, Dorota Skór, Katowice (PL)

   Beitrag ansehen 
 • Projektdaten

  maximieren

  Entscheidung 11.04.2019 Entscheidung
  Verfahren Offener Wettbewerb
  Gebäudetyp Städtebauliche Projekte
  Art der Leistung Objektplanung Gebäude / Objektplanung Freianlagen / Stadt-/ Gebietsplanung
  Sprache Polnisch
  Preisgelder/Honorare 60.000 PLN
  Auslober/Bauherr Stadt Dąbrowa Górnicza, Dąbrowa Górnicza (PL)
  Betreuer SARP Katowice - Stowarzyszenie Architektów Polskich, Katowice (PL)
  Aufgabe
  Städtebauliche und architektonische Revitalisierung des Zentrums von Dąbrowa Górnicza, Polen / Konkursu na opracowanie koncepcji urbanistyczno- architektonicznej priorytetowego obszaru rewitalizacji centrum w Dąbrowie Górniczej ze szczególnym uwzględnieniem terenu Fabryki Pełnej Życia.
  Leistungsumfang
  Urząd Miejski w Dąbrowie Górniczej wraz ze Stowarzyszeniem Architektów Polskich SARP zapraszają do udziału w międzynarodowym konkursie na opracowanie koncepcji urbanistyczno-architektonicznej Priorytetowego Obszaru Rewitalizacji Centrum w Dąbrowie Górniczej ze szczególnym uwzględnieniem terenu Fabryki Pełnej Życia, czyli byłej fabryki obrabiarek DEFUM.

  Jak podkreśla Marcin Bazylak, prezydent Dąbrowy Górniczej, nowe centrum miasta w założeniu ma być ulubionym miejscem wszystkich dąbrowian, przestrzenią spotkań, rozwoju i innowacji. Ważne przy tym, by do współpracy nad jego realizacją pozyskać inwestorów zewnętrznych.

  Wojciech Czyżewski, przewodniczący zespołu ds. Fabryki Pełnej Życia, dodaje, że regulamin konkursu stanowi podsumowanie ponad dwuletnich prac szerokiego grona ekspertów (urbanistów, socjologów, prawników, managerów, praktyków rynku nieruchomości, historyków) oraz konsultacji społecznych. Wynika z nich, że architekci staną przed niezwykle wymagającym zadaniem. Będą musieli uwzględnić zaplanowane przez władze Dąbrowy Górniczej zmiany układu komunikacyjnego w śródmieściu (wspólne inwestycje gminy, Tramwajów Śląskich i PKP), zaprojektować nowy plac przed Pałacem Kultury Zagłębia i połączyć tę przestrzeń z parkiem Hallera. W nowym centrum założono powstanie placów miejskich, traktów komunikacyjnych dla pieszych i rowerzystów, tzw. przestrzeni narracyjnych (instalacji, miniparków) wciągających użytkowników w pokłady historii Dąbrowy Górniczej. Oprócz przestrzeni publicznych, uwzględniono m.in. konieczność zaprojektowania parkingów, pomieszczeń usługowych, handlowych, pomieszczeń biurowych, reprezentacyjnych powierzchni komercyjnych czy mieszkań i lokali gastronomicznych.

  W regulaminie wskazano, że celem konkursu jest wyłonienie koncepcji urbanistyczno-architektonicznej najlepszej pod względem funkcjonalno-użytkowym i kompozycyjnym, uwzględniającej kontekst istniejącego zagospodarowania obszaru i jego otoczenia - w znaczeniu materialnym, kulturowym oraz społecznym. Koncepcja urbanistyczno-architektoniczna honorować powinna istotne założenia przestrzenne i kompozycyjne zespołu fabryki - na tej bazie budować nową tożsamość miejsca z uwzględnieniem jego historycznego, poprzemysłowego dziedzictwa.

  W sądzie konkursu pod przewodnictwem dr inż. arch. Henryka Zubel zasiądą przedstawiciele świata architektury i nauki, strony społecznej oraz podmiotów bezpośrednio zaangażowanych w realizację projektu „Fabryka Pełna Życia – rewitalizacja śródmieścia Dąbrowy Górniczej”.

  Prace konkursowe będą oceniane według następujących kryteriów:

  a) walory urbanistyczno-architektoniczne, w tym: kompozycja założenia przestrzennego, rozwiązania funkcjonalne w skali urbanistycznej i architektonicznej oraz walory zaproponowanych form architektonicznych – 50%;

  b) walory ekonomiczne z punktu widzenia realizacji i wieloletniej eksploatacji obiektów, budowli oraz utrzymania elementów zagospodarowania terenu, w tym możliwość etapowej komercjalizacji obszaru założenia – 30%;

  c) stopień unikalności rozwiązań programowo-przestrzennych oraz odniesienie do kontekstu przestrzennego – w tym sposób nawiązania i stopień zachowania historycznej substancji budowlanej (formy architektonicznej, detalu, materiału) – 20%.

  Dla Uczestników w Konkursie przewidziano nagrody:

  I nagroda - 25 000 PLN brutto,
  II nagroda - 20 000 PLN brutto,
  III nagroda - 15 000 PLN brutto.

  Termin składania wniosków ustalono na 20 grudnia 2018, termin składania prac konkursowych na 15 marca 2019 roku.

  Szczegóły konkursu na stronie SARP.
  Projektadresse PL-41-300 Dąbrowa Górnicza
    Ausschreibung anzeigen

 • Anzeigentext Ausschreibung

  maximieren

  • Liegt nicht vor.
 • Anzeigentext Ergebnis

  maximieren

  • Liegt nicht vor.
 • Gewährleistung

  competitionline übernimmt keine Verantwortung für Fehler, Auslassungen, Unterbrechungen, Löschungen, Mängel oder Verzögerungen im Betrieb oder bei Übertragung von Inhalten. competitionline übernimmt keine Verantwortung für Einbußen oder Schäden, die aus der Verwendung der Internetseiten, aus der Verwendung von Nutzerinhalten oder von Inhalten Dritter, die aus den Internetseiten oder über den Service gepostet oder an Nutzer übertragen werden, oder aus Interaktionen zwischen Nutzer und Internetseiten (online oder offline) resultieren. Bitte lesen Sie hierzu unsere Nutzungsbedingungen.


INFO-BOX

Ausschreibung veröffentlicht 01.01.2019
Ergebnis veröffentlicht 03.09.2019
Zuletzt aktualisiert 03.09.2019
Wettbewerbs-ID 3-352025
Seitenaufrufe 543

AKTUELLE ERGEBNISSE

AnzeigeAnzeige