loading
Gewinner: Fælledby, © Henning Larsen Architects Diashow Fælledby, © Henning Larsen Architects

 • 12/2019
 • Ergebnis
 • (ID 3-366185)

Masterplan Vejlands Kvarter in Kopenhagen (DK)

Einladungswettbewerb
Anzeige


 
 • Projektdaten

  maximieren

  Entscheidung 12/2019 Entscheidung
  Verfahren Einladungswettbewerb
  Teilnehmer Gesetzte Teilnehmer: 5
  Tatsächliche Teilnehmer: 5
  Gebäudetyp Städtebauliche Projekte
  Art der Leistung Objektplanung Gebäude / Objektplanung Freianlagen / Stadt-/ Gebietsplanung
  Sprache Dänisch
  Auslober/Bauherr PensionDanmark, Hillerød (DK)
  Betreuer By & Havn, Copenhagen (DK)
  Preisrichter Rita Justesen, Michael Soetmann, Nicolai Irminger Axholm, Marius Møller, Mia Manghezi, Jan Christiansen, Ole Schrøder, Jacob Kamp
  Aufgabe
  Udskrev P/S Vejlands Kvarter, ejet af By & Havn og PensionDanmark, en konkurrence om bystruktur og bygninger i Vejlands Kvarter. Fem teams er indbudt til at deltage i konkurrencen, og alle fem teams har afleveret et konditionsmæssigt forslag, som bliver nærmere gennemgået her i dommerbetænkningen.

  ET GENNEMGÅENDE TEMA i konkurrenceprogrammet er det store potentiale, der ligger i et samspil mellem det nye byområde og den omgivende fællednatur. Et samspil, der betyder at byområdet skal disponeres og udformes bæredygtigt og med respekt for naturen, og samtidig skal bebyggelsens nye beboere og brugere nyde godt af de store landskabelige kvaliteter området byder på. Konkurrenceprojekternes evne til at aktivere disse potentialer har derfor været vigtige vurderingsparametre i konkurrencebedømmelsen.

  I KONKURRENCEPROGRAMMET lægges der desuden op til, at bebyggelsen skal opføres med træ som det gennemgåede byggemateriale. Samtidig skal bebyggelsen fremstå oplevelsesrig med variation i facademateriale, arkitektonisk fremtræden og boligtyper, hvor tilbud om at indgå i fællesskaber, såvel i direkte forbindelse med boligen som i livet uden for bebyggelsen, er nærværende.

  KVARTERET SKAL kunne fremstå med en robusthed, så det kan udvikles i etaper og fremstå velfungerende i hver udbygningsfase. Det skal fremstå som et kvarter, hvor bæredygtighed og ressourceansvarlighed er en naturlig del af hverdagen.
  Leistungsumfang
  FAKTA OG TAL OM MASTERPLAN FOR VEJLANDS KVARTER:
  _ Med Københavns Kommunes budgetaftale for 2019 blev det vedtaget at sætte gang i udviklingen af Vejlands Kvarter.
  _ Konkurrenceområde: Vejlands Kvarter ca. 181.000 m2. Samlet byggeret: ca. 219.000 m2 etageareal, hvoraf boliger og parkering udgør ca.199.000 m2 etageareal m2.
  _ Detailhandel, naturformidlingscenter m.v.: ca. 3.000 m2 etageareal.
  _ Kommunale institutioner, som skole og daginstitution: ca. 17.000 m2 etageareal.
  _ Minimum 6,3 hektar friholdes til natur og friareal (ca. 63.000 m2).
  _ Højde: Fra to til seks etager, hvor de laveste bygninger ligger længst ude i landskabet og de højeste i den centrale del af landsbyenklaven.
  _ Facader i fx upcycling materialer, træ, (genbrugs-) tegl, evt. skifer og lignende genanvendelige materialer og begrønnede facader.
  _ Fokus på at minimere biltrafikken i bydelen. Forslagets vejstruktur skal bearbejdes yderligere og skal understøtte den bløde trafik.
  _ Det er målet, at byområdet skal bæredygtighedscertificeres til DGNB-platin, og for de enkelte byggerier er ambitionen at opnå DGNB-guld.
  _ Forskellige boligtyper: Private lejeboliger og fællesskabsboliger for familier, 50+ og studerende. 25 procent af boligerne bliver almene boliger.
  _ Det foreslås, at fremtidige beboere etablerer et naturlaug med det formål at pleje og vedligeholde naturen i bydelen.
  _ Arealet opfyldes med ren jord op til 1,7meter på de bebyggede arealer for afvanding af overfladevand og for minimering af udgravning i lossepladsfyld.

  BEDØMMELSESKRITERIER
  I bedømmelsen er der lagt vægt på, at Vejlands Kvarter fremstår med en tydelig egenart med fokus på fællesskaber, natur, bæredygtighed og fremmer et varieret byliv – samt forholder sig specifikt til placeringen på Amager Fælled.
  Informationen
  Adresse des Bauherren DK-2300 Kopenhagen
    Ausschreibung anzeigen

 • Gewährleistung

  competitionline übernimmt keine Verantwortung für Fehler, Auslassungen, Unterbrechungen, Löschungen, Mängel oder Verzögerungen im Betrieb oder bei Übertragung von Inhalten. competitionline übernimmt keine Verantwortung für Einbußen oder Schäden, die aus der Verwendung der Internetseiten, aus der Verwendung von Nutzerinhalten oder von Inhalten Dritter, die aus den Internetseiten oder über den Service gepostet oder an Nutzer übertragen werden, oder aus Interaktionen zwischen Nutzer und Internetseiten (online oder offline) resultieren. Bitte lesen Sie hierzu unsere Nutzungsbedingungen.


INFO-BOX

Ausschreibung veröffentlicht 01.01.2020
Ergebnis veröffentlicht 16.01.2020
Zuletzt aktualisiert 16.01.2020
Wettbewerbs-ID 3-366185
Seitenaufrufe 387

AKTUELLE ERGEBNISSE

AnzeigeAnzeige