English version: beta!

loading
Winner: Main arrival Diashow Main arrival, © C.F. Møller

 • DK-2300 København, DK-1602 København
 • 05/2017
 • Result
 • (ID 3-237991)

Neue Islands Brygge Schule / Ny Islands Brygge Skole - Udskolingen

Verhandlungsverfahren
Advertisement


 • Winner

  maximize

  • Architects
   C.F. Møller, Aarhus (DK), København (DK), Aalborg (DK), Oslo (NO), Stockholm (SE), London (GB)

   View entry  • No image available Architects
   TREDJE NATUR, København K (DK)

   View entry  • No image available Civil engineers
   MT Højgaard, Søborg (DK)

   View entry 
 • Project data

  maximize

  Decision 05/2017 Decision
  Procedure Verhandlungsverfahren
  Participants Desired number of participants: min. 5 - max. 5
  Type of building Schools
  Type of service Construction work / other services / Architectural design / Interior design / Project management / General contractor services
  Language Danish
  Awarding authority / Client Københavns Kommune / City of Copenhagen, Copenhagen S (DK), Byggeri København (BYK), København V (DK)
  Assignment
  Projektering og opførelse af udskolingsbygning med udearealer i forbindelse med etablering af 7-sporet skole på Islands Brygge.
  Den 7-sporede skole etableres ved dels at ombygge den eksisterende Islands Brygge Skole på Artillerivej 57, 2300 København S, og dels bygge ny skolebygning på Artillerivej 126, 2300 København S.
  Nærværende udbud omhandler kun ny skolebygning på Artillerivej 126.
  Scope of services
  Den nye skolebygning skal indeholde Ny Islands Brygge Skoles udskoling med elever fra 6. til 9. klasse (i alt 784 elever) samt personale.
  Opgaven udbydes i totalentreprise som udbud med forhandling. Bygningen skal indeholde en fuld 7-sporet skole for udskolingen med idrætshal. Byggeriet forventes at være på ca. 10 000 m² indeholdende basis- og fagområder, køkken og spiseområde, administration og personalefaciliteter samt idrætshal,. Hertil kommer udearealer på ca. 4 000 m² med areal til undervisning, rekreation og ankomst. Der skal ligeledes etableres parkering for cykler og biler.
  Opgaven udbydes på baggrund af udbudsmateriale indeholdende byggeprogram udarbejdet af bygherrerådgiver.
  Prækvalifikationsperioden forventes afviklet i perioden primo juli til ultimo august 2016.Totalentreprisudbuddet inklusive forhandlinger forventes afviklet i perioden september 2016 til marts 2017.
  Project address DK-2300 København
  Client's address DK-1602 København
    Ausschreibung anzeigen

 • Tender notice

  maximize

  •  

   Danmark-København: Bygge- og anlægsarbejder

   2016/S 137-246889

   Udbudsbekendtgørelse

   Bygge- og anlægsarbejder

   Direktiv 2014/24/EU

   Del I: Ordregivende myndighed

   I.1)Navn og adresser
   Københavns Kommune
   Nyropsgade 1
   København V
   1602
   Danmark
   Kontaktperson: Lars Wang Maarbjerg
   Telefon: +45 21330087
   E-mail: MTlRLClBN2ZiXSViYiVbYg==
   NUTS-kode: DK011

   Internetadresse(r):

   Overordnet internetadresse: www.kk.dk

   I.2)Fælles udbud
   I.3)Kommunikation
   Udbudsmaterialet er gratis, ubegrænset og fuldt tilgængeligt på: www.rib-software.dk
   Yderligere oplysninger fås på anden adresse:
   Bascon A/S
   Baunegårdsvej 73A
   Hellerup
   2900
   Danmark
   Kontaktperson: Jette Lindquist
   Telefon: +45 28354302
   E-mail: MTJoamc+YF9xYW1sLGJp
   NUTS-kode: DK011

   Internetadresse(r):

   Overordnet internetadresse: http://www.bascon.dk

   Bud eller ansøgninger om deltagelse skal sendes elektronisk via: www.rib-software.dk
   I.4)Type ordregivende myndighed
   Regional eller lokal myndighed
   I.5)Hovedaktivitet
   Generelle offentlige tjenester

   Del II: Genstand

   II.1)Udbuddets omfang
   II.1.1)Betegnelse:

    

   Ny Islands Brygge Skole — Udskolingen — Totalentrepriseudbud.

    

   II.1.2)Hoved-CPV-kode
   45000000
   II.1.3)Kontrakttype
   Bygge- og anlægsarbejder
   II.1.4)Kort beskrivelse:

    

   Projektering og opførelse af udskolingsbygning med udearealer i forbindelse med etablering af 7-sporet skole på Islands Brygge.

   Den 7-sporede skole etableres ved dels at ombygge den eksisterende Islands Brygge Skole på Artillerivej 57, 2300 København S, og dels bygge ny skolebygning på Artillerivej 126, 2300 København S.

   Nærværende udbud omhandler kun ny skolebygning på Artillerivej 126.

    

   II.1.5)Anslået samlet værdi
   Værdi eksklusive moms: 215 000 000.00 DKK
   II.1.6)Oplysninger om delkontrakter
   Kontrakten er opdelt i delkontrakter: nej
   II.2)Beskrivelse
   II.2.1)Betegnelse:
   II.2.2)Supplerende CPV-kode(r)
   71000000
   II.2.3)Udførelsessted
   NUTS-kode: DK011
   Hovedudførelsessted:

    

   Artillerivej 126, 2300 København S.

    

   II.2.4)Beskrivelse af udbuddet:

    

   Den nye skolebygning skal indeholde Ny Islands Brygge Skoles udskoling med elever fra 6. til 9. klasse (i alt 784 elever) samt personale.

   Opgaven udbydes i totalentreprise som udbud med forhandling. Bygningen skal indeholde en fuld 7-sporet skole for udskolingen med idrætshal. Byggeriet forventes at være på ca. 10 000 m² indeholdende basis- og fagområder, køkken og spiseområde, administration og personalefaciliteter samt idrætshal,. Hertil kommer udearealer på ca. 4 000 m² med areal til undervisning, rekreation og ankomst. Der skal ligeledes etableres parkering for cykler og biler.

   Opgaven udbydes på baggrund af udbudsmateriale indeholdende byggeprogram udarbejdet af bygherrerådgiver.

   Prækvalifikationsperioden forventes afviklet i perioden primo juli til ultimo august 2016.Totalentreprisudbuddet inklusive forhandlinger forventes afviklet i perioden september 2016 til marts 2017.

    

   II.2.5)Tildelingskriterier
   Prisen er ikke det eneste tildelingskriterium og alle kriterier er udelukkende anført i udbudsdokumenterne
   II.2.6)Anslået værdi
   Værdi eksklusive moms: 215 000 000.00 DKK
   II.2.7)Varighed af kontrakten, rammeaftalen eller det dynamiske indkøbssystem
   Varighed i måneder: 38
   Denne kontrakt kan forlænges: nej
   II.2.9)Oplysning om begrænsningen af antallet af ansøgere, der vil blive opfordret til at afgive bud eller deltage
   Forventet antal ansøgere: 5
   Objektive kriterier for valg af det begrænsede antal ansøgere:

    

   Udvælgelseskriterierne fremgår af udbudsbetingelserne.

    

   II.2.10)Oplysninger om alternative tilbud
   Alternative tilbud vil blive taget i betragtning: nej
   II.2.11)Oplysninger om optioner
   Optioner: ja
   Beskrivelse af optioner:

    

   Stipulerede ydelser, som benyttes ved tillægs og fradragsydelser.

    

   II.2.12)Oplysninger om elektroniske kataloger
   II.2.13)Oplysninger om EU-midler
   Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
   II.2.14)Yderligere oplysninger

    

   Ordregiver har overvejet, at opdele kontrakten i delkontrakter, men har fundet det mest hensigtsmæssigt ikke at foretage en sådan opdeling, da en opdeling påregnes at medføre uforholdsmæssige administrative byrder, såvel i forhold til udbudsprocessen som i forhold til den løbende kontraktstyring.

    

   Del III: Juridiske, økonomiske, finansielle og tekniske oplysninger

   III.1)Betingelser for deltagelse
   III.1.1)Egnethed til at udøve en erhvervsaktivitet, herunder krav om optagelse i erhvervs- eller handelsregistre
   Liste over og kort beskrivelse af betingelser:

    

   Der henvises til udbudsbetingelserne.

    

   III.1.2)Økonomisk og finansiel kapacitet
   Liste over og kort beskrivelse af udvælgelseskriterier:

    

   Der henvises til udbudsbetingelserne.

    

   Mindstekrav til det niveau, der muligvis kræves:

    

   Positiv egenkapital (seneste offentliggjorte regnskab).

    

   III.1.3)Teknisk og faglig kapacitet
   Udvælgelseskriterier som angivet i udbudsmaterialet
   III.1.5)Oplysning om reserverede kontrakter
   III.2)Kontraktbetingelser
   III.2.2)Kontraktudførelsesvilkår:

    

   ABT 93 med de tilføjelser og afvigelser, der fremgår af udbudsmaterialet.

    

   III.2.3)Oplysninger om de medarbejdere, der er ansvarlige for kontraktens udførelse

   Del IV: Procedure

   IV.1)Beskrivelse
   IV.1.1)Proceduretype
   Udbud med forhandling
   IV.1.3)Oplysninger om rammeaftale eller dynamisk indkøbssystem
   IV.1.4)Oplysninger om reduktion af antallet af løsninger eller tilbud under forhandlingerne eller dialogen
   IV.1.5)Oplysninger om forhandling
   Den ordregivende myndighed forbeholder sig retten til at tildele kontrakten på grundlag af de første bud uden at indgå forhandlinger
   IV.1.6)Oplysninger om elektronisk auktion
   IV.1.8)Oplysninger om GPA-aftalen om offentlige udbud
   Dette udbud er omfattet af GPA-aftalen: ja
   IV.2)Administrative oplysninger
   IV.2.1)Tidligere offentliggørelse om samme kontrakt
   IV.2.2)Frist for modtagelse af bud eller ansøgninger om deltagelse
   Dato: 02/09/2016
   Tidspunkt: 12:00
   IV.2.3)Forventet dato for afsendelse af opfordringer til at afgive bud eller at deltage til udvalgte ansøgere
   IV.2.4)Sprog, der må benyttes ved afgivelse af tilbud eller ansøgninger om deltagelse:
   Dansk
   IV.2.6)Minimumsperiode, i hvilken den bydende er forpligtet af sit bud
   IV.2.7)Betingelser for åbning af bud

   Del VI: Supplerende oplysninger

   VI.1)Oplysninger om gentagelse
   Dette er et tilbagevendende offentligt indkøb: nej
   VI.2)Oplysninger om elektroniske arbejdsgange
   Elektronisk fakturering accepteres
   Der vil blive anvendt elektronisk betaling
   VI.3)Yderligere oplysninger:

    

   Prækvalifikation gennemføres via Københavns udbudssystem, RIB (tidligere Byggeweb): www.rib-software.dk Det samlede udbudsmateriale kan rekvireres ved gratis at oprette en bruger, logge på ovennævnte hjemmeside og søge efter nærværende udbuddet med titlen — Ny Islands Brygge Skole — Udskolingen — med TN-nummer 837743 fra RIB/Byggeweb.

   Spørgsmål i prækvalifikationsperioden skal stilles på www.rib-software.dk (TN 837743) »spørgsmål og svar« og vil blive besvaret samme sted.

    

   VI.4)Klageprocedurer
   VI.4.1)Organ med ansvar for klageprocedurerne
   Klagenævnet for Udbud
   Dahlerups Pakhus, Langelinie Allé 17
   København Ø
   2100
   Danmark
   Telefon: +45 35291000
   E-mail: MjExYGFbajVaZ2hpI1lg

   Internetadresse:http://www.klfu.dk

   VI.4.2)Organ med ansvar for mæglingsprocedurerne
   VI.4.3)Klageprocedure
   Præcise oplysninger om klagefrist(er):

    

   En klage over ikke at være blevet prækvalificeret skal være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden 20 kalenderdage regnet fra dagen efter den dag, hvor den ordregivende myndighed har sendt en underretning til de berørte ansøgere om, hvem der er blevet prækvalificeret, hvis underretningen har angivet en kort redegørelse for de relevante grunde for beslutningen. Klager over andre forhold skal indgives inden 45 dage efter at ordregiver har offentliggjort bekendtgørelse i den Europæiske Unions Tidende om, at ordregiveren har indgået. Fristen regnes fra dagen efter den dag, hvor bekendtgørelsen er blevet offentliggjort. Senest samtidig med, at en klage indgives til Klagenævnet for udbud, skal klager skriftligt underrette ordregiveren om, at klagen indgives til Klagenævnet for Udbud og om, hvorvidt klagen er indgivet i standstill-perioden. I tilfælde hvor klagen ikke er indgivet i standstill-perioden, skal klageren tillige angive, hvorvidt der begæres opsættende virkning af klagen. Ved EU-udbud skal klagen vedlægges et klagegebyr på 20 000 DKK.

    

   VI.4.4)Tjeneste, hvor der kan fås oplysninger om klageproceduren
   Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
   Carl Jacobsens Vej 35
   Valby
   2500
   Danmark
   Telefon: +45 41715000
   E-mail: MjE0XVhlZjJdWGVmIFZd

   Internetadresse:http://www.kfst.dk

   VI.5)Dato for afsendelse af denne bekendtgørelse:
   15/07/2016
  © European Union, http://ted.europa.eu
 • Tender result notice

  maximize

  • Not available.
 • Guarantee

  competitionline is not responsible for mistakes, omissions, interruptions, deletions, defects or delays within a company or in the transmission of disruptions of the communication connection or theft, destruction or changes of the information transmitted by the user or the forbidden access to this information. competitionline is not to be held responsible for technical malfunctions or other problems in computer systems, servers or providers, software, disturbances in emails which result from technical problems or overload of the internet and/or the internet web page of competitionline. Please read our Terms of Use.


Information box

Call for tenders announced 19.07.2016
Result published 08.01.2018
Last updated 15.01.2018
Competition ID 3-237991
Page views 1904

CURRENT RESULTS

AdvertisementAdvertisement