loading
 • FI-40101 Jyväskylä
 • 21.03.2016
 • Ausschreibung
 • (ID 2-223636)

Kangasvuoren päiväkoti-koulun rakennuttaminen ja valvonta


Anzeige


 
 • Projektdaten

  maximieren

  Bewerbungsschluss 21.03.2016, 12:00 Bewerbungsschluss
  Verfahren Nicht offenes Verfahren
  Gebäudetyp Kindergärten, Vorschulen
  Art der Leistung Bauleitung, Objektüberwachung
  Sprache Finnisch
  Aufgabe
  Hankinta sisältää Kangasvuoren päiväkoti-koulun uudisrakennuksen rakennuttamisen ja työmaavalvonnan sekä tontilla sijaitsevien vanhojen rakennusten purkutöiden rakennuttamisen ja valvonnan. Työmaavalvontaan sisältyy myös talotekninen valvonta.
  Rakennuttajakonsultti toimii myös tilaajan työturvallisuuskoordinaattorina.
  Kangasvuoren päiväkoti-koulu rakennetaan nykyisen Kangasvuoren päiväkodin tontille. Kohde sijaitsee Kangasvuoren kaupunginosassa osoitteessa Kangasvuorentie 12, FI-40320 Jyväskylä.
  Tontilla sijaitsevat nykyinen päiväkoti ja erillinen asuinrakennus puretaan loppukesästä 2017. Uudisrakennuksen alustava rakentamisaikataulu on syksy 2017 - vuodenvaihde 2018/2019. Kohteesta on valmistunut hankesuunnitelma ja suunnitteluaikaa on reilu vuosi.
  Kangasvuoren päiväkoti-kouluun on suunniteltu tilat 11 päiväkotiryhmälle, 6 koululuokalle, liikuntasali, keittiö ja ruokasali sekä muita yhteisiä tiloja. Hankkeen koko on noin 5 040 bm² ja kokonaiskustannusarvio noin 11 300 000 EUR alv. 0 %.
  Huom: Ilmoituksen lisätiedot löytyvät Tarjouspalvelu.fi -toimittajaportaalista. Myös tarjouksen/osallistumishakemuksen lähetys tehdään tätä kautta. Suoran linkin ilmoituksen lisätietoihin löydät tästä Hilma-ilmoituksesta: https://tarjouspalvelu.fi/jyvaskyla/?id=54015&tpk=e15c0906-47c6-451a-b371-35705a1ddae8
  Adresse des Bauherren FI-40101 Jyväskylä
  TED Dokumenten-Nr. 62080-2016

 • Anzeigentext Ausschreibung

  maximieren

  • Suomi-Jyväskylä: Rakentamiseen liittyvät palvelut

   2016/S 038-062080

   Hankintailmoitus

   Palvelut

   Direktiivi 2004/18/EY

   I kohta: Hankintaviranomainen

   I.1)Nimi, osoite ja yhteyspiste(et)

   Jyväskylän kaupunki
   Vapaudenkatu 32, PL 193
   FI-40101 Jyväskylä
   SUOMI
   Puhelin: +358 405884283
   Sähköpostiosoite: MTRyXWVqaypwcWtqa2phajxmZ2gqYmU=

   Osoite, johon tarjoukset tai osallistumishakemukset on lähetettävä: Jyväskylän kaupunki
   Internet-osoite: https://tarjouspalvelu.fi/jyvaskyla/?id=54015&tpk=e15c0906-47c6-451a-b371-35705a1ddae8

   I.2)Hankintaviranomaisen tyyppi
   I.3)Pääasiallinen toimiala
   I.4)Hankintasopimus tehdään muiden hankintaviranomaisten puolesta

   II kohta: Hankintasopimuksen kohde

   II.1)Kuvaus
   II.1.1)Hankintaviranomaisen sopimukselle antama nimi:
   Kangasvuoren päiväkoti-koulun rakennuttaminen ja valvonta.
   II.1.2)Sopimuksen tyyppi sekä toteutus-, toimitus- tai suorituspaikka
   Palvelut

   NUTS-koodi FI193

   II.1.3)Tietoa julkisesta hankintasopimuksesta, puitejärjestelystä tai dynaamisesta hankintajärjestelmästä (DPS)
   II.1.4)Tietoa puitejärjestelystä
   II.1.5)Lyhyt kuvaus sopimuksesta tai hankinnasta (hankinnoista)
   Hankinta sisältää Kangasvuoren päiväkoti-koulun uudisrakennuksen rakennuttamisen ja työmaavalvonnan sekä tontilla sijaitsevien vanhojen rakennusten purkutöiden rakennuttamisen ja valvonnan. Työmaavalvontaan sisältyy myös talotekninen valvonta.
   Rakennuttajakonsultti toimii myös tilaajan työturvallisuuskoordinaattorina.
   Kangasvuoren päiväkoti-koulu rakennetaan nykyisen Kangasvuoren päiväkodin tontille. Kohde sijaitsee Kangasvuoren kaupunginosassa osoitteessa Kangasvuorentie 12, FI-40320 Jyväskylä.
   Tontilla sijaitsevat nykyinen päiväkoti ja erillinen asuinrakennus puretaan loppukesästä 2017. Uudisrakennuksen alustava rakentamisaikataulu on syksy 2017 - vuodenvaihde 2018/2019. Kohteesta on valmistunut hankesuunnitelma ja suunnitteluaikaa on reilu vuosi.
   Kangasvuoren päiväkoti-kouluun on suunniteltu tilat 11 päiväkotiryhmälle, 6 koululuokalle, liikuntasali, keittiö ja ruokasali sekä muita yhteisiä tiloja. Hankkeen koko on noin 5 040 bm² ja kokonaiskustannusarvio noin 11 300 000 EUR alv. 0 %.

   Huom: Ilmoituksen lisätiedot löytyvät Tarjouspalvelu.fi -toimittajaportaalista. Myös tarjouksen/osallistumishakemuksen lähetys tehdään tätä kautta. Suoran linkin ilmoituksen lisätietoihin löydät tästä Hilma-ilmoituksesta: https://tarjouspalvelu.fi/jyvaskyla/?id=54015&tpk=e15c0906-47c6-451a-b371-35705a1ddae8

   II.1.6)Yhteinen hankintanimikkeistö (CPV)

   71500000

   II.1.7)Tietoa WTO:n julkisia hankintoja koskevasta sopimuksesta (GPA)
   II.1.8)Osat
   Tämä sopimus on jaettu osiin: ei
   II.1.9)Tietoa eri vaihtoehdoista
   Eri vaihtoehdot hyväksytään: ei
   II.2)Sopimuksen kattama määrä tai sopimuksen laajuus
   II.2.1)Kokonaismäärä tai laajuus:
   II.2.2)Tietoa lisähankintamahdollisuuksista
   Lisähankintamahdollisuudet: ei
   II.2.3)Tietoa järjestelmien jatkamisesta
   II.3)Hankintasopimuksen kesto tai loppuun saattamisen määräaika

   III kohta: Oikeudelliset, taloudelliset, rahoitukselliset ja tekniset tiedot

   III.1)Hankintasopimukseen liittyvät ehdot
   III.1.1)Vaaditut takuut ja vakuudet:
   III.1.2)Tärkeimmät rahoitus- ja maksuehdot ja/tai viittaus niitä koskeviin määräyksiin:
   III.1.3)Sopimuspuoleksi valittavalta taloudellisten toimijoiden ryhmältä vaadittava oikeudellinen muoto:
   III.1.4)Muut erityisehdot
   III.2)Osallistumisehdot
   III.2.1)Taloudellisten toimijoiden henkilökohtainen tilanne, myös ammatti- tai kaupparekistereihin kuulumista koskevat vaatimukset
   III.2.2)Taloudellinen ja rahoituksellinen tilanne
   III.2.3)Tekninen suorituskyky
   III.2.4)Tietoa varatuista hankintasopimuksista
   III.3)Palveluhankintasopimukseen liittyvät ehdot
   III.3.1)Tietoa yksittäisestä ammattikunnasta
   III.3.2)Palvelun suorittamisesta vastaava henkilöstö

   IV kohta: Menettely

   IV.1)Menettelyn luonne
   IV.1.1)Menettelyn luonne
   Rajoitettu
   IV.1.2)Tarjous- tai osallistumishakemuksen saavien toimijoiden lukumäärää koskevat rajoitukset
   IV.1.3)Toimijoiden lukumäärän rajoittaminen neuvottelun aikana
   IV.2)Ratkaisuperusteet
   IV.2.1)Ratkaisuperusteet
   IV.2.2)Tietoa sähköisestä huutokaupasta
   Sähköistä huutokauppaa käytetään: ei
   IV.3)Hallinnolliset tiedot
   IV.3.1)Hankintaviranomaisen asiakirja-aineistolle antama viitenumero:
   IV.3.2)Samaa hankintasopimusta koskeva ilmoitus / koskevia ilmoituksia on julkaistu aiemmin
   IV.3.3)Eritelmien ja täydentävien asiakirjojen tai hankekuvauksen saantia koskevat ehdot
   IV.3.4)Tarjousten tai osallistumishakemusten vastaanottamisen määräaika
   21.3.2016 - 12:00
   IV.3.5)Päivä, jona tarjouspyynnöt tai osallistumishakemukset lähetetään valituille ehdokkaille
   IV.3.6)Kieli (kielet), jolla (joilla) tarjoukset tai osallistumispyynnöt voidaan laatia
   suomi.
   IV.3.7)Vähimmäisaika, joka tarjoajan on pidettävä tarjouksensa voimassa
   IV.3.8)Tarjousten avaamista koskevat ehdot

   VI kohta: Täydentävät tiedot

   VI.1)Toistuvia hankintoja koskevat tiedot
   VI.2)Tietoa Euroopan unionin rahastoista
   VI.3)Lisätiedot
   VI.4)Muutoksenhakumenettelyt
   VI.4.1)Muutoksenhakuelin
   VI.4.2)Muutoksenhaku
   VI.4.3)Yksikkö, josta saa tietoa muutoksenhausta
   VI.5)Tämän ilmoituksen lähettämispäivä:
   19.2.2016
  © European Union, http://ted.europa.eu
 • Gewährleistung

  competitionline übernimmt keine Verantwortung für Fehler, Auslassungen, Unterbrechungen, Löschungen, Mängel oder Verzögerungen im Betrieb oder bei Übertragung von Inhalten. competitionline übernimmt keine Verantwortung für Einbußen oder Schäden, die aus der Verwendung der Internetseiten, aus der Verwendung von Nutzerinhalten oder von Inhalten Dritter, die aus den Internetseiten oder über den Service gepostet oder an Nutzer übertragen werden, oder aus Interaktionen zwischen Nutzer und Internetseiten (online oder offline) resultieren. Bitte lesen Sie hierzu unsere Nutzungsbedingungen.


INFO-BOX

Ausschreibung veröffentlicht 24.02.2016
Zuletzt aktualisiert 24.02.2016
Wettbewerbs-ID 2-223636 Status Kostenpflichtig
Seitenaufrufe 218

AKTUELLE ERGEBNISSE

AnzeigeAnzeige