loading
 • HU-1134 Budapest
 • 29.08.2017
 • Ausschreibung
 • (ID 2-272794)

Tervezésiszerződésaz„R76 Zalaegerszeg-M7autópályaközöttigyorsforgalmikapcsolatlétesítése,Zalaegerszeg(Misefa)-Pacsa-Sármellék-Fenékpusztaközöttiszakaszának gyorsútitervezése”tárgyában(PST kód:K076.14).


Anzeige


 
 • Projektdaten

  maximieren

  Bewerbungsschluss 29.08.2017, 11:00 Bewerbungsschluss
  Verfahren Offenes Verfahren
  Gebäudetyp Verkehr
  Art der Leistung Objektplanung Gebäude / sonstige / Objektplanung Verkehrsanlagen
  Sprache Ungarisch
  Aufgabe
  Tervezési szerződés az „R76 Zalaegerszeg – M7 autópálya közötti gyorsforgalmi kapcsolat létesítése, Zalaegerszeg (Misefa)- Pacsa-Sármellék-Fenékpuszta közötti szakaszának gyorsúti tervezése” tárgyában (PST kód: K076.14).
  Leistungsumfang
  Feladatok:
  — Tanulmánytervi adatok feldolgozása és a következtetések levonása,
  — Költség – Haszon elemzés (CBA), valamint Megvalósíthatósági tanulmány készítése,
  — Környezetvédelmi Hatásvizsgálat környezeti és természetvédelmi hatásbecslés (KHT KHV) dokumentáció készítése, valamint NATURA 2000 hatásbecslés,
  — Csomópontokra és a csatlakozó főúti és egyéb létesítményekre előzetes vizsgálati dokumentáció (EVD),
  — Előzetes Régészeti Dokumentáció II. (ERD II.) anyagának összeállítása és elkészítése,
  — Érintett települések településrendezési tervdokumentációinak módosítása, valamint a hatósági jóváhagyás folyamatában való részvétel,
  — Csomópont kialakítások vizsgálata és tervzsűri keretén belül való jóváhagyás megszerzése és azok véglegesítése,
  — A 2x2 sávos, fizikai elválasztású gyorsforgalmi út 24 km-es szakaszára Útépítési engedélyezési és kiviteli tervdokumentáció készítése Misefa – Fenékpuszta között,
  — Sármellék átkelési szakaszon a nagyműtárgynak számító cca. 100 m hosszú hídműtárgy hídépítési engedélyezési és kiviteli tervdokumentáció készítése,
  — Fenékpuszta (Keszthely) – Sármellék közötti szakaszon kerékpárút engedélyezési és kiviteli terv készítése, cca. 7 km hosszban,
  — Kisajátítási változási vázrajzok készítése és záradékolása (ingatlan és építéshatósági),
  — Mezőgazdasági területek művelésből való kivonásra alkalmas vázrajzok készítése és a hozzá tartozó földhivatali művelési ág változást tartalmazó határozat megszerzése,
  — Erdőművelési ágú területekre vonatkozóan elvi engedély megszerzése,
  — Jóváhagyott tervi anyaggal (engedélyezési terv és kiviteli terv) kapcsolatos konzultációk és kezelői/szolgáltatói nyilatkozatok beszerzése,
  — Az engedélyezési terv és a kiviteli tervdokumentáció javítása és az engedélyes terv építési engedélyezésre történő benyújtása és az engedélyezési eljárásokban való részvétel (építési, vízjogi, létesítési – minden közmű, környezetvédelmi eljárás),
  — A kiviteli terv készítése, valamint a kiviteli tervhez kötődő építési engedélyezési eljárásban való közreműködés.
  A tervezési szerződés keretében ellátandó feladatok részletes ismertetését a közbeszerzési dokumentumok tartalmazzák.
  Adresse des Bauherren HU-1134 Budapest
  TED Dokumenten-Nr. 287870-2017

 • Anzeigentext Ausschreibung

  maximieren

  •  

   Magyarország-Budapest: Mérnöki tervezési szolgáltatások

   2017/S 140-287870

   Ajánlati/részvételi felhívás

   Szolgáltatásmegrendelés

   2014/24/EU irányelv

   I. szakasz: Ajánlatkérő

   I.1)Név és címek
   NIF Zrt.
   AK15388
   Váci út 45.
   Budapest
   1134
   Magyarország
   Kapcsolattartó személy: Vásárhelyi Beáta Réka, felelős akkreditált közbeszerzési szaktanácsadó (00165)
   Telefon: +36 17829640
   E-mail: 
   MjE4WV1oUFNhaFNgaFNhLlxXVBxWYw==
   Fax: +36 17974168
   NUTS-kód: HU110

   Internetcím(ek):

   Az ajánlatkérő általános címe: http://www.nif.hu

   A felhasználói oldal címe: http://www.nif.hu

   I.2)Közös közbeszerzés
   I.3)Kommunikáció
   A közbeszerzési dokumentáció korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen elérhető a következő címen: http://ceutender.hu/folyamatban-levo-eljarasaink/
   További információ a következő címen szerezhető be másik cím:
   CEU Tender Consulting Kft.
   Muskotály utca 11.
   Budapest
   1118
   Magyarország
   Kapcsolattartó személy: Vásárhelyi Beáta Réka, felelős akkreditált közbeszerzési szaktanácsadó (00165)
   Telefon: +36 17829640
   E-mail: 
   MjIwVVpSWyxPUWFgUVpQUV4aUWE=
   Fax: +36 17974168
   NUTS-kód: HU110

   Internetcím(ek):

   Az ajánlatkérő általános címe: http://www.ceutender.hu

   A felhasználói oldal címe: http://www.ceutender.hu

   Az ajánlat vagy részvételi jelentkezés benyújtandó a következő címre:
   CEU Tender Consulting Kft.
   Muskotály utca 11.
   Budapest
   1118
   Magyarország
   Kapcsolattartó személy: Vásárhelyi Beáta Réka, felelős akkreditált közbeszerzési szaktanácsadó (00165)
   Telefon: +36 17829640
   E-mail: 
   MjE4V1xUXS5RU2NiU1xSU2AcU2M=
   Fax: +36 17974168
   NUTS-kód: HU110

   Internetcím(ek):

   Az ajánlatkérő általános címe: http://www.ceutender.hu

   A felhasználói oldal címe: http://www.ceutender.hu

   I.4)Az ajánlatkérő típusa
   Közjogi intézmény
   I.5)Fő tevékenység
   Egyéb tevékenység: közlekedési infrastruktúra fejlesztése

   II. szakasz: Tárgy

   II.1)A beszerzés mennyisége
   II.1.1)Elnevezés:

    

   Tervezésiszerződésaz„R76 Zalaegerszeg-M7autópályaközöttigyorsforgalmikapcsolatlétesítése,Zalaegerszeg(Misefa)-Pacsa-Sármellék-Fenékpusztaközöttiszakaszának gyorsútitervezése”tárgyában(PST kód:K076.14).

    

   Hivatkozási szám: PST kód: K076.14
   II.1.2)Fő CPV-kód
   71320000
   II.1.3)A szerződés típusa
   Szolgáltatásmegrendelés
   II.1.4)Rövid meghatározás:

    

   Tervezési szerződés az „R76 Zalaegerszeg – M7 autópálya közötti gyorsforgalmi kapcsolat létesítése, Zalaegerszeg (Misefa)- Pacsa-Sármellék-Fenékpuszta közötti szakaszának gyorsúti tervezése” tárgyában (PST kód: K076.14).

    

   II.1.5)Becsült teljes érték vagy nagyságrend
   II.1.6)Részekre vonatkozó információk
   A beszerzés részekből áll: nem
   II.2)Meghatározás
   II.2.1)Elnevezés:
   II.2.2)További CPV-kód(ok)
   71322000
   71245000
   71356400
   II.2.3)A teljesítés helye
   NUTS-kód: HU110
   A teljesítés fő helyszíne:

    

   Magyarország, NIF Zrt., 1134 Budapest Váci út 45.

    

   II.2.4)A közbeszerzés ismertetése:

    

   Feladatok:

   — Tanulmánytervi adatok feldolgozása és a következtetések levonása,

   — Költség – Haszon elemzés (CBA), valamint Megvalósíthatósági tanulmány készítése,

   — Környezetvédelmi Hatásvizsgálat környezeti és természetvédelmi hatásbecslés (KHT KHV) dokumentáció készítése, valamint NATURA 2000 hatásbecslés,

   — Csomópontokra és a csatlakozó főúti és egyéb létesítményekre előzetes vizsgálati dokumentáció (EVD),

   — Előzetes Régészeti Dokumentáció II. (ERD II.) anyagának összeállítása és elkészítése,

   — Érintett települések településrendezési tervdokumentációinak módosítása, valamint a hatósági jóváhagyás folyamatában való részvétel,

   — Csomópont kialakítások vizsgálata és tervzsűri keretén belül való jóváhagyás megszerzése és azok véglegesítése,

   — A 2x2 sávos, fizikai elválasztású gyorsforgalmi út 24 km-es szakaszára Útépítési engedélyezési és kiviteli tervdokumentáció készítése Misefa – Fenékpuszta között,

   — Sármellék átkelési szakaszon a nagyműtárgynak számító cca. 100 m hosszú hídműtárgy hídépítési engedélyezési és kiviteli tervdokumentáció készítése,

   — Fenékpuszta (Keszthely) – Sármellék közötti szakaszon kerékpárút engedélyezési és kiviteli terv készítése, cca. 7 km hosszban,

   — Kisajátítási változási vázrajzok készítése és záradékolása (ingatlan és építéshatósági),

   — Mezőgazdasági területek művelésből való kivonásra alkalmas vázrajzok készítése és a hozzá tartozó földhivatali művelési ág változást tartalmazó határozat megszerzése,

   — Erdőművelési ágú területekre vonatkozóan elvi engedély megszerzése,

   — Jóváhagyott tervi anyaggal (engedélyezési terv és kiviteli terv) kapcsolatos konzultációk és kezelői/szolgáltatói nyilatkozatok beszerzése,

   — Az engedélyezési terv és a kiviteli tervdokumentáció javítása és az engedélyes terv építési engedélyezésre történő benyújtása és az engedélyezési eljárásokban való részvétel (építési, vízjogi, létesítési – minden közmű, környezetvédelmi eljárás),

   — A kiviteli terv készítése, valamint a kiviteli tervhez kötődő építési engedélyezési eljárásban való közreműködés.

   A tervezési szerződés keretében ellátandó feladatok részletes ismertetését a közbeszerzési dokumentumok tartalmazzák.

    

   II.2.5)Értékelési szempontok
   Az alábbiakban megadott szempontok
   Minőségi kritérium - Név: 1. A szerződés teljesítésében részt vevő szakemberek szakmai tapasztalata (hónapban megadva) / Súlyszám: 50
   Minőségi kritérium - Név: 1.1. Az M/2.1. pont szerinti követelmény igazolására bemutatott szakember M/2.1. pontban meghatározott minimumkövetelménynél nagyobb szakmai tapasztalata (hónapban megadva, max. 36 hónap) / Súlyszám: 20
   Minőségi kritérium - Név: 1.2. Az M/2.2. pont szerinti követelmény igazolására bemutatott szakember M/2.2. pontban meghatározott minimumkövetelménynél nagyobb szakmai tapasztalata (hónapban megadva, max. 36 hónap) / Súlyszám: 10
   Minőségi kritérium - Név: 1.3. Az M/2.3. pont szerinti követelmény igazolására bemutatott szakember M/2.3. pontban meghatározott minimumkövetelménynél nagyobb szakmai tapasztalata (hónapban megadva, max. 36 hónap) / Súlyszám: 10
   Minőségi kritérium - Név: 1.4. Az M/2.4. pont szerinti követelmény igazolására bemutatott szakember M/2.4. pontban meghatározott minimumkövetelménynél nagyobb szakmai tapasztalata (hónapban megadva, max. 36 hónap) / Súlyszám: 10
   Ár - Súlyszám: 50
   II.2.6)Becsült érték vagy nagyságrend
   II.2.7)A szerződés, a keretmegállapodás vagy a dinamikus beszerzési rendszer időtartama
   Munkanapokban kifejezett időtartam: 580
   A szerződés meghosszabbítható: nem
   II.2.10)Változatokra vonatkozó információk
   Elfogadható változatok: nem
   II.2.11)Opciókra vonatkozó információ
   Opciók: nem
   II.2.12)Információ az elektronikus katalógusokról
   II.2.13)Európai uniós alapokra vonatkozó információk
   A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos: nem
   II.2.14)További információk

    

   A II.2.7 pontban megadott időtartam napokban, és nem munkanapokban értendő. Napokban történő megadásra technikai okok miatt nem lehetséges!

    

   III. szakasz: Jogi, gazdasági, pénzügyi és műszaki információk

   III.1)Részvételi feltételek
   III.1.1)Az ajánlattevő/részvételre jelentkező alkalmassága az adott szakmai tevékenység végzésére, ideértve a szakmai és cégnyilvántartásokba történő bejegyzésre vonatkozó előírásokat is
   A feltételek felsorolása és rövid ismertetése:

    

   A) Kizáró okok:

   Az eljárásban nem lehet ajánlattevő, alvállalkozó, és nem vehet részt az alkalmasság igazolásában olyan gazdasági szereplő, akivel szemben a Kbt. 62. § (1)-(2) bekezdéseiben felsorolt kizáró okok bármelyike fennáll.

   Az ajánlattevőnek (közös ajánlattétel esetén külön-külön) és a Kbt. 65. § (7) bekezdés szerinti alkalmasságot igazoló szervezetnek/személynek az ajánlat benyújtásakor a Kr. II. Fejezetében foglaltaknak megfelelően, az EEKD benyújtásával kell előzetesen igazolnia, hogy nem tartozik a Kbt. 62. § (1) és (2) bekezdésben foglalt kizáró okok hatálya alá.

   Az ajánlattevő az alkalmasság igazolásában részt vevő alvállalkozó vagy más szervezet vonatkozásában csak az EEKD-t köteles benyújtani a Kbt. 62. § (1) és (2) bekezdéseiben foglalt kizáró okok hiányának igazolása érdekében. Az alkalmasság igazolásában részt vevő alvállalkozó tekintetében az EEKD benyújtásával az ajánlattevő eleget tesz a Kbt. 67. § (4) bekezdése szerinti nyilatkozati kötelezettségének.

   Az ajánlattevő nyilatkozni köteles arról, hogy a szerződés teljesítéséhez nem vesz igénybe a Kbt. 62. § (1) és (2) bekezdés szerinti kizáró okok hatálya alá eső olyan alvállalkozót, amely nem vesz részt az alkalmasság igazolásában.

   Az ajánlatkérő által a Kbt. 69. § (4)-(6) bekezdései alapján a kizáró okokra és az alkalmassági követelményekre vonatkozó igazolások benyújtására felhívott gazdasági szereplőnek a Kr. III. Fejezetében foglaltaknak megfelelően kell igazolnia, hogy nem tartozik az eljárásban előírt kizáró okok hatálya alá.

   A kizáró okok tekintetében becsatolt nyilatkozatok keltezése nem lehet korábbi, mint a jelen ajánlati felhívás feladásának napja.

   A kizáró okok fenn nem állásának igazolására a Kr. 1. § (1)-(5) bekezdései, továbbá a Kr. 8. §, 10. §, 12-16. §-ok is megfelelően alkalmazandóak.

   A kizáró okok vonatkozásában irányadó továbbá a Kbt. 64.§-ában és a 74.§ (1) bekezdésében foglaltak is.

   B) Szakmai és cégnyilvántartásokba történő bejegyzésre vonatkozó előírások:

   Az alkalmasság minimumkövetelményei:

   Alkalmatlan az ajánlattevő, ha az építési beruházáshoz kapcsolódó tervezési szolgáltatás tárgya szerint illetékes országos szakmai kamara névjegyzékében nem szerepel, illetve a nem Magyarországon letelepedett gazdasági szereplők esetén a letelepedés szerinti ország nyilvántartásában nem szerepel, vagy a letelepedés szerinti országban előírt engedéllyel, jogosítvánnyal vagy szervezeti, kamarai tagsággal nem rendelkezik.

   Igazolási mód:

   Az előzetes igazolás során az EEKD IV. részében a részletes adatok megadása szükséges a formanyomtatványban feltüntettek szerint azzal, hogy az alkalmassági követelményekkel kapcsolatos igazolások benyújtására a Kbt. 69. § (4) bek. szerint kerül sor.

   Az engedély vagy jogosítvány másolatát, illetve a szervezeti, kamarai tagságról szóló igazolást kell benyújtani, figyelemmel a Kr. 1.§ (1)-(5) bekezdésére is.

   Az alkalmasság igazolására a Kbt. 65.§ (7)-(9), (11) bekezdései és a Kbt. 69.§ (11) bekezdése is irányadók.

    

   III.1.2)Gazdasági és pénzügyi alkalmasság
   A kiválasztási szempontok felsorolása és rövid ismertetése:

    

   Igazolási mód:

   Az előzetes igazolás során az EEKD IV. részében a részletes adatok megadása szükséges a formanyomtatványban feltüntettek szerint azzal, hogy az alkalmassági követelményekkel kapcsolatos igazolások benyújtására a Kbt. 69. § (4) bek. szerint kerül sor.

   P/1. a Kr. 19. § (1) bekezdés a) pontja alapján ajánlattevő az eljárást megindító felhívás feladásának napján fennálló valamennyi számlavezető pénzügyi intézményétől származó, jelen felhívás feladásánál nem régebben kelt nyilatkozattal az alábbi kötelező és kifejezett tartalommal, attól függően, hogy ajánlattevő mikor jött létre, illetve mikor kezdte meg tevékenységét, amennyiben ezek az adatok rendelkezésre állnak:

   — pénzforgalmi számlaszám megadása,

   — volt-e 15 napot meghaladó mértékű sorba állítás a felhívás feladását megelőző 12 hónapban.

   A vizsgált időszakra vonatkozóan a megszűnt számlákra vonatkozóan igazolás benyújtása nem szükséges.

   P/2. a Kr. 19. § (1) bekezdés c) pontja alapján az eljárást megindító felhívás feladásának napját megelőző utolsó három mérlegfordulónappal lezárt üzleti évre vonatkozóan a közbeszerzés tárgyából (gyorsforgalmi út építéséhez kapcsolódó engedélyeztetési és/vagy kiviteli tervek és/vagy környezetvédelmi hatásvizsgálati dokumentáció elkészítése) származó – általános forgalmi adó nélkül számított – árbevételéről szóló egyszerű nyilatkozattal, attól függően, hogy az ajánlattevő mikor jött létre, illetve mikor kezdte meg tevékenységét, ha ezek az adatok rendelkezésre állnak.

   Ha az ajánlattevő a P/2. pont szerinti irattal azért nem rendelkezik, mert olyan jogi formában működik, amely tekintetében az árbevételről szóló nyilatkozat benyújtása nem lehetséges, az e ponttal kapcsolatban előírt alkalmassági követelmény és igazolási mód helyett bármely, az ajánlatkérő által megfelelőnek tekintett egyéb nyilatkozattal vagy dokumentummal igazolhatja pénzügyi és gazdasági alkalmasságát. Az érintett ajánlattevő kiegészítő tájékoztatás kérése során köteles alátámasztani, hogy olyan jogi formában működik, amely tekintetében az árbevételről szóló nyilatkozat benyújtása nem lehetséges és tájékoztatást kérni az e ponttal kapcsolatban előírt alkalmassági követelmény és igazolási mód helyett az alkalmasság igazolásának ajánlatkérő által elfogadott módjáról.

    

   Az alkalmasság minimumkövetelménye(i):

    

   Alkalmatlan az ajánlattevő, közös ajánlattevő, ha:

   P/1. a pénzügyi intézménytől származó nyilatkozatok szerint valamelyik – az eljárást megindító felhívás feladásának napján fennálló – pénzforgalmi számláján a jelen felhívás feladását megelőző 12 hónapban 15 napot meghaladó mértékű sorba állítás fordult elő.

   P/2. az eljárást megindító felhívás feladásának napját megelőző utolsó három mérlegfordulónappal lezárt üzleti évben a közbeszerzés tárgyából (gyorsforgalmi út építéséhez kapcsolódó engedélyeztetési és/vagy kiviteli tervek és/vagy környezetvédelmi hatásvizsgálati dokumentáció elkészítése) származó – általános forgalmi adó nélkül számított – árbevétele nem érte el összesen a 1 100 000 000 HUF-ot.

   Amennyiben az ajánlattevő (a gazdasági szereplő) működését később kezdte meg, úgy a tevékenysége megkezdése óta eltelt üzleti évek közbeszerzés tárgya szerinti nettó árbevétele összegének kell elérnie az előírt összeget.

   „Sorba állítás” kitétel alatt Ajánlatkérő a 2009. évi LXXXV. törvény 2. § 25. pontjában meghatározott fogalmat érti.

   A P/2. pontban foglalt alkalmassági követelményeknek a közös Ajánlattevők együttesen is megfelelhetnek. A P/1. alkalmassági követelmény tekintetében elegendő, ha a közös Ajánlattevők közül egy felel meg.

   Az alkalmasság igazolására a Kbt. 65.§ (7)-(8), (11) bekezdései és a Kbt. 69.§ (11) bekezdése, továbbá a Kr. 19. § (7) bekezdése is irányadó.

    

   III.1.3)Műszaki, illetve szakmai alkalmasság
   A kiválasztási szempontok felsorolása és rövid ismertetése:

    

   Igazolási mód:

   Az előzetes igazolás során az EEKD IV. részében a részletes adatok megadása szükséges a formanyomtatványban feltüntettek szerint azzal, hogy az alkalmassági követelményekkel kapcsolatos igazolások benyújtására a Kbt. 69. § (4) bek. szerint kerül sor.

   M/1. A Kr. 21. § (3) bek. a) pontja alapján ajánlattevőnek csatolnia kell az eljárást megindító felhívás feladását megelőző utolsó 6 évben teljesített, de legfeljebb 9 éven belül megkezdett legjelentősebb referenciáinak (szolgáltatásainak) ismertetését, azaz a referenciák igazolását a Kr. 22. § (1)-(2) bekezdés szerint.

   A referenciaigazolásnak, vagy referencianyilatkozatnak tartalmaznia kell legalább a következő adatokat:

   — a szerződést kötő másik fél (neve és székhelye),

   — a szolgáltatás tárgya,

   — a szolgáltatás mennyisége (az alkalmassági minimumkövetelménynek megfelelően részletezett tartalommal),

   — teljesítés kezdő és befejező időpontja (év,hó,nap),

   — közös ajánlattevői teljesítésre vonatkozó információ és közös ajánlattevői teljesítés esetén az igazolást benyújtó ajánlattevő által elvégzett munkák elkülönített bemutatása; vagy – a teljesítés oszthatatlansága esetén – a Kr. 22.§ (5) bek szerinti adatok,

   — valamennyi olyan adat, amelyből az alkalmassági követelménynek való megfelelés egyértelműen megállapítható,

   — továbbá nyilatkozat arról, hogy a teljesítés az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően történt-e.

   M/2. A Kr. 21. § (3) bek. b) pontja alapján azoknak a szakembereknek (szervezeteknek) – különösen a minőségellenőrzésért felelősöknek – a megnevezése, végzettségük, képzettségük, szakmai tapasztalatuk ismertetése, akiket az ajánlattevő be kíván vonni a teljesítésbe.

   Ajánlattevő csatolja nyilatkozatát a teljesítésbe bevonni kívánt szakemberek megnevezéséről a betölteni kívánt pozíció megjelölésével!

   A teljesítésbe bevonni kívánt szakemberek vonatkozásában az ajánlathoz csatolni kell a megkívánt szakmai gyakorlatot, azaz tapasztalatot igazoló, az adott szakember által aláírt szakmai önéletrajzot, valamint a szakképzettséget igazoló iratot.

   Az önéletrajznak tartalmaznia kell az adott szakember gyakorlata megítélése szempontjából lényeges adatokat, így különösen az adott szakember által ellátott feladat és/vagy tevékenység ismertetését, a feladat és/vagy tevékenység kezdő és befejező idejét (év, hónap), valamint az ajánlattétel időpontjában annak a személynek/szervezetnek a megjelölését, akivel/amellyel az adott szakember munkaviszonyban vagy foglalkoztatásra irányuló egyéb jogviszonyban áll.

   Az ajánlatnak tartalmaznia kell továbbá az adott szakember rendelkezésre állási nyilatkozatát, melyben nyilatkozik, hogy tárgyi közbeszerzési eljárás eredményeként megkötött szerződés teljesítése során rendelkezésre fog állni az ajánlattevő által megjelölt pozícióban.

   Ajánlatkérő felhívja ajánlattevők figyelmét, hogy az időben párhuzamos gyakorlati idők csak egyszer számítanak bele az adott szakember gyakorlati idejébe az alkalmassági követelménynek történő megfelelés igazolásakor.

   Ajánlattevő köteles nyilatkozni, hogy nyertessége esetén a szerződéskötésig az adott szakember által betöltendő pozíciónak megfelelő jogosultság kamarai regisztrációjáról és aktív státuszáról gondoskodik.

   Ajánlatkérő az elvárt szakmai gyakorlat meglétét az önéletrajz alapján ellenőrzi. Amennyiben az M/2. tekintetében megajánlott szakember a szakmagyakorlási jogosultságot igazoló kamarai névjegyzékben szerepel, a jogosultság megszerzéséhez szükséges szakképzettséget és tapasztalatot az érvényes jogosultság igazolja (saját kezűleg aláírt önéletrajzot és szakképzettséget igazoló dokumentumot ebben az esetben is csatolni szükséges).

   Egyenértékű szakképzettség esetén az ajánlatban csatolni kell az egyenértékűnek tekintett szakképzettséget igazoló Intézmény erre vonatkozó nyilatkozatát.

    

   Az alkalmasság minimumkövetelménye(i):

    

   Alkalmatlan az ajánlattevő, ha:

   M/1. nem rendelkezik a felhívás feladását megelőző utolsó 6 évben befejezett, de legfeljebb kilenc éven belül megkezdett az alábbi, szerződésszerűen teljesített munkákra vonatkozó referenciával:

   M/1.1. min 1 db összesen min. 18 km hosszú, min. 2x2 sávos fizikai elválasztású gyorsforgalmi útszakaszra vonatkozó környezetvédelmi hatásvizsgálati dokumentáció készítése tárgyú referenciával, amely magában foglalta a környezetvédelmi engedélyezési eljárásban való közreműködést (azaz olyan részvételt, mely magában foglalta a Hatóság és egyéb közreműködő szakhatóságok által előírt és az engedély megszerzéséhez szükséges dokumentumok elkészítését) melynek eredményeként a Hatóság a környezetvédelmi engedélyt kiadta;

   M/1.2. min 1 db összesen min. 18 km hosszú, min. 2x2 sávos fizikai elválasztású gyorsforgalmi útszakaszra vonatkozó:

   a) vagy teljes körű engedélyezési terv készítése tárgyú referenciával, mely magában foglalta az építési engedélyezési eljárásban való közreműködést, és melynek eredményeként a Hatóság az útszakaszra vonatkozó építési engedélyt kiadta,

   b) vagy kiviteli terv készítésére vonatkozó referenciával;

   M/1.3. min 1 db összesen min. 18 km hosszú, min. 2x2 sávos fizikai elválasztású gyorsforgalmi útszakaszra vonatkozó Előzetes Régészeti Dokumentáció készítése tárgyú referenciával.

   Ajánlattevő egy vagy több referenciával is megfelelhet;

   M/2. nem állnak rendelkezésére leg. az alábbi (teljesítésbe bevonni kívánt) szakemberek:

   M/2.1. 1 fő projektvezető, aki rendelkezik:

   — a 266/2013. (VII. 11.) Korm. rendelet szerinti „KÉ-K” (vagy azzal egyenértékű) tervezői jogosultság megszerzéséhez szükséges szakképzettséggel és szakmai tapasztalattal, és

   — részt vett min. 1 db, összesen min. 18 km hosszú, min. 2x2 sávos fizikai elválasztású gyorsforgalmi útszakaszra vonatkozó engedélyezési terv és/vagy kiviteli terv készítésében, és

   — közúti tervezési projekt irányítása területén min. 60 hónap projektvezetői szakmai gyakorlattal.

   M/2.2. 1 fő hídépítési tervező, aki rendelkezik:

   — a 266/2013. (VII. 11.) Korm. rendelet szerinti „HT” (vagy azzal egyenértékű) tervezői jogosultság megszerzéséhez szükséges szakképzettséggel és szakmai tapasztalattal, és

   — részt vett új híd tervezésében és

   — közúti híddal kapcsolatos tervezési feladatokban min. 36 hónap szakmai gyakorlattal;

   M/2.3. 1 fő szakági tervező, aki rendelkezik:

   — 297/2009.(XII.21.)Korm.rend szerinti SZKV (1.1-4.) szakértői jogosultsághoz szükséges szakképzettséggel és szakmai tapasztalattal és

   — részt vett min. 1 db min. 18 km hosszú új vagy meglévő min. 2x2 sávos fizikai elválasztású gyorsforgalmi útszakaszra vonatkozó környezetvédelmi hatásvizsgálati dokumentáció készítésében és engedélyeztetésében, és

   — közlekedésépítési projekthez kapcsolódó környezeti hatástanulmány készítés területén min. 36 hónap szakmai gyakorlattal;

   M/2.4. 1 fő vízépítési tervező, aki rendelkezik:

   — a 266/2013. (VII. 11.) Korm. rendelet szerinti VZ-TEL (vagy azzal egyenértékű) jogosultság megszerzéséhez szükséges szakképzettséggel és szakmai tapasztalattal, és

   — részt vett min. 1 db min. 18 km hosszú új vagy meglévő min. 2x2 sávos fizikai elválasztású gyorsforgalmi útszakaszra vonatkozó engedélyezési terv készítésében, és

   — közúti vízelvezetési rendszer tervezése területén min. 36 hónap szakmai gyakorlattal.

   Az előírt szakképzettséggel egyenértékű szakképzettség is elfogadható, mely esetén az egyenértékűséget az ajánlattevőnek igazolnia kell.

   A szakmai gyakorlat időtartama a szakember tekintetében előírt szakképzettség megszerzésének időpontjától számít.

   A fenti pozíciókra külön-külön szakemberek bemutatása szükséges (egy szakember csak egy pozícióra jelölhető a fentiek közül).

   A teljeskörű engedélyezési terv készítése alatt és híd alatt az Útügyi Műszaki Előírás, Közutak Tervezése Szabvány szerinti tartalom értendő.

   Az alkalmasság igazolására a Kbt. 65.§ (7)-(9),(11) bek. és a Kbt. 69.§ (11) bek, és a Kr. 24. § (1) bekezdése is irányadó.

    

   III.1.5)Fenntartott szerződésekre vonatkozó információk
   III.2)A szerződéssel kapcsolatos feltételek
   III.2.1)Meghatározott szakmára (képzettségre) vonatkozó információk
   A szolgáltatás teljesítése egy meghatározott szakmához (képzettséghez) van kötve
   A vonatkozó törvényi, rendeleti vagy közigazgatási rendelkezésre történő hivatkozás:

    

   A vonatkozó törvényi, rendeleti vagy közigazgatási rendelkezésre történő hivatkozás: Az építésügyi és az építésüggyel összefüggő szakmagyakorlási tevékenységekről szóló 266/2013. (VII. 11.) Korm. rendelet és a környezetvédelmi, természetvédelmi, vízgazdálkodási és tájvédelmi szakértői tevékenységről szóló 297/2009.(XII.21.) Korm. rendelet.

    

   III.2.2)A szerződés teljesítésével kapcsolatos feltételek:

    

   Ajánlattétel,szerződés,kifizetés devizaneme: HUF

   Teljesítési biztosíték (nettó tervezői díj 5 %-a),

   Jótállási biztosíték (nettó tervezői díj 5 %-a)

   Jótállás:36 hónap

   Késedelmi kötbér: a késedelemmel érintett (rész)teljesítés nettó tervezői díja alapján számított 0,5 % kötbér/naptári nap

   Hibás teljesítési kötbér: 15 %, alapja a (rész)teljesítés nettó tervezői díja

   Meghiúsulási kötbér: nettó tervezői díj 20 %-a

   Az ellenszolgáltatás teljesítésére vonatkozó jogszabályok különösen:

   — 2015.évi CXLIII.tv.((Kbt.) 135.§(1),(4-(6),(11),(12)bek.)

   — 2013.évi V.tv.((Ptk.) 6:130.§ (1)-(2, 6:155. §)

   — 2003.évi XCII.tv.((Art.) 36/A.§)

   — 2007.évi CXXVII.tv.

   Ajánlatkérő előleget nem fizet.

   4 rész- és 1 végszámla nyújtható be.

   Részletek a közbeszerzési dokumentumokban.

    

   III.2.3)A szerződés teljesítésében közreműködő személyekkel kapcsolatos információ
   Az ajánlattevőknek közölniük kell a szerződés teljesítésében közreműködő személyek nevét és szakképzettségét

   IV. szakasz: Eljárás

   IV.1)Meghatározás
   IV.1.1)Az eljárás fajtája
   Nyílt eljárás
   IV.1.3)Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
   IV.1.4)A megoldások, illetve ajánlatok számának a tárgyalásos eljárás vagy a versenypárbeszéd során történő csökkentésére irányuló információ
   IV.1.6)Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk
   IV.1.8)A közbeszerzési megállapodásra (GPA) vonatkozó információk
   A szerződés a közbeszerzési megállapodás (GPA) hatálya alá tartozik: igen
   IV.2)Adminisztratív információk
   IV.2.1)Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
   IV.2.2)Ajánlatok vagy részvételi kérelmek benyújtásának határideje
   Dátum: 29/08/2017
   Helyi idő: 11:00
   IV.2.3)Az ajánlattételi vagy részvételi felhívás kiválasztott jelentkezők részére történő megküldésének becsült dátuma
   IV.2.4)Azok a nyelvek, amelyeken az ajánlatok vagy részvételi jelentkezések benyújthatók:
   Magyar
   IV.2.6)Az ajánlati kötöttség minimális időtartama
   Az időtartam hónapban: 2 (az ajánlattételi határidő lejártától számítva)
   IV.2.7)Az ajánlatok felbontásának feltételei
   Dátum: 29/08/2017
   Helyi idő: 11:00
   Hely:

    

   CEU Tender Consulting Kft. (1118 Budapest, Muskotály u. 11.).

    

   Információk a jogosultakról és a bontási eljárásról:

    

   Az ajánlatok felbontásánál a Kbt. 68. § (3) bekezdése szerinti személyek lehetnek jelen. A bontásra a Kbt. 68. § (1)-(4) és (6) bekezdései megfelelően irányadóak.

    

   VI. szakasz: Kiegészítő információk

   VI.1)A közbeszerzés ismétlődő jellegére vonatkozó információk
   A közbeszerzés ismétlődő jellegű: nem
   VI.2)Információ az elektronikus munkafolyamatokról
   A fizetés elektronikus úton történik
   VI.3)További információk:

    

   Dokumentáció elérése:

   A közbeszerzési dok. a Kbt. 39. § (1) bek. szerint a regisztrálási adatok megadását követően korlátlanul és teljeskörűen, közvetlenül és díjmentesen elektronikusan elérhetőek a felhívás I.3) pontjában meghatározott címen. Regisztráció nélküli hozzáférés esetén az ajánlatkérő az eljárás során nyújtott tájékoztatások megküldéséért felelősséget vállalni nem tud! A közbeszerzési dok. ajánlatonként min. egy ajánlattevőnek,vagy az ajánlatban megnevezett alvállalkozónak elektronikus úton el kell érnie,az ajánlattételi határidő lejártáig. Felhívjuk szíves figyelmüket a dokumentáció I. kötet A. Bevezető részének 1.4. pontjára.

   Ajánlati biztosíték:

   Az ajánlat benyújtása ajánlati biztosíték adásához kötött,melynek összegszerű mértéke tizenötmillió forint.

   Az ajánlati biztosíték az ajánlattevő választása szerint teljesíthető a Kbt. 54.§ (2) bek-ben foglaltak szerint.

   Amennyiben ajánlattevő az ajánlati biztosítékot befizetéssel kívánja teljesíteni,úgy azt az ajánlatkérő MKB Banknál vezetett 10300002-20609931-49020322 számú fizetési számlájára szükséges befizetni. Ez esetben a befizetés megtörténtét igazoló bizonylat egyszerű másolati példányát szükséges az ajánlatba csatolni.

   További információk a Dokumentációban.

   Egyéb:

   — Ajánlatkérő nem teszi lehetővé a rész-ajánlattételt, tekintettel arra, hogy a részekre bontás nem lehetséges, mert a tervezési részfeladatok rendszerszintű összehangolása szükséges az egységes döntési pontok meghatározásának, illetve az érintett gyorsforgalmi szakasz műszaki szempontból, egységes hálózati rendszerének kialakítása érdekében. A gyorsút esetében továbbá a tervezőnek feladata az országos és gyorsforgalmi közúthálózat kapcsolatrendszerét vizsgálni, így a funkció és hálózati szintű vizsgálat és annak összehangolása alapvető tervezői feladat, mely kizárja a részekre bontás lehetőségét.

   — Az ajánlatnak tartalmaznia kell a felhívásban és a Dokumentációban meghatározott valamennyi dokumentumot. Az ajánlat részeként csatolandó dokumentumok körét a Dokumentáció részletesen tartalmazza.

   — Az adható pontszám az értékelési részszempontok esetén 0,00-10,00 pont, ahol a 0,00 pont a legrosszabb, a 10,00 pont a legjobb érték. Értékelés módszere: az ár kapcsán fordított arányosítás, az 1. minőségi kritérium kapcsán egyenes arányosítás (megajánlás legkedvezőbb szintje 36 hó minden alszempont kapcsán)

   — Nyertes Ajánlattevő a Szerződés megkötéséig a Szerződés tárgyát képező valamennyi feladatára kiterjedően legalább 5 000 000,-Ft/év és legalább 30 000 000,-Ft/kár összegű felelősségbiztosítást köteles kötni vagy meglévő felelősségbiztosítását kiterjeszteni és azt a jótállási időtartam végéig érvényben tartani.

   — Ajánlatkérő

   o a felhívás IV.2.6) pontjában meghatározott ajánlati kötöttség időpontja alatt 60 napos ajánlati kötöttséget ért

   o a hiánypótlást a Kbt. 71.§-ban meghatározottak szerint korlátozás nélkül biztosítja

   o konzultációt nem tart

   o az alkalmassági feltételeket és igazolásaikat a minősített ajánlattevők hivatalos jegyzékéhez képest szigorúbban állapította meg

   o fenntartja a jogot, hogy az eljárás nyertesével a Kbt. 98.§ (3) bek szerint hird. nélküli tárgyalásos eljárást folytasson le. A hird. nélküli tárgyalásos eljárás tárgya a jelen beszerzés tárgyával azonos vagy hasonló, a teljesítés eredményének rendeltetésszerű használatával összefüggő feladatokra irányul és a műszaki-szakmai tevékenység, szakfeladatok ellátását foglalhatják magukban; beszerzésének feltételei a jelen eljárás keretében megkötésre kerülő szerződéses feltételek és a hird. nélküli t. eljárás alkalmazásának feltételei.

   o nem teszi lehetővé gazdálkodó szervezet/projekttársaság létrehozását

   o jelen felhívásban „Kbt.” alatt a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvényt, „Kr” alatt a 321/2015. (X.30.) Korm. rendeletet, „EEKD” alatt pedig az egységes európai közbeszerzési dokumentumot érti.

   o jelen eljárását a Kbt. 53.§ (6) bekezdése alapján indítja meg

   o alkalmazza a Kbt. 75. § (2) bekezdés e) pontját.

    

   VI.4)Jogorvoslati eljárás
   VI.4.1)A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv
   Közbeszerzési Döntőbizottság
   Riadó utca 5.
   Budapest
   1026
   Magyarország
   Telefon: +36 18828592
   E-mail: 
   MTZeaWhuaVxjdGlubm1bYTplbihibw==
   Fax: +36 18828593
   VI.4.2)A békéltetési eljárást lebonyolító szerv
   VI.4.3)Jogorvoslati kérelmek benyújtása
   A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ:

    

   Kbt. 148.§ szerint.

    

   VI.4.4)A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következő szervtől szerezhető be
   Közbeszerzési Döntőbizottság
   Riadó utca 5.
   Budapest
   1026
   Magyarország
   Telefon: +36 18828592
   E-mail: 
   MjE5UVxbYVxPVmdcYWFgTlQtWGEbVWI=
   Fax: +36 18828593
   VI.5)E hirdetmény feladásának dátuma:
   21/07/2017
  © European Union, http://ted.europa.eu
 • Gewährleistung

  competitionline übernimmt keine Verantwortung für Fehler, Auslassungen, Unterbrechungen, Löschungen, Mängel oder Verzögerungen im Betrieb oder bei Übertragung von Inhalten. competitionline übernimmt keine Verantwortung für Einbußen oder Schäden, die aus der Verwendung der Internetseiten, aus der Verwendung von Nutzerinhalten oder von Inhalten Dritter, die aus den Internetseiten oder über den Service gepostet oder an Nutzer übertragen werden, oder aus Interaktionen zwischen Nutzer und Internetseiten (online oder offline) resultieren. Bitte lesen Sie hierzu unsere Nutzungsbedingungen.


INFO-BOX

Ausschreibung veröffentlicht 25.07.2017
Zuletzt aktualisiert 25.07.2017
Wettbewerbs-ID 2-272794 Status Kostenpflichtig
Seitenaufrufe 135

AKTUELLE ERGEBNISSE

AnzeigeAnzeige